Wimax administraties

administraties, belastingen, bedrijfsadviezen

Blog

Tijd besparen – deel 2

Tijd besparen – deel 2

Wilt u als ondernemer ook graag wat tijd besparen en minder uren werken? In ons blog van eerder deze week gaven we al drie tips, namelijk: leg de nadruk op vaste klanten, richt u op één taak tegelijk en leer delegeren. Vandaag nog drie tips over tijd besparen.

Automatiseer terugkerende werkzaamheden
Er zijn binnen ondernemingen vaak veel werkzaamheden die met grote regelmaat terugkeren. U kunt veel tijd besparen door deze zaken te automatiseren. Zo kunt u bijvoorbeeld een standaard antwoord opstellen voor vragen die u vaak per mail binnen krijgt. Veel van deze mails hebben geen antwoord op maat nodig en kunt u prima afhandelen met een standaard antwoord. Loop zo uw organisatie eens door en kijk welke taken vaak terugkeren. U kunt veel efficiënter werken en veel tijd besparen door deze terugkerende taken te automatiseren.

Geef presentaties en trainingen
Hebt u in uw sector een goede naam opgebouwd, dan kunt u zich gaan specialiseren in het geven van trainingen en presentaties. De eerste keer kost dit veel tijd, maar als u het eenmaal in uw vingers heeft kunt u gemakkelijk geld verdienen zonder hier veel voor te hoeven doen. Hiermee kunt u niet zozeer tijd besparen binnen uw bedrijf, maar wel op een eenvoudige manier meer geld verdienen.

Freelancers in plaats van werknemers
Een laatste tip voor tijd besparen is het overstappen van werknemers naar freelancers. Doordat freelancers zelf ook ondernemer zijn, moeten zij zich ook zo gedragen en krijgen ze meer verantwoordelijkheden. U hoeft dan zelf alleen nog maar de freelancers te managen, hierdoor kunt u veel tijd besparen.

Wilt u ook graag tijd besparen en meer geld verdienen in minder uren? Probeer dan eens een of meer van deze zes tips in te zetten binnen uw onderneming.

Tijd besparen – deel 1

Tijd besparen – deel 1

Veel mensen denken dat het heel veel tijd kost om een succesvolle onderneming te hebben. Dat hoeft echter niet zo te zijn. Met een aantal tips kunt u heel gemakkelijk veel tijd besparen en in minder uren toch succesvol ondernemen. Vandaag de eerste drie tips voor tijd besparen.

Leg de nadruk op vaste klanten
Natuurlijk kunt u heel veel tijd steken in het binnenhalen van nieuwe klanten, maar u kunt veel tijd besparen door uw nadruk te leggen op uw vaste klanten. Bovendien is het binnenhalen van nieuwe klanten ook nog eens duurder dan een oude klant behouden. Wilt u tijd besparen bij het binnenhalen van nieuwe klanten, zorg dan dat uw vaste klanten tevreden over u zijn en u goede referenties geven. Dit is niet alleen goedkoper, mond tot mond reclame blijkt ook veel effectiever te zijn.

Richt u op één taak
Velen denken dat ze tijd besparen door meerdere dingen tegelijk te doen. Dit is echter niet het geval, multitasken blijkt over het algemeen zeer inefficiënt te zijn. Wilt u echt tijd besparen, richt u zich dan op één type activiteit tegelijk. Plan bijvoorbeeld een hele dag vol vergaderingen, een andere dag voor de administratie en weer een andere aan salesmeetingen. Door uw focus op één soort activiteit te leggen, blijft u langer geconcentreerd. Hierdoor kunt u efficiënter werken en dus tijd besparen.

Delegeer
Niet iedereen vindt het gemakkelijk om te delegeren en zaken uit handen te geven, maar wilt u tijd besparen, dan is dit vaak wel noodzakelijk. Ga daarom na welke taken u alleen zelf kunt doen en welke anderen ook uit zouden kunnen voeren. Krijgt u bijvoorbeeld heel veel e-mail binnen, dan kan het u veel tijd besparen om deze te laten lezen en af te laten handelen door een assistent. Veel mailtjes hoeft u immers niet specifiek zelf te beantwoorden, maar kosten u wel veel tijd. Door dit door iemand anders te laten doen, kunt u veel tijd besparen.

Verbetering koopkracht zzp’ers

Verbetering koopkracht zzp’ers

De economische crisis van de laatste jaren heeft een zeer negatieve invloed gehad op de koopkracht van velen, maar vooral ook op die van zzp’ers. Hun koopkracht daalde sterk doordat zij lagere tarieven moesten hanteren, minder opdrachten binnenkregen en ook nog te maken kregen met inflatie. Daar komt volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek dit jaar echter een einde aan.

Gevolgen crisis
Jarenlang daalde de omzet van zzp’ers alleen maar. Door de grote concurrentie en de afname van het aantal opdrachten vanwege de economische crisis, zagen zij zich genoodzaakt hun tarieven naar beneden bij te stellen. Op die manier probeerden zij toch nog opdrachten binnen te halen. Doordat het totale aantal beschikbare klussen sterk daalde, daalde ook de omzet van de zzp’ers flink. Het afgelopen jaar zagen zij gemiddeld nog een daling van een half procent. Dit was niet bepaald gunstig voor hun koopkracht.

Stijging
Doordat de economie weer aantrekt, verwacht het CBS ook een groei van de omzet van zzp’ers. Zij gaan uit van een gemiddelde groei van 2,5 procent. Doordat de hele economie groeit, wordt het aantal beschikbare klussen groter en kunnen er ook weer hogere tarieven gehanteerd worden.

Verbeterde koopkracht
Door de stijging van de omzet verbetert ook de koopkracht van de zzp’er. Terwijl zij vorig jaar te maken kregen met een daling van hun koopkracht van drie procent door inflatie en lagere bruto-inkomsten, kunnen zij dit jaar een verbetering in hun koopkracht van 0,75 procent tegemoet zien. Er komen dus echte weer economisch betere tijden aan, ook voor de zzp’ers op de arbeidsmarkt.

Goede boekhouding opzetten – deel 3

Goede boekhouding opzetten – deel 3

In onze vorige twee blogs gaven we al een aantal tips voor het opzetten van een geslaagde boekhouding. Zo wezen we op het voordeel van zoveel mogelijk zelf doen en het regelmatig bijhouden van de boekhouding. Ook kwam aan bod dat een goede urenadministratie belangrijk is, net als goede software. In het laatste blog in deze serie over de boekhouding nog vier handige tips.

Tip 6: houdt werk en privé gescheiden
Veel startende ondernemers maken geen gebruik van een aparte rekening voor hun bedrijf. Dit is ook niet verplicht, maar het is wel heel erg handig voor een overzichtelijke boekhouding. Als u al uw zakelijke transacties via één rekening verwerkt, dan houdt u een beter overzicht. Bovendien zorgt het ervoor dat u alleen uw zakelijke administratie zeven jaar dient te bewaren. Gebruikt u uw privérekening ook voor uw bedrijf, dan zult u ook deze administratie zeven jaar moeten bewaren. Dit maakt uw boekhouding minder overzichtelijk.

Tip 7: kies een vast tijdstip
Eerder gaven we al aan dat het verstandig is om de boekhouding regelmatig bij te werken. Het is echter ook erg handig om hiervoor een vast tijdstip te kiezen, bijvoorbeeld de laatste dag van de maand. Op die manier krijgt u niet alleen een goed beeld van hoe uw bedrijf er financieel voorstaat, u ziet ook meteen welke facturen nog openstaan. Zo betaalt u nooit te laat en kunt u bovendien op tijd aanmaningen de deur uitdoen.

Tip 8: gebruik ordners of tabbladen
Is uw boekhouding nog maar beperkt, dan lijkt het onzinnig om verschillende ordners te gaan gebruiken. Toch is dit voor een goed overzicht van uw boekhouding zeker geen overbodige luxe. Hebt u echt maar heel weinig papieren die voor uw boekhouding bewaard moeten worden, maak dan gebruik van verschillende tabbladen om zo toch onderscheid aan te brengen in bijvoorbeeld inkomende en uitgaande facturen.

Tip 9: frisse start
De laatste tip voor uw boekhouding: begin ieder jaar met een frisse start. Oftewel, begin het jaar met lege ordners. Dit is niet alleen goed voor het overzicht van uw boekhouding, het zorgt er ook voor dat u niet per ongeluk iets te vroeg weggooit. U dient voor de Belastingdienst immers uw boekhouding zeven jaar lang te bewaren.

Houdt u uw boekhouding goed bij, dan hebt u altijd inzicht in de financiële gegevens van uw onderneming. U ziet dan snel of u winst draait en welke onderdelen van het bedrijf meer aandacht verdienen. Voor het slagen van uw onderneming is het daarom belangrijk dat uw boekhouding op orde is.

Goede boekhouding opzetten – deel 2

In ons blog van eerder deze week spraken we over het belang van het opzetten en het bijhouden van een goede boekhouding. Ook kwamen twee eerste tips aan bod, namelijk bespaar geld door zoveel mogelijk zelf te doen en werk regelmatig uw boekhouding bij om het overzicht te behouden. In dit tweede deel drie volgende tips met betrekking tot de boekhouding.

Tip 3: op datum werken
Krijgt u papieren binnen die u moet bewaren, doet u facturen de deur uit of krijgt u ergens een bonnetje, controleer dan meteen of hier een datum op staat. Zo niet, voorzie ze dan zelf meteen van een datum. Als u vervolgens uw boekhouding bijwerkt, kunt u gemakkelijk deze belangrijke documenten op datum inboeken en bewaren. Dit maakt dat u altijd alles snel terug kunt vinden.

Tip 4: urenadministratie
Een deel van de zzp’ers werkt niet met productprijzen, maar met uurprijzen. Geldt dit ook voor u, dan is het belangrijk om naast uw boekhouding een goede urenadministratie bij te houden. Alleen met een deugdelijke urenadministratie kunt u immers juiste facturen uitschrijven. Door de uren regelmatig bij te houden, maakt u het mogelijk om ook snel een factuur uit te kunnen schrijven. Zo hebt u het geld vaak sneller binnen.

Tip 5: goede software
Natuurlijk kunt u uw boekhouding nog helemaal op papier bijhouden, maar het is tegenwoordig ook heel eenvoudig om deze digitaal vast te leggen. Hiervoor zijn er verschillende soorten software te verkrijgen, zowel online varianten als software die vast op uw computer staat. Beide hebben zo hun eigen voordeel, maar ze delen als voordeel dat het doen van de boekhouding hiermee veel gemakkelijker wordt. Het scheelt u heel veel schrijfwerk en rekenwerk. Bovendien is een digitale boekhouding veel gemakkelijker door te geven aan een boekhouder of accountant.

Volgende week een nieuw blog met de laatste tips voor het opzetten en bijhouden van een goede boekhouding.

Goede boekhouding opzetten – deel 1

Goede boekhouding opzetten – deel 1

Bent u net gestart als ondernemer, dan is een van de eerste dingen waar u mee te maken krijgt het opzetten van een goede boekhouding. Natuurlijk is een goede boekhouding van belang omdat de Belastingdienst dit van iedere onderneming vereist. Maar ook voor het slagen van uw bedrijf is het belangrijk dat u over een goede boekhouding beschikt. Door zelf een goede boekhouding bij te houden, kunt u meer geld verdienen.

Tip 1: doe het zelf
Natuurlijk is het mogelijk om alle papieren die voor uw boekhouding van belang zijn in een doos te verzamelen en deze aan het eind van het jaar in te leveren bij een boekhouder of accountant. Financieel is dit echter niet heel gunstig. Het kost deze professional immers veel tijd om al uw papieren uit te zoeken en dat kost u weer veel geld. Het is daarom verstandig om zoveel mogelijk zelf te doen. Op die manier heeft uw accountant of boekhouder minder werk van uw boekhouding en spaart u geld uit.

Tip 2: regelmatig bijhouden
Als u uw boekhouding regelmatig bijhoudt, behoudt u het overzicht en kost de administratie u veel minder tijd. U hoeft dan immers niet door stapels papieren te zoeken. Plan daarom regelmatig een uurtje in om u met de boekhouding bezig te houden.

In ons volgende blog meer tips over het opzetten en bijhouden van een goede boekhouding voor uw bedrijf.

Belasting besparen: tips voor zzp’ers – deel 4

Belasting besparen: tips voor zzp’ers – deel 4

In deze miniserie over belasting besparen, hebt u al gelezen over verschillende manieren van belasting besparen. Zo bespraken we in het eerste deel de opties die voortkomen uit de auto van de zaak en de werkruimte. Daarna kwamen de VAR, de BV en de IB-onderneming aan bod, net als het salaris uit de BV, het beëindigen van een BV en de resthypotheek. Vandaag het slot van onze miniserie over belasting besparen met de laatste twee tips.

Tip 9: Belast beperkt aftrekbare kosten door
Belasting besparen kunt u als zzp’er ook doen door de kosten die u maar beperkt af kunt trekken door te belasten aan uw afnemer. Zo schuift u de aftrekbeperking in feite door aan uw afnemer. Als deze zelf geen last heeft van de aftrekbeperking, kan dit commercieel haalbaar zijn.

Tip 10: Vergoeding voor vrije consumpties
Ook met consumpties kunt u als zzp’er met een BV belasting besparen. Een werkgever mag werknemers gratis consumpties verstrekken en de kosten hiervan aftrekken. Hebt u een BV en werkt u veel thuis, dan is het lastig om de precieze consumptiekosten te achterhalen. U kunt dan wel belasting besparen door gebruik te maken van de vrije vergoeding.

Het mag dus duidelijk zijn dat belasting besparen op veel verschillende manieren uitgevoerd kan worden. Wat het lastig maakt, is dat er vaak heel specifieke belastingregels zijn en dat deze regelmatig veranderen. Wilt u echt belasting besparen en zeker weten dat u niet achteraf te maken krijgt met vervelende naheffingen omdat u regels verkeerd begrepen heb? Neem dan een adviseur in de arm die u kan helpen met belasting besparen.

Belasting besparen: tips voor zzp’ers – deel 3

Belasting besparen: tips voor zzp’ers – deel 3

Vandaag het derde deel in onze miniserie over belasting besparen. In de eerste twee delen over belasting besparen kreeg u al tips met betrekking tot de auto van de zaak, de werkruimte, de VAR, de BV en de IB-onderneming. Vandaag de volgende drie tips voor belasting besparen.

Tip 6: Salaris uit BV
Verdient u als zzp’er met een BV meer dan negentig procent van de omzet in de BV, dan kan de belastinginspecteur gebruik gaan maken van de afroommethode. Dit houdt in het kort in dat uw gecorrigeerde salaris aanzienlijk hoger uitkomt dan het salaris dat u in aanmerking hebt genomen en dit kan leiden tot correcties en naheffing. Wilt u belasting besparen, dan is het verstandig om naheffingen te voorkomen. Dit kunt u bewerkstelligen door van te voren afspraken over het salaris vast te leggen met de belastinginspecteur.

Tip 7: Einde BV
Hebt u een hoog salaris uit de BV en krijgt u te maken met de afroommethode, dan kan het gunstiger zijn om de BV te sluiten en te veranderen in een eenmanszaak. Hierdoor kunt u vaak belasting besparen, doordat u dan weer gebruik kunt maken van de MKB-vrijstellingsregeling. Of dit voor u een goede manier van belasting besparen is, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Laat een professional eens de verschillende mogelijkheden doorreken. Zo ziet u snel of belasting besparen hiermee voor u lukt.

Tip 8: Resthypotheek
Veel zzp’ers hebben nog een resthypotheek op de eigen woning. Beschikt u over een BV met voldoende liquide middelen, dan kunt u ervoor kiezen om de hypotheek hiermee af te betalen. U krijgt dan zelf een renteloze personeelslening bij de BV. U bespaart daarmee niet alleen op de hypotheekrente die u aan de bank dient te betalen, het is ook een goede manier van belasting besparen. U hebt dan wel geen recht meer op aftrek van de hypotheekrente, maar u hoeft ook geen eigen woningforfait meer aan te geven. Dit scheelt in de inkomstenbelasting.

Belasting besparen: tips voor zzp’ers – deel 2

Belasting besparen: tips voor zzp’ers – deel 2

Iedereen wil het liefst zo veel mogelijk belasting besparen. Op welke manier kunt u dit als zzp’er het beste doen? In deze korte serie krijgt u tips hoe u als zzp’er kunt belasting besparen. In het vorige blog vond u de eerste twee tips die betrekking hadden op de auto van de zaak en de werkruimte aan huis. Vandaag drie nieuwe tips voor belasting besparen.

Tip 3: Zorg voor de juiste VAR
Deze tip heeft niet zozeer te maken met belasting besparen, maar meer met het voorkomen van extra kosten achteraf. Voor een goede verrekening van de belasting, is het belangrijk dat u van meet af aan over de juiste Verklaring ArbeidsRelatie beschikt. Blijkt achteraf dat u niet de juiste VAR had, dan kan dit gevolgen hebben voor uw opdrachtgever en voor uzelf. Zo kunt u onverhoopt voor meer kosten komen te staan dan u gedacht had.

Tip 4: Kies voor een BV
Een deel van de zzp’ers kan belasting besparen door ervoor te kiezen hun eenmanszaak om te zetten in een BV. De laatste jaren zijn de belastingregels voor BV’s steeds gunstiger geworden, waardoor het sneller loont om een BV te hebben in plaats van een eenmanszaak. Draait u een redelijke winst per jaar, dan kunt u dus belasting besparen door te kiezen voor een BV. Het kan lastig zijn om zelf te berekenen of dit voor u een goede optie is, vraag daarom advies van een financieel adviseur om de verschillende mogelijkheden goed door te rekenen.

Tip 5: Start een IB-onderneming
Startende ondernemers kunnen van veel fiscale voordelen profiteren. Wilt u belasting besparen en hebt u een BV, dan kan het lonen om daarnaast een IB-onderneming op te richten. U kunt dan als IB-onderneming een deel van de activiteiten van de BV uitvoeren. Doordat een starter gebruik kan maken van vrije afschrijving, startersaftrek, zelfstandigenaftrek en winstvrijstelling, kunt u op deze manier flink belasting besparen. Ook hier geldt weer, vraag advies over hoe u deze truc het beste uit kunt voeren.

Belasting besparen: tips voor zzp’ers – deel 1

Belasting besparen: tips voor zzp’ers – deel 1

Niemand vindt het leuk om te veel belasting te betalen. Voor u als zzp’er geldt dat natuurlijk ook. Hoe kunt u nu voorkomen dat u te veel betaalt en hoe kunt u belasting besparen? Er zijn verschillende zaken waar u rekening mee kunt houden. Vandaag de eerste twee tips voor belasting besparen.

Tip 1: De auto van de zaak
Bijna iedere ondernemer maakt er gebruik van, de auto van de zaak. Wilt u belasting besparen, dan kunt u de auto op verschillende manieren inzetten. Gebruikt u de auto voor privé doeleinden, dan krijgt u te maken met een bijtelling voor privégebruik. U kunt belasting besparen door aan te tonen dat u niet meer dan vijfhonderd kilometer privé hebt gereden met de auto, dan hoeft u geen bijtelling te betalen.

Het vermijden van bijtelling is vaak echter erg lastig, aangezien vijfhonderd kilometer zo gereden is. Belasting besparen is gelukkig ook op andere manieren mogelijk. Zo kunt u stallingkosten opvoeren als u de auto van de zaak voornamelijk in de garage bij u thuis hebt staan. Bovendien kan de bijtelling nooit hoger zijn dan de autokosten voor de zaak. Lage kosten betekent dus een lage bijtelling en belasting besparen. Gebruikt uw partner de auto ook voor de zaak en voor privézaken, dan kan de bijtelling verdeeld worden over beide.

Tip 2: Werkruimte thuis
Belasting besparen kan ook door de kosten van de werkruimte aan huis op te voeren. Maar deze manier van belasting besparen is voor de meeste zzp’ers niet mogelijk. Dit heeft te maken met het feit dat ze in de meeste gevallen werken in een ruimte die niet apart verhuurd zou kunnen worden. Dat betekent dat kosten voor de inrichting van de ruimte ook niet afgetrokken kunnen worden. Wat u wel kunt aftrekken, zijn kosten gemaakt voor professionele apparatuur, zoals specialistische software. Hiermee kunt u dus wel belasting besparen.

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.