Wimax administraties

administraties, belastingen, bedrijfsadviezen

Blog

Goede boekhouding opzetten – deel 2

In ons blog van eerder deze week spraken we over het belang van het opzetten en het bijhouden van een goede boekhouding. Ook kwamen twee eerste tips aan bod, namelijk bespaar geld door zoveel mogelijk zelf te doen en werk regelmatig uw boekhouding bij om het overzicht te behouden. In dit tweede deel drie volgende tips met betrekking tot de boekhouding.

Tip 3: op datum werken
Krijgt u papieren binnen die u moet bewaren, doet u facturen de deur uit of krijgt u ergens een bonnetje, controleer dan meteen of hier een datum op staat. Zo niet, voorzie ze dan zelf meteen van een datum. Als u vervolgens uw boekhouding bijwerkt, kunt u gemakkelijk deze belangrijke documenten op datum inboeken en bewaren. Dit maakt dat u altijd alles snel terug kunt vinden.

Tip 4: urenadministratie
Een deel van de zzp’ers werkt niet met productprijzen, maar met uurprijzen. Geldt dit ook voor u, dan is het belangrijk om naast uw boekhouding een goede urenadministratie bij te houden. Alleen met een deugdelijke urenadministratie kunt u immers juiste facturen uitschrijven. Door de uren regelmatig bij te houden, maakt u het mogelijk om ook snel een factuur uit te kunnen schrijven. Zo hebt u het geld vaak sneller binnen.

Tip 5: goede software
Natuurlijk kunt u uw boekhouding nog helemaal op papier bijhouden, maar het is tegenwoordig ook heel eenvoudig om deze digitaal vast te leggen. Hiervoor zijn er verschillende soorten software te verkrijgen, zowel online varianten als software die vast op uw computer staat. Beide hebben zo hun eigen voordeel, maar ze delen als voordeel dat het doen van de boekhouding hiermee veel gemakkelijker wordt. Het scheelt u heel veel schrijfwerk en rekenwerk. Bovendien is een digitale boekhouding veel gemakkelijker door te geven aan een boekhouder of accountant.

Volgende week een nieuw blog met de laatste tips voor het opzetten en bijhouden van een goede boekhouding.

Goede boekhouding opzetten – deel 1

Goede boekhouding opzetten – deel 1

Bent u net gestart als ondernemer, dan is een van de eerste dingen waar u mee te maken krijgt het opzetten van een goede boekhouding. Natuurlijk is een goede boekhouding van belang omdat de Belastingdienst dit van iedere onderneming vereist. Maar ook voor het slagen van uw bedrijf is het belangrijk dat u over een goede boekhouding beschikt. Door zelf een goede boekhouding bij te houden, kunt u meer geld verdienen.

Tip 1: doe het zelf
Natuurlijk is het mogelijk om alle papieren die voor uw boekhouding van belang zijn in een doos te verzamelen en deze aan het eind van het jaar in te leveren bij een boekhouder of accountant. Financieel is dit echter niet heel gunstig. Het kost deze professional immers veel tijd om al uw papieren uit te zoeken en dat kost u weer veel geld. Het is daarom verstandig om zoveel mogelijk zelf te doen. Op die manier heeft uw accountant of boekhouder minder werk van uw boekhouding en spaart u geld uit.

Tip 2: regelmatig bijhouden
Als u uw boekhouding regelmatig bijhoudt, behoudt u het overzicht en kost de administratie u veel minder tijd. U hoeft dan immers niet door stapels papieren te zoeken. Plan daarom regelmatig een uurtje in om u met de boekhouding bezig te houden.

In ons volgende blog meer tips over het opzetten en bijhouden van een goede boekhouding voor uw bedrijf.

Belasting besparen: tips voor zzp’ers – deel 4

Belasting besparen: tips voor zzp’ers – deel 4

In deze miniserie over belasting besparen, hebt u al gelezen over verschillende manieren van belasting besparen. Zo bespraken we in het eerste deel de opties die voortkomen uit de auto van de zaak en de werkruimte. Daarna kwamen de VAR, de BV en de IB-onderneming aan bod, net als het salaris uit de BV, het beëindigen van een BV en de resthypotheek. Vandaag het slot van onze miniserie over belasting besparen met de laatste twee tips.

Tip 9: Belast beperkt aftrekbare kosten door
Belasting besparen kunt u als zzp’er ook doen door de kosten die u maar beperkt af kunt trekken door te belasten aan uw afnemer. Zo schuift u de aftrekbeperking in feite door aan uw afnemer. Als deze zelf geen last heeft van de aftrekbeperking, kan dit commercieel haalbaar zijn.

Tip 10: Vergoeding voor vrije consumpties
Ook met consumpties kunt u als zzp’er met een BV belasting besparen. Een werkgever mag werknemers gratis consumpties verstrekken en de kosten hiervan aftrekken. Hebt u een BV en werkt u veel thuis, dan is het lastig om de precieze consumptiekosten te achterhalen. U kunt dan wel belasting besparen door gebruik te maken van de vrije vergoeding.

Het mag dus duidelijk zijn dat belasting besparen op veel verschillende manieren uitgevoerd kan worden. Wat het lastig maakt, is dat er vaak heel specifieke belastingregels zijn en dat deze regelmatig veranderen. Wilt u echt belasting besparen en zeker weten dat u niet achteraf te maken krijgt met vervelende naheffingen omdat u regels verkeerd begrepen heb? Neem dan een adviseur in de arm die u kan helpen met belasting besparen.

Belasting besparen: tips voor zzp’ers – deel 3

Belasting besparen: tips voor zzp’ers – deel 3

Vandaag het derde deel in onze miniserie over belasting besparen. In de eerste twee delen over belasting besparen kreeg u al tips met betrekking tot de auto van de zaak, de werkruimte, de VAR, de BV en de IB-onderneming. Vandaag de volgende drie tips voor belasting besparen.

Tip 6: Salaris uit BV
Verdient u als zzp’er met een BV meer dan negentig procent van de omzet in de BV, dan kan de belastinginspecteur gebruik gaan maken van de afroommethode. Dit houdt in het kort in dat uw gecorrigeerde salaris aanzienlijk hoger uitkomt dan het salaris dat u in aanmerking hebt genomen en dit kan leiden tot correcties en naheffing. Wilt u belasting besparen, dan is het verstandig om naheffingen te voorkomen. Dit kunt u bewerkstelligen door van te voren afspraken over het salaris vast te leggen met de belastinginspecteur.

Tip 7: Einde BV
Hebt u een hoog salaris uit de BV en krijgt u te maken met de afroommethode, dan kan het gunstiger zijn om de BV te sluiten en te veranderen in een eenmanszaak. Hierdoor kunt u vaak belasting besparen, doordat u dan weer gebruik kunt maken van de MKB-vrijstellingsregeling. Of dit voor u een goede manier van belasting besparen is, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Laat een professional eens de verschillende mogelijkheden doorreken. Zo ziet u snel of belasting besparen hiermee voor u lukt.

Tip 8: Resthypotheek
Veel zzp’ers hebben nog een resthypotheek op de eigen woning. Beschikt u over een BV met voldoende liquide middelen, dan kunt u ervoor kiezen om de hypotheek hiermee af te betalen. U krijgt dan zelf een renteloze personeelslening bij de BV. U bespaart daarmee niet alleen op de hypotheekrente die u aan de bank dient te betalen, het is ook een goede manier van belasting besparen. U hebt dan wel geen recht meer op aftrek van de hypotheekrente, maar u hoeft ook geen eigen woningforfait meer aan te geven. Dit scheelt in de inkomstenbelasting.

Belasting besparen: tips voor zzp’ers – deel 2

Belasting besparen: tips voor zzp’ers – deel 2

Iedereen wil het liefst zo veel mogelijk belasting besparen. Op welke manier kunt u dit als zzp’er het beste doen? In deze korte serie krijgt u tips hoe u als zzp’er kunt belasting besparen. In het vorige blog vond u de eerste twee tips die betrekking hadden op de auto van de zaak en de werkruimte aan huis. Vandaag drie nieuwe tips voor belasting besparen.

Tip 3: Zorg voor de juiste VAR
Deze tip heeft niet zozeer te maken met belasting besparen, maar meer met het voorkomen van extra kosten achteraf. Voor een goede verrekening van de belasting, is het belangrijk dat u van meet af aan over de juiste Verklaring ArbeidsRelatie beschikt. Blijkt achteraf dat u niet de juiste VAR had, dan kan dit gevolgen hebben voor uw opdrachtgever en voor uzelf. Zo kunt u onverhoopt voor meer kosten komen te staan dan u gedacht had.

Tip 4: Kies voor een BV
Een deel van de zzp’ers kan belasting besparen door ervoor te kiezen hun eenmanszaak om te zetten in een BV. De laatste jaren zijn de belastingregels voor BV’s steeds gunstiger geworden, waardoor het sneller loont om een BV te hebben in plaats van een eenmanszaak. Draait u een redelijke winst per jaar, dan kunt u dus belasting besparen door te kiezen voor een BV. Het kan lastig zijn om zelf te berekenen of dit voor u een goede optie is, vraag daarom advies van een financieel adviseur om de verschillende mogelijkheden goed door te rekenen.

Tip 5: Start een IB-onderneming
Startende ondernemers kunnen van veel fiscale voordelen profiteren. Wilt u belasting besparen en hebt u een BV, dan kan het lonen om daarnaast een IB-onderneming op te richten. U kunt dan als IB-onderneming een deel van de activiteiten van de BV uitvoeren. Doordat een starter gebruik kan maken van vrije afschrijving, startersaftrek, zelfstandigenaftrek en winstvrijstelling, kunt u op deze manier flink belasting besparen. Ook hier geldt weer, vraag advies over hoe u deze truc het beste uit kunt voeren.

Belasting besparen: tips voor zzp’ers – deel 1

Belasting besparen: tips voor zzp’ers – deel 1

Niemand vindt het leuk om te veel belasting te betalen. Voor u als zzp’er geldt dat natuurlijk ook. Hoe kunt u nu voorkomen dat u te veel betaalt en hoe kunt u belasting besparen? Er zijn verschillende zaken waar u rekening mee kunt houden. Vandaag de eerste twee tips voor belasting besparen.

Tip 1: De auto van de zaak
Bijna iedere ondernemer maakt er gebruik van, de auto van de zaak. Wilt u belasting besparen, dan kunt u de auto op verschillende manieren inzetten. Gebruikt u de auto voor privé doeleinden, dan krijgt u te maken met een bijtelling voor privégebruik. U kunt belasting besparen door aan te tonen dat u niet meer dan vijfhonderd kilometer privé hebt gereden met de auto, dan hoeft u geen bijtelling te betalen.

Het vermijden van bijtelling is vaak echter erg lastig, aangezien vijfhonderd kilometer zo gereden is. Belasting besparen is gelukkig ook op andere manieren mogelijk. Zo kunt u stallingkosten opvoeren als u de auto van de zaak voornamelijk in de garage bij u thuis hebt staan. Bovendien kan de bijtelling nooit hoger zijn dan de autokosten voor de zaak. Lage kosten betekent dus een lage bijtelling en belasting besparen. Gebruikt uw partner de auto ook voor de zaak en voor privézaken, dan kan de bijtelling verdeeld worden over beide.

Tip 2: Werkruimte thuis
Belasting besparen kan ook door de kosten van de werkruimte aan huis op te voeren. Maar deze manier van belasting besparen is voor de meeste zzp’ers niet mogelijk. Dit heeft te maken met het feit dat ze in de meeste gevallen werken in een ruimte die niet apart verhuurd zou kunnen worden. Dat betekent dat kosten voor de inrichting van de ruimte ook niet afgetrokken kunnen worden. Wat u wel kunt aftrekken, zijn kosten gemaakt voor professionele apparatuur, zoals specialistische software. Hiermee kunt u dus wel belasting besparen.

U bent ZZP’er, en dan? Prijzen

U bent ZZP’er, en dan? Prijzen

In deze zesde en laatste tekst van de reeks ‘ZZP’er, en dan?’ zullen we ingaan op de prijzen. Nee, niet de prijzen die u kunt winnen, maar wel de prijzen die u kunt gaan hanteren voor uw klanten. Het opstellen van deze prijzen is voor velen een flinke klus en daarom gaan we in deze tekst daarop in.

Prijzen

Voor veel mensen is het erg lastig om te bedenken wat uw producten en diensten nu precies waard zijn. U wilt niet te hoge prijzen hanteren, want dat zal averechts werken. Tegelijkertijd wilt u ook niet lager inzetten dan noodzakelijk is. Daarbij dient u echter wel een afweging te maken. Kiest u voor prijsknallers en daarmee dus lagere kwaliteit, kiest u voor hoge prijzen en hoge kwaliteit of gaat u voor de balans tussen behoorlijke kwaliteit en daarmee passende prijzen? Het is aan u, maar zorg er wel voor dat u voor één duidelijke koers kiest, dan blijft u voor uzelf en voor uw klanten transparant.

Gluren bij de buren

Weet u aan welke prijs/kwaliteit-verhouding u wilt voldoen? Dan is het nu tijd om eens een kijkje te nemen bij anderen. Het is raadzaam om te kijken bij andere ondernemingen die zich bezighouden in dezelfde branche als u. Tevens is het ook aan te raden om juist eens bij geheel iets anders te gaan rondneuzen (mode, sport, horeca, webwinkels), puur om een idee te krijgen.

Bedrijfsplan 

Heeft u in kaart gebracht wat de prijzen gaan zijn voor uw producten en diensten? Dan kunt u dat nu opgaan nemen in uw bedrijfsplan. Had u daarin al prijzen staan? Geen probleem, het bedrijfsplan is er om de actuele stand van zaken steeds bij te werken.

 

U bent ZZP’er, en dan? Offerte maken

U bent ZZP’er, en dan? Offerte maken

In de serie ‘ZZP’er, en dan?’ vertellen we over zaken die te maken hebben met het startende ondernemerschap. Er komt behoorlijk veel kijken bij het opzetten van een onderneming. Het is een groot gebied waarin u misschien wel een beetje overzicht kunt gebruiken. Daarom behandelen we in deze blog- reeks iedere keer een nieuw onderwerp. We hebben het inmiddels gehad over VAR, startersregelingen, urencriterium en netwerken. In deze tekst gaan we in op een offerte maken.

Een offerte maken, waarom?

Voor zowel u als de klant is het van groot belang dat u offertes maakt. U vraagt zich af wat het belang hiervan is? Klanten die geïnteresseerd zijn in uw producten of diensten gaan vaak bij meerdere, vergelijkbare ondernemingen te rade. Veel mensen gaan zich oriënteren in de mogelijkheden en prijzen. Daarom vragen klanten een offerte aan, zodat ze alles naast elkaar kunnen leggen.

Een offerte maken, hoe?

Het is voor klanten dus van belang om een goed overzicht te hebben van de mogelijke kosten. Een helder kostenplaatje is hiermee van groot belang voor de klant en natuurlijk ook voor u. Transparantie bevordert het communicatieproces tussen u en uw potentiële klanten. Zorg ervoor dat de offerte niet vol zit met technische details. Wel is belangrijk om bijvoorbeeld de leveringsvoorwaarden te noemen. Probeert u, waar mogelijk, mee te denken met de klanten. Zo gaat u oplossingsgericht te werk en daar houdt de klant van.

U bent ZZP’er, en dan? Netwerken

U bent ZZP’er, en dan? Netwerken

Dan heeft u alles op touw gezet binnen uw onderneming, maar dan komt u erachter dat uw klantenkring nog minimaal is te noemen. Belangrijk dus om hierin te gaan investeren. Niet alleen in klanten, maar ook in mensen die bijvoorbeeld in dezelfde branche zitten. Dat kan veel voordelen hebben. Maar hoe werkt dat netwerken nu precies? U leest het hieronder.

Netwerkbijeenkomsten

U zit er misschien niet altijd op te wachten, netwerkbijeenkomsten of netwerkborrels. U weet wel dat het goed is om naar toe te gaan, maar u ziet zichzelf alweer tussen al die mensen staan. Ja, het kan soms een beetje ongemakkelijk voelen. U dient zich namelijk te profileren en tegelijkertijd sociaal en professioneel over te komen. Dat kan soms een hele opgave zijn. Soms is het dan handig om er een wijntje of een biertje erbij te pakken als een soort van spraakwater. Uiteraard is het niet zo handig als u vervolgens lallend rondloopt.

Investeren

Netwerken is meer dan visitekaartjes uitdelen. Met het uitwisselen van deze kaartjes begint het hele verhaal pas. Het is van belang dat u ook daadwerkelijk iets met deze kaartjes gaat doen. Dus zodra u een advies, dienst of iets anders van een netwerkpersoon nodig hebt, dan neemt u contact met deze persoon op. Houd er rekening mee dat het niet alleen gaat om wat u nodig hebt van de ander, maar ook dat u mogelijkheden of hulp kunt aanbieden aan de ander. Een afspraak om over een bepaald onderwerp te sparren kan soms ook erg vruchtbaar zijn.

Social media

Houd uw social media goed bij. Een aanrader is om ook via onder andere Linked- In en Twitter contact te houden met en te reageren op de mensen van wie u die visitekaartjes heeft gekregen.

 

U bent ZZP’er, en dan? Urencriterium

U bent ZZP’er, en dan? Urencriterium

Soms zit u met uw handen in het haar. Er komt zo ontzettend veel kijken bij het ondernemerschap dat u soms door de bomen het bos niet meer ziet. Dat kost veel energie, tijd  en het werkt demotiverend. Daarom helpen we u graag een handje. In de vorige tekst hebben we het gehad over starterregelingen. Dat betekent dat er regelingen zijn die gunstig voor u kunnen uitpakken. Daar zijn wel strikte voorwaarden aan verbonden. In onderstaande tekst zullen gaan we daar verder op in, op het urencriterium om precies te zijn.

Wat is het urencriterium?

Wilt u aanspraak maken op bepaalde starterregelingen (zoals de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek)? Dan moet u kunnen voldoen aan een vastgesteld aantal uren en voorwaarden. Hoe dat precies werkt, zullen we u hieronder uitleggen.

Hoe zien de voorwaarden voor dat urencriterium eruit?

Er zijn twee belangrijke voorwaarden als het gaat om het urencriterium.  De eerste belangrijke voorwaarde van het urencriterium is dat u ten minste 1.225 uren in een jaar aan het werk bent met uw onderneming. Belangrijk hierbij is dat u alle uren bijhoudt en kunt verantwoorden. Bij deze werkzaamheden horen ook het bijhouden van de boekhouding en zakelijke bijeenkomsten. De andere belangrijke voorwaarde is dat u meer dan de helft van de tijd werkt aan uw onderneming. Deze voorwaarde geldt alleen als u de afgelopen 5 jaar al ondernemer was.

En waar moet u verder op letten?

Ook zijn er bepaalde uren die niet meetellen voor het urencriterium. Wanneer u onderdeel uitmaakt van een samenwerkingsverband tellen de uren niet mee als uw werkzaamheden van ondersteunende aard zijn. Dan hebben we het over werkzaamheden die ongebruikelijk zijn om daarvoor een samenwerkingsverband aan te gaan. Ook kan het zo zijn dat mensen die u ondersteunen winst krijgen uit deze werkzaamheden, zonder dat u dat krijgt. Netgenoemde uren tellen dan ook niet mee voor het urencriterium.

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.