Wimax administraties

administraties, belastingen, bedrijfsadviezen

Crowdfunding voor de financiering van uw onderneming

Crowdfunding voor de financiering van uw onderneming

Als ondernemer krijgt u niet meer zo gemakkelijk een lening bij de bank en zult u dus op zoek moeten gaan naar andere vormen van financiering. Een van de bekendste alternatieve financieringsvormen is waarschijnlijk crowdfunding.

Wat is crowdfunding?
Bij crowdfunding investeert het publiek in een bedrijf. De ondernemer stelt hier iets tegenover, zoals een product, aandelen of rente. Wie gebruik wil maken van crowdfunding kan hiervoor terecht bij verschillende platforms en adviseurs. In een eerder blog schreven we al uitgebreid over het fenomeen van crowdfunding.

Voordelen
Crowdfunding biedt u als ondernemer verschillende voordelen. Zo kunt u aan de bereidheid van de crowd om te beleggen in uw onderneming meteen zien of uw bedrijf aanslaat bij het publiek of niet. U krijgt dus meteen een idee van de levensvatbaarheid van uw onderneming. Daarnaast is het een veel vrijere financieringsvorm dan een gewone lening, de MKB-obligatie, de MKB-beurs of de kredietunie. Daarbij komt het voordeel dat ook mensen met een kleine beurs kunnen beleggen in uw bedrijf.

Risico’s en kosten
Doordat u als ondernemer over het algemeen zelf kunt bepalen welke rente u wilt rekenen, hebt u de kosten voor een groot deel zelf in de hand. Dit is natuurlijk een groot voordeel. Een nadeel is dat u zelf veel energie zult moeten steken in de campagne, dit doen de platforms voor crowdfunding niet voor u. Wilt u succesvol zijn, dan hebt u veel publiciteit nodig en een goede campagne om mensen te laten weten wat uw plannen zijn. De risico’s zijn verder eigenlijk gelijk aan een lening bij de bank, ook de crowd wil uiteindelijk zijn geld terugzien en u zult u dus aan de terugbetaaltermijn en de rente moeten houden.

Eenvoudig kosten reduceren

Eenvoudig kosten reduceren

Ondanks dat de economische crisis zo langzamerhand weer ten einde is, beleven veel ondernemers nog financieel zware tijden. Bij veel bedrijven wordt er dan ook sterk gelet op kosten reduceren. Op welke manier kunt u nu allemaal kosten reduceren?

Forse en kleine besparingen
Moet u fors de kosten reduceren, dan ontkomt u er vaak niet aan om te besparen op personeelskosten. Dit kunt u doen door mensen te ontslaan of door het extern inhuren van mensen zoveel als mogelijk te beperken. Wilt u snel de kosten reduceren, dan is het ook belangrijk om te kijken naar zaken die op de korte termijn besparingen op kunnen leveren. Hierbij kunt u denken aan het besparen op bijvoorbeeld kantoorartikelen en kopieerkosten.

Ingeslepen routines
Veel mensen denken bij kosten reduceren vaak niet aan zaken als brainstormen, teambuilding en borrels. Toch kunt u ook hiermee vaak flink de kosten reduceren en bovendien vaak ook veel ergernissen wegnemen. Veel mensen zitten bijvoorbeeld helemaal niet te wachten op teambuildingsdagen en het is gebleken dat deze vaak helemaal geen effect hebben. Hetzelfde gaat op voor de verschillende borrels die bedrijven gedurende het jaar organiseren. Het grootste gedeelte van de medewerkers heeft hier helemaal geen zin in en het kost u als bedrijf veel geld. En ook op brainstormsessies kunt u besparen. Het is aangetoond dat mensen 40 procent meer resultaat behalen als zij de kans krijgen alleen te zijn en na te denken. Uw medewerkers kunnen hun tijd dus wel beter besteden dan aan een brainstormsessie.

Eind aan bonussen en MVO
Steeds meer bedrijven houden zich bezig met MVO, maar in hoeverre is dit zinvol en waarom wordt dit eigenlijk gedaan? Als er geen goede reden voor is, dan kan dit net zo goed afgeschaft worden. Een bedrijf heeft immers altijd al een maatschappelijke functie in de vorm van werkgever. Een laatste manier van kosten reduceren is het afschaffen van bonussen. Een bonus is vaak ingesteld om werknemers te stimuleren goede resultaten te behalen. Het is uit onderzoek echter gebleken dat personeel effectiever werkt zonder de druk van targets en bonussen, maar met een uitdagende werkomgeving.

Tijd besparen – deel 2

Tijd besparen – deel 2

Wilt u als ondernemer ook graag wat tijd besparen en minder uren werken? In ons blog van eerder deze week gaven we al drie tips, namelijk: leg de nadruk op vaste klanten, richt u op één taak tegelijk en leer delegeren. Vandaag nog drie tips over tijd besparen.

Automatiseer terugkerende werkzaamheden
Er zijn binnen ondernemingen vaak veel werkzaamheden die met grote regelmaat terugkeren. U kunt veel tijd besparen door deze zaken te automatiseren. Zo kunt u bijvoorbeeld een standaard antwoord opstellen voor vragen die u vaak per mail binnen krijgt. Veel van deze mails hebben geen antwoord op maat nodig en kunt u prima afhandelen met een standaard antwoord. Loop zo uw organisatie eens door en kijk welke taken vaak terugkeren. U kunt veel efficiënter werken en veel tijd besparen door deze terugkerende taken te automatiseren.

Geef presentaties en trainingen
Hebt u in uw sector een goede naam opgebouwd, dan kunt u zich gaan specialiseren in het geven van trainingen en presentaties. De eerste keer kost dit veel tijd, maar als u het eenmaal in uw vingers heeft kunt u gemakkelijk geld verdienen zonder hier veel voor te hoeven doen. Hiermee kunt u niet zozeer tijd besparen binnen uw bedrijf, maar wel op een eenvoudige manier meer geld verdienen.

Freelancers in plaats van werknemers
Een laatste tip voor tijd besparen is het overstappen van werknemers naar freelancers. Doordat freelancers zelf ook ondernemer zijn, moeten zij zich ook zo gedragen en krijgen ze meer verantwoordelijkheden. U hoeft dan zelf alleen nog maar de freelancers te managen, hierdoor kunt u veel tijd besparen.

Wilt u ook graag tijd besparen en meer geld verdienen in minder uren? Probeer dan eens een of meer van deze zes tips in te zetten binnen uw onderneming.


Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.