Faillissement door wanbetaling

failliet

Wanbetaling is een groot probleem dat vaak veel te klein ingeschat wordt. Daardoor kan het gebeuren dat veel ondernemers zich drukker maken om brandpreventie dan om wanbetaling. Terwijl toch tachtig procent van de ondernemers te maken krijgt met afnemers die failliet gaan en daardoor niet kunnen betalen.

Domino-effect
Het grote probleem met een faillissement en wanbetalers is het domino-effect dat hierdoor in werking gesteld wordt. Als u te maken krijgt met wanbetaling of een failliete afnemer, hebt u zelf minder geld om uw rekeningen te betalen. Hierdoor komt niet alleen uw eigen onderneming in gevaar door de wanbetaling van uw afnemer, maar ook de bedrijven die nog geld van u te goed hebben. Zo kan één faillissement of wanbetaling door één afnemer een hele reeks bedrijven voor problemen stellen.

Voorkom financiële problemen door wanbetaling
Wilt u voorkomen dat uw bedrijf door wanbetaling in de problemen koopt, dan is het in de eerste plaats belangrijk om te erkennen dat wanbetaling u voor grote problemen kan stellen. Ga bij uzelf na wat er met uw onderneming zou gebeuren als uw twee belangrijkste afnemers niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Zou uw onderneming meteen in de problemen komen, dan is het tijd om maatregelen te nemen.

Goed debiteurenbeheer
Een goed beleid ten opzichte van wanbetaling begint uiteraard met een goed debiteurenbeheer. Hebt u twijfels over de financiële staat van een afnemer, laat deze dan controleren. Zorg voor een snelle facturering en neem telefonisch contact op als de betalingstermijn verstreken is om een nieuwe uiterste betaaldatum af te spreken. Blijf er dus bovenop zitten. Lukt het niet om uw geld binnen te halen, dan zult u dit af moeten boeken.

Verzekering tegen wanbetaling
Kan uw bedrijf het risico van wanbetaling niet zelf dragen, dan is een kredietverzekering een goede optie. Uw verzekeraar keert dan uit wanneer u met wanbetaling te maken krijgt. Bovendien heeft dit als voordeel dat zij van te voren een controle uit kunnen voeren, waardoor u weet of de betreffende afnemer er financieel goed voor staat.

Simone

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.