Wimax administraties

administraties, belastingen, bedrijfsadviezen

Blog

Faillissement door wanbetaling

Faillissement door wanbetaling

Wanbetaling is een groot probleem dat vaak veel te klein ingeschat wordt. Daardoor kan het gebeuren dat veel ondernemers zich drukker maken om brandpreventie dan om wanbetaling. Terwijl toch tachtig procent van de ondernemers te maken krijgt met afnemers die failliet gaan en daardoor niet kunnen betalen.

Domino-effect
Het grote probleem met een faillissement en wanbetalers is het domino-effect dat hierdoor in werking gesteld wordt. Als u te maken krijgt met wanbetaling of een failliete afnemer, hebt u zelf minder geld om uw rekeningen te betalen. Hierdoor komt niet alleen uw eigen onderneming in gevaar door de wanbetaling van uw afnemer, maar ook de bedrijven die nog geld van u te goed hebben. Zo kan één faillissement of wanbetaling door één afnemer een hele reeks bedrijven voor problemen stellen.

Voorkom financiële problemen door wanbetaling
Wilt u voorkomen dat uw bedrijf door wanbetaling in de problemen koopt, dan is het in de eerste plaats belangrijk om te erkennen dat wanbetaling u voor grote problemen kan stellen. Ga bij uzelf na wat er met uw onderneming zou gebeuren als uw twee belangrijkste afnemers niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Zou uw onderneming meteen in de problemen komen, dan is het tijd om maatregelen te nemen.

Goed debiteurenbeheer
Een goed beleid ten opzichte van wanbetaling begint uiteraard met een goed debiteurenbeheer. Hebt u twijfels over de financiële staat van een afnemer, laat deze dan controleren. Zorg voor een snelle facturering en neem telefonisch contact op als de betalingstermijn verstreken is om een nieuwe uiterste betaaldatum af te spreken. Blijf er dus bovenop zitten. Lukt het niet om uw geld binnen te halen, dan zult u dit af moeten boeken.

Verzekering tegen wanbetaling
Kan uw bedrijf het risico van wanbetaling niet zelf dragen, dan is een kredietverzekering een goede optie. Uw verzekeraar keert dan uit wanneer u met wanbetaling te maken krijgt. Bovendien heeft dit als voordeel dat zij van te voren een controle uit kunnen voeren, waardoor u weet of de betreffende afnemer er financieel goed voor staat.

Zzp’ers en arbeidsongeschiktheid

Zzp’ers en arbeidsongeschiktheid

De economische crisis heeft ervoor gezorgd dat de markt voor veel zzp’ers een stuk lastiger geworden is. Het wordt steeds moeilijker om opdrachten binnen te halen en besparingen op vaste lasten zijn dan ook zeer welkom. Uit onderzoek blijkt dat veel zzp’ers besparen door geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid aan te gaan.

Minder verzekerden arbeidsongeschiktheid
In twee jaar tijd is het aantal ondernemers dat zich verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid fors gedaald. In 2012 had de helft van de zzp’ers nog een dergelijke verzekering, terwijl dat nu nog maar 39 procent is. Deze forse daling kwam uit onderzoek van ZZP Barometer naar voren.

Besparen
De meeste mensen geven aan hun verzekering tegen arbeidsongeschiktheid te hebben stopgezet om te kunnen besparen op hun vaste lasten. Vaak is er inderdaad een flinke besparing te realiseren, bedragen van ruim honderd euro per maand zijn geen uitzondering. Als het u financieel voor de wind gaat, dan zijn dit geen grote bedragen. Maar in financieel zware tijden is iedere besparing mooi meegenomen.

Arbeidsongeschikt
Maar wat als u nu toch plotseling met arbeidsongeschiktheid te maken krijgt? Dan kunt u altijd nog terugvallen op de bijstand. Dit betekent vaak wel een flinke daling van inkomsten, aangezien de overheid ondernemers niet ondersteunt bij arbeidsongeschiktheid.

Wat is wijsheid?
Het is dus de vraag wat verstandig is om te doen: wel of niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het antwoord op die vraag hangt natuurlijk voor een groot deel van uw werkzaamheden af. U dient altijd een afweging te maken hoe groot de kans is dat u uw werk niet meer uit zou kunnen voeren. Is deze kans groot, dan is het verstandig u wel tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Is de kans klein, wilt u graag besparen en vindt u het niet erg om risico te lopen, dan kunt u ervoor kiezen geen verzekering tegen arbeidsongeschiktheid te nemen.

Tijd besparen – deel 2

Tijd besparen – deel 2

Wilt u als ondernemer ook graag wat tijd besparen en minder uren werken? In ons blog van eerder deze week gaven we al drie tips, namelijk: leg de nadruk op vaste klanten, richt u op één taak tegelijk en leer delegeren. Vandaag nog drie tips over tijd besparen.

Automatiseer terugkerende werkzaamheden
Er zijn binnen ondernemingen vaak veel werkzaamheden die met grote regelmaat terugkeren. U kunt veel tijd besparen door deze zaken te automatiseren. Zo kunt u bijvoorbeeld een standaard antwoord opstellen voor vragen die u vaak per mail binnen krijgt. Veel van deze mails hebben geen antwoord op maat nodig en kunt u prima afhandelen met een standaard antwoord. Loop zo uw organisatie eens door en kijk welke taken vaak terugkeren. U kunt veel efficiënter werken en veel tijd besparen door deze terugkerende taken te automatiseren.

Geef presentaties en trainingen
Hebt u in uw sector een goede naam opgebouwd, dan kunt u zich gaan specialiseren in het geven van trainingen en presentaties. De eerste keer kost dit veel tijd, maar als u het eenmaal in uw vingers heeft kunt u gemakkelijk geld verdienen zonder hier veel voor te hoeven doen. Hiermee kunt u niet zozeer tijd besparen binnen uw bedrijf, maar wel op een eenvoudige manier meer geld verdienen.

Freelancers in plaats van werknemers
Een laatste tip voor tijd besparen is het overstappen van werknemers naar freelancers. Doordat freelancers zelf ook ondernemer zijn, moeten zij zich ook zo gedragen en krijgen ze meer verantwoordelijkheden. U hoeft dan zelf alleen nog maar de freelancers te managen, hierdoor kunt u veel tijd besparen.

Wilt u ook graag tijd besparen en meer geld verdienen in minder uren? Probeer dan eens een of meer van deze zes tips in te zetten binnen uw onderneming.

Tijd besparen – deel 1

Tijd besparen – deel 1

Veel mensen denken dat het heel veel tijd kost om een succesvolle onderneming te hebben. Dat hoeft echter niet zo te zijn. Met een aantal tips kunt u heel gemakkelijk veel tijd besparen en in minder uren toch succesvol ondernemen. Vandaag de eerste drie tips voor tijd besparen.

Leg de nadruk op vaste klanten
Natuurlijk kunt u heel veel tijd steken in het binnenhalen van nieuwe klanten, maar u kunt veel tijd besparen door uw nadruk te leggen op uw vaste klanten. Bovendien is het binnenhalen van nieuwe klanten ook nog eens duurder dan een oude klant behouden. Wilt u tijd besparen bij het binnenhalen van nieuwe klanten, zorg dan dat uw vaste klanten tevreden over u zijn en u goede referenties geven. Dit is niet alleen goedkoper, mond tot mond reclame blijkt ook veel effectiever te zijn.

Richt u op één taak
Velen denken dat ze tijd besparen door meerdere dingen tegelijk te doen. Dit is echter niet het geval, multitasken blijkt over het algemeen zeer inefficiënt te zijn. Wilt u echt tijd besparen, richt u zich dan op één type activiteit tegelijk. Plan bijvoorbeeld een hele dag vol vergaderingen, een andere dag voor de administratie en weer een andere aan salesmeetingen. Door uw focus op één soort activiteit te leggen, blijft u langer geconcentreerd. Hierdoor kunt u efficiënter werken en dus tijd besparen.

Delegeer
Niet iedereen vindt het gemakkelijk om te delegeren en zaken uit handen te geven, maar wilt u tijd besparen, dan is dit vaak wel noodzakelijk. Ga daarom na welke taken u alleen zelf kunt doen en welke anderen ook uit zouden kunnen voeren. Krijgt u bijvoorbeeld heel veel e-mail binnen, dan kan het u veel tijd besparen om deze te laten lezen en af te laten handelen door een assistent. Veel mailtjes hoeft u immers niet specifiek zelf te beantwoorden, maar kosten u wel veel tijd. Door dit door iemand anders te laten doen, kunt u veel tijd besparen.

Verbetering koopkracht zzp’ers

Verbetering koopkracht zzp’ers

De economische crisis van de laatste jaren heeft een zeer negatieve invloed gehad op de koopkracht van velen, maar vooral ook op die van zzp’ers. Hun koopkracht daalde sterk doordat zij lagere tarieven moesten hanteren, minder opdrachten binnenkregen en ook nog te maken kregen met inflatie. Daar komt volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek dit jaar echter een einde aan.

Gevolgen crisis
Jarenlang daalde de omzet van zzp’ers alleen maar. Door de grote concurrentie en de afname van het aantal opdrachten vanwege de economische crisis, zagen zij zich genoodzaakt hun tarieven naar beneden bij te stellen. Op die manier probeerden zij toch nog opdrachten binnen te halen. Doordat het totale aantal beschikbare klussen sterk daalde, daalde ook de omzet van de zzp’ers flink. Het afgelopen jaar zagen zij gemiddeld nog een daling van een half procent. Dit was niet bepaald gunstig voor hun koopkracht.

Stijging
Doordat de economie weer aantrekt, verwacht het CBS ook een groei van de omzet van zzp’ers. Zij gaan uit van een gemiddelde groei van 2,5 procent. Doordat de hele economie groeit, wordt het aantal beschikbare klussen groter en kunnen er ook weer hogere tarieven gehanteerd worden.

Verbeterde koopkracht
Door de stijging van de omzet verbetert ook de koopkracht van de zzp’er. Terwijl zij vorig jaar te maken kregen met een daling van hun koopkracht van drie procent door inflatie en lagere bruto-inkomsten, kunnen zij dit jaar een verbetering in hun koopkracht van 0,75 procent tegemoet zien. Er komen dus echte weer economisch betere tijden aan, ook voor de zzp’ers op de arbeidsmarkt.

Goede boekhouding opzetten – deel 3

Goede boekhouding opzetten – deel 3

In onze vorige twee blogs gaven we al een aantal tips voor het opzetten van een geslaagde boekhouding. Zo wezen we op het voordeel van zoveel mogelijk zelf doen en het regelmatig bijhouden van de boekhouding. Ook kwam aan bod dat een goede urenadministratie belangrijk is, net als goede software. In het laatste blog in deze serie over de boekhouding nog vier handige tips.

Tip 6: houdt werk en privé gescheiden
Veel startende ondernemers maken geen gebruik van een aparte rekening voor hun bedrijf. Dit is ook niet verplicht, maar het is wel heel erg handig voor een overzichtelijke boekhouding. Als u al uw zakelijke transacties via één rekening verwerkt, dan houdt u een beter overzicht. Bovendien zorgt het ervoor dat u alleen uw zakelijke administratie zeven jaar dient te bewaren. Gebruikt u uw privérekening ook voor uw bedrijf, dan zult u ook deze administratie zeven jaar moeten bewaren. Dit maakt uw boekhouding minder overzichtelijk.

Tip 7: kies een vast tijdstip
Eerder gaven we al aan dat het verstandig is om de boekhouding regelmatig bij te werken. Het is echter ook erg handig om hiervoor een vast tijdstip te kiezen, bijvoorbeeld de laatste dag van de maand. Op die manier krijgt u niet alleen een goed beeld van hoe uw bedrijf er financieel voorstaat, u ziet ook meteen welke facturen nog openstaan. Zo betaalt u nooit te laat en kunt u bovendien op tijd aanmaningen de deur uitdoen.

Tip 8: gebruik ordners of tabbladen
Is uw boekhouding nog maar beperkt, dan lijkt het onzinnig om verschillende ordners te gaan gebruiken. Toch is dit voor een goed overzicht van uw boekhouding zeker geen overbodige luxe. Hebt u echt maar heel weinig papieren die voor uw boekhouding bewaard moeten worden, maak dan gebruik van verschillende tabbladen om zo toch onderscheid aan te brengen in bijvoorbeeld inkomende en uitgaande facturen.

Tip 9: frisse start
De laatste tip voor uw boekhouding: begin ieder jaar met een frisse start. Oftewel, begin het jaar met lege ordners. Dit is niet alleen goed voor het overzicht van uw boekhouding, het zorgt er ook voor dat u niet per ongeluk iets te vroeg weggooit. U dient voor de Belastingdienst immers uw boekhouding zeven jaar lang te bewaren.

Houdt u uw boekhouding goed bij, dan hebt u altijd inzicht in de financiële gegevens van uw onderneming. U ziet dan snel of u winst draait en welke onderdelen van het bedrijf meer aandacht verdienen. Voor het slagen van uw onderneming is het daarom belangrijk dat uw boekhouding op orde is.

Goede boekhouding opzetten – deel 2

In ons blog van eerder deze week spraken we over het belang van het opzetten en het bijhouden van een goede boekhouding. Ook kwamen twee eerste tips aan bod, namelijk bespaar geld door zoveel mogelijk zelf te doen en werk regelmatig uw boekhouding bij om het overzicht te behouden. In dit tweede deel drie volgende tips met betrekking tot de boekhouding.

Tip 3: op datum werken
Krijgt u papieren binnen die u moet bewaren, doet u facturen de deur uit of krijgt u ergens een bonnetje, controleer dan meteen of hier een datum op staat. Zo niet, voorzie ze dan zelf meteen van een datum. Als u vervolgens uw boekhouding bijwerkt, kunt u gemakkelijk deze belangrijke documenten op datum inboeken en bewaren. Dit maakt dat u altijd alles snel terug kunt vinden.

Tip 4: urenadministratie
Een deel van de zzp’ers werkt niet met productprijzen, maar met uurprijzen. Geldt dit ook voor u, dan is het belangrijk om naast uw boekhouding een goede urenadministratie bij te houden. Alleen met een deugdelijke urenadministratie kunt u immers juiste facturen uitschrijven. Door de uren regelmatig bij te houden, maakt u het mogelijk om ook snel een factuur uit te kunnen schrijven. Zo hebt u het geld vaak sneller binnen.

Tip 5: goede software
Natuurlijk kunt u uw boekhouding nog helemaal op papier bijhouden, maar het is tegenwoordig ook heel eenvoudig om deze digitaal vast te leggen. Hiervoor zijn er verschillende soorten software te verkrijgen, zowel online varianten als software die vast op uw computer staat. Beide hebben zo hun eigen voordeel, maar ze delen als voordeel dat het doen van de boekhouding hiermee veel gemakkelijker wordt. Het scheelt u heel veel schrijfwerk en rekenwerk. Bovendien is een digitale boekhouding veel gemakkelijker door te geven aan een boekhouder of accountant.

Volgende week een nieuw blog met de laatste tips voor het opzetten en bijhouden van een goede boekhouding.

Goede boekhouding opzetten – deel 1

Goede boekhouding opzetten – deel 1

Bent u net gestart als ondernemer, dan is een van de eerste dingen waar u mee te maken krijgt het opzetten van een goede boekhouding. Natuurlijk is een goede boekhouding van belang omdat de Belastingdienst dit van iedere onderneming vereist. Maar ook voor het slagen van uw bedrijf is het belangrijk dat u over een goede boekhouding beschikt. Door zelf een goede boekhouding bij te houden, kunt u meer geld verdienen.

Tip 1: doe het zelf
Natuurlijk is het mogelijk om alle papieren die voor uw boekhouding van belang zijn in een doos te verzamelen en deze aan het eind van het jaar in te leveren bij een boekhouder of accountant. Financieel is dit echter niet heel gunstig. Het kost deze professional immers veel tijd om al uw papieren uit te zoeken en dat kost u weer veel geld. Het is daarom verstandig om zoveel mogelijk zelf te doen. Op die manier heeft uw accountant of boekhouder minder werk van uw boekhouding en spaart u geld uit.

Tip 2: regelmatig bijhouden
Als u uw boekhouding regelmatig bijhoudt, behoudt u het overzicht en kost de administratie u veel minder tijd. U hoeft dan immers niet door stapels papieren te zoeken. Plan daarom regelmatig een uurtje in om u met de boekhouding bezig te houden.

In ons volgende blog meer tips over het opzetten en bijhouden van een goede boekhouding voor uw bedrijf.

Belasting besparen: tips voor zzp’ers – deel 4

Belasting besparen: tips voor zzp’ers – deel 4

In deze miniserie over belasting besparen, hebt u al gelezen over verschillende manieren van belasting besparen. Zo bespraken we in het eerste deel de opties die voortkomen uit de auto van de zaak en de werkruimte. Daarna kwamen de VAR, de BV en de IB-onderneming aan bod, net als het salaris uit de BV, het beëindigen van een BV en de resthypotheek. Vandaag het slot van onze miniserie over belasting besparen met de laatste twee tips.

Tip 9: Belast beperkt aftrekbare kosten door
Belasting besparen kunt u als zzp’er ook doen door de kosten die u maar beperkt af kunt trekken door te belasten aan uw afnemer. Zo schuift u de aftrekbeperking in feite door aan uw afnemer. Als deze zelf geen last heeft van de aftrekbeperking, kan dit commercieel haalbaar zijn.

Tip 10: Vergoeding voor vrije consumpties
Ook met consumpties kunt u als zzp’er met een BV belasting besparen. Een werkgever mag werknemers gratis consumpties verstrekken en de kosten hiervan aftrekken. Hebt u een BV en werkt u veel thuis, dan is het lastig om de precieze consumptiekosten te achterhalen. U kunt dan wel belasting besparen door gebruik te maken van de vrije vergoeding.

Het mag dus duidelijk zijn dat belasting besparen op veel verschillende manieren uitgevoerd kan worden. Wat het lastig maakt, is dat er vaak heel specifieke belastingregels zijn en dat deze regelmatig veranderen. Wilt u echt belasting besparen en zeker weten dat u niet achteraf te maken krijgt met vervelende naheffingen omdat u regels verkeerd begrepen heb? Neem dan een adviseur in de arm die u kan helpen met belasting besparen.

Belasting besparen: tips voor zzp’ers – deel 3

Belasting besparen: tips voor zzp’ers – deel 3

Vandaag het derde deel in onze miniserie over belasting besparen. In de eerste twee delen over belasting besparen kreeg u al tips met betrekking tot de auto van de zaak, de werkruimte, de VAR, de BV en de IB-onderneming. Vandaag de volgende drie tips voor belasting besparen.

Tip 6: Salaris uit BV
Verdient u als zzp’er met een BV meer dan negentig procent van de omzet in de BV, dan kan de belastinginspecteur gebruik gaan maken van de afroommethode. Dit houdt in het kort in dat uw gecorrigeerde salaris aanzienlijk hoger uitkomt dan het salaris dat u in aanmerking hebt genomen en dit kan leiden tot correcties en naheffing. Wilt u belasting besparen, dan is het verstandig om naheffingen te voorkomen. Dit kunt u bewerkstelligen door van te voren afspraken over het salaris vast te leggen met de belastinginspecteur.

Tip 7: Einde BV
Hebt u een hoog salaris uit de BV en krijgt u te maken met de afroommethode, dan kan het gunstiger zijn om de BV te sluiten en te veranderen in een eenmanszaak. Hierdoor kunt u vaak belasting besparen, doordat u dan weer gebruik kunt maken van de MKB-vrijstellingsregeling. Of dit voor u een goede manier van belasting besparen is, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Laat een professional eens de verschillende mogelijkheden doorreken. Zo ziet u snel of belasting besparen hiermee voor u lukt.

Tip 8: Resthypotheek
Veel zzp’ers hebben nog een resthypotheek op de eigen woning. Beschikt u over een BV met voldoende liquide middelen, dan kunt u ervoor kiezen om de hypotheek hiermee af te betalen. U krijgt dan zelf een renteloze personeelslening bij de BV. U bespaart daarmee niet alleen op de hypotheekrente die u aan de bank dient te betalen, het is ook een goede manier van belasting besparen. U hebt dan wel geen recht meer op aftrek van de hypotheekrente, maar u hoeft ook geen eigen woningforfait meer aan te geven. Dit scheelt in de inkomstenbelasting.

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.