Wimax administraties

administraties, belastingen, bedrijfsadviezen

Blog

Hoeveel risico neemt u?

Hoeveel risico neemt u?

Wilt u uw bedrijf laten groeien, dan zult u als ondernemer risico moeten nemen. Maar in tijden van crisis kan dit lastig zijn. Hoe kunt u als ondernemer met weinig risico toch uw bedrijf laten groeien?

Beperkt risico
Uit onderzoek is gebleken dat ondernemers in Nederland sinds de crisis minder risico nemen en meer geld oppotten. Als ondernemer loopt u natuurlijk altijd een bepaald financieel risico, u kunt dit dus niet helemaal vermijden. Maar u kunt het wel beperken door uzelf altijd de vraag te stellen bij grote financiële beslissingen wat de eventuele gevolgen op de lange termijn zouden kunnen zijn. Om uw financiële risico’s te beperken is het ook belangrijk om niet te afhankelijk te zijn van uw grootste klant.

Bouw een buffer op
Om uw risico te beperken, is het belangrijk om altijd geld achter de hand te hebben. Een goede financiële buffer is belangrijk in tijden van ziekte of het wegvallen van een grote klant. Er wordt aangeraden om er voor te zorgen dat u altijd drie maanden de kosten kunt dekken zonder problemen te krijgen. Veel ondernemers hebben deze buffer niet en lopen daardoor een onnodig hoog risico.

Verzekeringen
U kunt als ondernemer natuurlijk ook in plaats van een buffer op te bouwen verzekeringen afsluiten tegen het risico dat u loopt. U kunt dan denken aan bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen, inventarisverzekeringen, autoverzekeringen en de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Veel ondernemers hebben niet al deze verzekeringen vanwege de kosten die eraan verbonden zijn. Hebt u als ondernemer geen buffer opgebouwd en geen verzekeringen, dan loopt u dus een groot financieel risico.

Te positief
Een groot probleem is dat ondernemers vaak te positief zijn en daardoor veel risico lopen. Ze wachten lang met het aanpakken van problemen, waardoor het vaak te laat is om nog succesvol iets te veranderen. Wees dus altijd realistisch over uw kansen en maak bij nieuwe plannen ook altijd een pessimistisch scenario. Op die manier bent u beter voorbereid op eventuele problemen die zich voor kunnen doen. Schat het risico nooit te laag in, dan is de kans dat uw onderneming slaagt een stuk groter.

Financiering voor uw onderneming: microkrediet

Financiering voor uw onderneming: microkrediet

Banken in Nederland lenen niet meer zo snel geld aan ondernemers. Het is dus tijd om op zoek te gaan naar alternatieve vormen van financiering. Vandaag het laatste deel in onze serie, waarin het microkrediet centraal staat.

Wat is microkrediet?
Bij de meeste mensen is microkrediet alleen bekend als financieringsvorm voor arme mensen in Derde Wereld landen. Tegenwoordig spreekt men liever van Inclusive Finance, aangezien de lening altijd gecombineerd wordt met begeleiding. In Nederland ziet microkrediet er eigenlijk hetzelfde uit, het gaat om kleine leningen waarbij de ondernemer goed begeleid wordt.

Voor wie?
Microkrediet is vooral handig voor ondernemers die een kleine lening nodig hebben en die nog niet aan de criteria van banken kunnen voldoen. Zij hebben bijvoorbeeld nog onvoldoende cashflow of nog geen onderpand. Ook is microkrediet erg handig voor onervaren ondernemers, zij kunnen extra ondersteuning nodig hebben bij het laten slagen van hun plannen. Er zijn in Nederland inmiddels verschillende instellingen bij wie u als ondernemer terecht kunt voor een microkrediet. U krijgt bij hen niet alleen een lening, maar krijgt daarbij ook een coachingtraject aangeboden en extra begeleiding.

Risico’s en kosten
Een nadeel van het microkrediet is dat u altijd zelf als ondernemer aansprakelijk bent voor het geleende bedrag. Kunt u de lening niet vanuit uw bedrijf terugbetalen, dan wordt u hier persoonlijk voor aansprakelijk gesteld. Daarnaast moet u natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldoen voordat u in aanmerking komt voor een microkrediet. Sluit u een microkrediet af, dan betaalt u daarvoor afsluitkosten. Deze zijn echter beperkt, aangezien het hier om kleine leningen gaat. Uiteraard bent u ook bij microkrediet niet vrijgesteld van het betalen van rente.

Crowdfunding voor de financiering van uw onderneming

Crowdfunding voor de financiering van uw onderneming

Als ondernemer krijgt u niet meer zo gemakkelijk een lening bij de bank en zult u dus op zoek moeten gaan naar andere vormen van financiering. Een van de bekendste alternatieve financieringsvormen is waarschijnlijk crowdfunding.

Wat is crowdfunding?
Bij crowdfunding investeert het publiek in een bedrijf. De ondernemer stelt hier iets tegenover, zoals een product, aandelen of rente. Wie gebruik wil maken van crowdfunding kan hiervoor terecht bij verschillende platforms en adviseurs. In een eerder blog schreven we al uitgebreid over het fenomeen van crowdfunding.

Voordelen
Crowdfunding biedt u als ondernemer verschillende voordelen. Zo kunt u aan de bereidheid van de crowd om te beleggen in uw onderneming meteen zien of uw bedrijf aanslaat bij het publiek of niet. U krijgt dus meteen een idee van de levensvatbaarheid van uw onderneming. Daarnaast is het een veel vrijere financieringsvorm dan een gewone lening, de MKB-obligatie, de MKB-beurs of de kredietunie. Daarbij komt het voordeel dat ook mensen met een kleine beurs kunnen beleggen in uw bedrijf.

Risico’s en kosten
Doordat u als ondernemer over het algemeen zelf kunt bepalen welke rente u wilt rekenen, hebt u de kosten voor een groot deel zelf in de hand. Dit is natuurlijk een groot voordeel. Een nadeel is dat u zelf veel energie zult moeten steken in de campagne, dit doen de platforms voor crowdfunding niet voor u. Wilt u succesvol zijn, dan hebt u veel publiciteit nodig en een goede campagne om mensen te laten weten wat uw plannen zijn. De risico’s zijn verder eigenlijk gelijk aan een lening bij de bank, ook de crowd wil uiteindelijk zijn geld terugzien en u zult u dus aan de terugbetaaltermijn en de rente moeten houden.

MKB-obligatie voor de financiering van uw onderneming

MKB-obligatie voor de financiering van uw onderneming

Het is voor ondernemers sinds de economische crisis een stuk lastiger om geld te lenen bij banken. Wij bespreken daarom verschillende andere financieringsvormen. Vandaag het derde deel in de serie: de MKB-obligatie.

Wat is een MKB-obligatie?
Hebt u als ondernemer in het midden- of kleinbedrijf kapitaal nodig, dan kunt u een lening uitschrijven waar beleggers vervolgens op in kunnen tekenen. Deze lening wordt opgeknipt in obligaties, waarmee de MKB-obligatie een feit is. Het verschil tussen een aandeel en een obligatie is dat er van te voren afspraken worden vastgelegd over de rente, de looptijd en het moment van aflossen. Een MKB-obligatie is mogelijk voor grotere leningen, maar ook kleine leningen zijn een mogelijkheid. De MKB-obligatie kan onderhands worden verhandeld, maar kan ook een notering aan een beurs krijgen.

Voordelen voor de ondernemer
Wat zijn voor u als ondernemer nu de voordelen van een MKB-obligatie? Een groot voordeel is natuurlijk dat u minder afhankelijk wordt van uw bank en dat u het financieringsrisico kunt spreiden. Daarnaast levert het u extra bekendheid en aandacht op, aangezien uw bedrijf met het uitgeven van de MKB-obligatie de kapitaalmarkt betreedt. Een nadeel is dat u niet helemaal zelf een MKB-obligatie uit kunt geven, u hebt een adviesbureau of een kredietbemiddelaar nodig.

Kosten
Zoals bij ieder financieel product het geval is, zijn er ook aan de MKB-obligatie kosten verbonden. Deze liggen vaak hoger dan wanneer u een lening bij uw bank af zou sluiten, vanwege het extra papierwerk dat er bij komt kijken. Daarnaast kost de notering aan de beurs ook geld. De kosten en de te betalen rente kunt u wel van de winst van uw bedrijf aftrekken.

Financiering voor uw onderneming: de MKB-beurs

Financiering voor uw onderneming: de MKB-beurs

Het financieren van uw onderneming is door de economische crisis een stuk lastiger geworden, banken geven niet meer zo gemakkelijk krediet. Gelukkig zijn er alternatieve vormen van financiering in opkomst, zoals de MKB-beurs NPEX.

Wat is de MKB-beurs?
Een manier om nieuw geld aan te trekken, is het uitgeven van aandelen. Dit brengt echter wat nadelen met zich mee, de kosten liggen bijvoorbeeld hoog, u weet niet wie uw aandeelhouders zijn en iedereen kan meekijken met uw bedrijfsvoering. De MKB-beurs NPEX is een goed alternatief voor de gewone effectenbeurs. Bij deze MKB-beurs kunnen midden- en kleinbedrijven obligaties of aandelen laten noteren. Hier kan niet op geboden worden, maar uitgever en aankoper van de aandelen moeten het zelf met elkaar eens worden op een soort markplaats. U kunt als ondernemer via die MKB-beurs dus rechtstreeks zaken doen met beleggers.

Risico’s en kosten
Ook de MKB-beurs stelt eisen aan de toelating tot de beurs. Zo moet u een prospectus uitbrengen en een jaarrekening en halfjaarcijfers publiceren. Het brengt dus extra papierwerk met zich mee. Ook moet uw bedrijf minimaal drie jaar bestaan en minstens één jaar daarvan winst hebben gemaakt. Daarnaast moet u als bedrijf ook een vergoeding betalen voor de notering. Er zijn dus wel wat kosten verbonden aan participeren in de MKB-beurs. De risico’s zijn daarentegen goed afgedekt, beursgangers worden goed gecontroleerd en de MKB-beurs staat onder toezicht van het AFM en de Nederlandsche Bank.

Kredietunie voor de financiering van uw onderneming

Kredietunie voor de financiering van uw onderneming

Het rond krijgen van de financiering voor uw onderneming is altijd al een lastige klus geweest. Sinds de economische crisis is dit echter nog een stuk lastiger geworden, aangezien banken niet snel meer een lening verschaffen. Gelukkig komen er nu ook alternatieven op. De komende tijd zullen we een aantal van deze alternatieve financieringsvormen bespreken, om te beginnen de kredietunie.

Wat is een kredietunie?
Bij een kredietunie verenigen verschillende ondernemers zich in een coöperatie en zij lenen geld aan elkaar. Zo wordt het voor gearriveerde ondernemers mogelijk om op een gemakkelijke manier ambitieuze starters financieel te helpen. Momenteel is er in Nederland nog geen juridische basis voor de kredietunie. Officieel moet een kredietunie namelijk een bankvergunning aanvragen en dat is voor kleine groepen ondernemers over het algemeen geen optie. Wel is het zonder bankvergunning mogelijk om perpetuele obligaties uit te geven en om winstuitkeringen te geven op ledencertificaten. Hierdoor is het toch mogelijk om een kredietunie te starten en niet voor altijd afstand van uw geld te moeten doen.

Meer voordelen
Meedoen aan een kredietunie betekent niet alleen dat u geld uit kunt lenen en kunt lenen. Het levert u ook een heleboel relaties op. Als startende ondernemer kunt u tips vragen aan de andere ondernemers en als ervaren ondernemer kunt u uw kennis delen met de starters. Een kredietunie kan dus veel meer zijn dan alleen een interessante financieringsvorm.

Risico’s en kosten
Een kredietunie berust voor een zeer groot deel op contact en vertrouwen. Uit onderzoek in de Verenigde Staten is gebleken dat bij een kredietunie het aantal wanbetalingen een stuk lager ligt. Bovendien heeft iedere deelnemer er belang bij de unie een succes te laten zijn. De rentepercentages op de leningen liggen over het algemeen net zo hoog als bij banken. Zij kunnen goed geld aantrekken, maar een kredietunie heeft daarentegen weer veel minder overheadkosten.

Succesvol pitchen

Succesvol pitchen

Als startende ondernemer hebt u een portie lef en bluf nodig om uw product in de markt te zitten. Vaak worden er tijdens het pitchen echter flinke dooddoeners gebruikt die uw onderneming niet bepaald helpen. Vermijd tijdens het pitchen daarom de volgende termen: revolutionair, innovatief, dynamisch, nieuwe generatie en partnership.

Dooddoeners
Zoals gezegd zijn bovenstaande termen enorme dooddoeners die uw product tijdens het pitchen niet bepaald helpen. Het is immers niet aan uzelf om uw product revolutionair te noemen. Hetzelfde geldt voor innovatief. Deze term wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt, ook als het niet eens gaat om een compleet nieuw product of een nieuw idee. De term dynamisch helpt u ook niet verder tijdens het pitchen, want alle ondernemingen beschrijven zich tegenwoordig als dynamisch. Ook termen als ‘de nieuwe generatie’, ‘versie 2.0 of 3.0’ of ‘de verbeterde versie’ kunt u tijdens het pitchen beter vermijden. Deze toevoegingen pretenderen vaak veel meer dan het product daadwerkelijk waar maakt. Een laatste uitglijder tijdens het pitchen is het onterecht gebruik van het concept partnership. Een eerste verkoop is niet meteen een partnership, maar gewoon een eerste klant.

Wees eerlijk
Wat moet u nu wel doen tijdens het pitchen? Eenvoudig gezegd: wees eerlijk, realistisch en concreet. Verschuil u niet achter bovengenoemde dooddoeners, stel de zaken niet mooier voor dan ze daadwerkelijk zijn en gebruik geen modieuze taal. Uw toehoorders zullen hier tijdens het pitchen snel doorheen prikken. In plaats van dat u ze voor u wint, wekt u dan alleen maar ergernis en ongeloofwaardigheid op.

Eenvoudig kosten reduceren

Eenvoudig kosten reduceren

Ondanks dat de economische crisis zo langzamerhand weer ten einde is, beleven veel ondernemers nog financieel zware tijden. Bij veel bedrijven wordt er dan ook sterk gelet op kosten reduceren. Op welke manier kunt u nu allemaal kosten reduceren?

Forse en kleine besparingen
Moet u fors de kosten reduceren, dan ontkomt u er vaak niet aan om te besparen op personeelskosten. Dit kunt u doen door mensen te ontslaan of door het extern inhuren van mensen zoveel als mogelijk te beperken. Wilt u snel de kosten reduceren, dan is het ook belangrijk om te kijken naar zaken die op de korte termijn besparingen op kunnen leveren. Hierbij kunt u denken aan het besparen op bijvoorbeeld kantoorartikelen en kopieerkosten.

Ingeslepen routines
Veel mensen denken bij kosten reduceren vaak niet aan zaken als brainstormen, teambuilding en borrels. Toch kunt u ook hiermee vaak flink de kosten reduceren en bovendien vaak ook veel ergernissen wegnemen. Veel mensen zitten bijvoorbeeld helemaal niet te wachten op teambuildingsdagen en het is gebleken dat deze vaak helemaal geen effect hebben. Hetzelfde gaat op voor de verschillende borrels die bedrijven gedurende het jaar organiseren. Het grootste gedeelte van de medewerkers heeft hier helemaal geen zin in en het kost u als bedrijf veel geld. En ook op brainstormsessies kunt u besparen. Het is aangetoond dat mensen 40 procent meer resultaat behalen als zij de kans krijgen alleen te zijn en na te denken. Uw medewerkers kunnen hun tijd dus wel beter besteden dan aan een brainstormsessie.

Eind aan bonussen en MVO
Steeds meer bedrijven houden zich bezig met MVO, maar in hoeverre is dit zinvol en waarom wordt dit eigenlijk gedaan? Als er geen goede reden voor is, dan kan dit net zo goed afgeschaft worden. Een bedrijf heeft immers altijd al een maatschappelijke functie in de vorm van werkgever. Een laatste manier van kosten reduceren is het afschaffen van bonussen. Een bonus is vaak ingesteld om werknemers te stimuleren goede resultaten te behalen. Het is uit onderzoek echter gebleken dat personeel effectiever werkt zonder de druk van targets en bonussen, maar met een uitdagende werkomgeving.

Bedrijfsovername: De valkuilen!

Bedrijfsovername: De valkuilen!

De economische crisis lijkt eindelijk ten einde. Velen zijn van mening dat het nu het juiste moment is om investeringen te doen, bijvoorbeeld door de overname van een bedrijf. Overweegt u ook een bedrijfsovername? Let dan op dat u niet in een van onderstaande valkuilen trapt.

Valkuil 1: clichés en haast
Laat u bij een bedrijfsovername nooit leiden door clichés als ‘het is de kans van uw leven’. Ook haast is een slechte raadgever. Weeg bij een overname altijd de verschillende voor- en nadelen tegen elkaar af en neem daar de tijd voor.

Valkuil 2: te gunstige financiële voorstelling
Bij een bedrijfsovername wordt er vaak al snel gedacht dat u geld kunt besparen door de bedrijven samen te voegen. In de praktijk blijkt dit na de overname nogal eens tegen te vallen. Zo kost de overname zelf geld en kost het vaak ook veel geld om de beide ondernemingen goed op elkaar aan te laten sluiten.

Valkuil 3: gespecialiseerde adviseurs
Voordat u tot een bedrijfsovername overgaat, is het verstandig om advies in te winnen. Pas echter goed op voor adviseurs die gespecialiseerd zijn in bedrijfsovernames. Zij leven hier immers van en hebben daarom alle reden om u de overname juist aan te raden.

Valkuil 4: liefde maakt blind
Bent u zelf erg enthousiast over het over te nemen bedrijf, dan kan dit een neutrale en realistische blik op de stand van zaken vertroebelen. Probeer altijd de zaken rustig en neutraal te beoordelen. Houd er bovendien rekening mee dat de bedrijfsovername tegen zal vallen en zorg voor goede afspraken hierover in de contracten.

Valkuil 5: blind staren op financiële gegevens
Bij een bedrijfsovername zijn de financiën van de over te nemen onderneming natuurlijk erg belangrijk. Maar dit is niet het enige punt dat bepaalt of de overname een succes zal worden. Hiervoor moet u bijvoorbeeld ook weten hoe de bedrijfscultuur is, in welke staat de bedrijfsmiddelen zijn en hoe de relatie met klanten en leveranciers is. Staar u dus niet alleen blind op de financiële kant van de overname.

Valkuil 6: blind op propaganda vertrouwen
Rond bijna iedere overname is er sprake van personen die de bedrijfsovername propageren. Vraag u bij dergelijke enthousiaste voorstanders altijd af wat hun motieven zijn en welke belangen zij hebben. Vaak hebben zij een sterk eigen belang bij de overname en dit hoeft niet altijd in uw eigen voordeel te zijn.

Pensioen overzicht en fiscale oudedagsreserve

Pensioen overzicht en fiscale oudedagsreserve

Als zelfstandig ondernemer bent u niet automatisch aangesloten bij een pensioenfonds en bouwt u geen pensioen overzicht op. Natuurlijk zijn er ook voor ondernemers wel manieren om toch geld aan de kant te zetten voor laten. Een van de mogelijkheden hiervoor is de fiscale oudedagsreserve.

Wat is de fiscale oudedagsreserve?
Als ondernemer mag u ieder jaar maximaal twaalf procent van uw brutowinst aftrekken van de belasting voor de fiscale oudedagsreserve. Over dit bedrag hoeft u geen belasting te betalen. Zo houdt u meer geld over en kunt u als ondernemer toch ook geld aan de kant zetten voor later. Vaak gebeurt dit door het geld op een bankspaarrekening te zetten. Zo werkt u aan uw pensioen overzicht.

Nadelen fiscale oudedagsreserve
Dit klinkt heel gunstig, maar vaak wordt vergeten dat over deze fiscale oudedagsreserve alsnog belasting betaald moet worden op het moment dat u het geld opneemt. Bovendien hebt u de verplichting om het bedrag ook daadwerkelijk te gebruiken voor uw pensioen. Veel ondernemers gebruiken ieder jaar de maximale aftrek voor de fiscale oudedagsreserve, maar zetten dit bedrag niet daadwerkelijk opzij voor later. Zo bestaat het in feite alleen maar in de boekhouding. Hebt u uiteindelijk niet voldoende geld in kas om het afgetrokken bedrag voor de fiscale oudedagsreserve ook daadwerkelijk in een pensioenregeling te investeren, dan zal de Belastingdienst u verzoeken hier alsnog belasting over te betalen.

Pensioen overzicht
Er kleven dus wel degelijk nadelen aan de fiscale oudedagsreserve. Maar toch blijft het belangrijk om geld opzij te zetten voor uw oude dag. Denk er dan echter wel om dat u het bedrag dat u opgeeft voor de fiscale oudedagsreserve ook daadwerkelijk uit uw bedrijf haalt en investeert in bijvoorbeeld een bankspaarrekening. Een andere manier is door te sparen of te beleggen via Box 3. Hierbij hebt u meer vrijheid wat betreft de opname van het geld.

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.