Wimax administraties

administraties, belastingen, bedrijfsadviezen

Zzp’ers en arbeidsongeschiktheid

Zzp’ers en arbeidsongeschiktheid

De economische crisis heeft ervoor gezorgd dat de markt voor veel zzp’ers een stuk lastiger geworden is. Het wordt steeds moeilijker om opdrachten binnen te halen en besparingen op vaste lasten zijn dan ook zeer welkom. Uit onderzoek blijkt dat veel zzp’ers besparen door geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid aan te gaan.

Minder verzekerden arbeidsongeschiktheid
In twee jaar tijd is het aantal ondernemers dat zich verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid fors gedaald. In 2012 had de helft van de zzp’ers nog een dergelijke verzekering, terwijl dat nu nog maar 39 procent is. Deze forse daling kwam uit onderzoek van ZZP Barometer naar voren.

Besparen
De meeste mensen geven aan hun verzekering tegen arbeidsongeschiktheid te hebben stopgezet om te kunnen besparen op hun vaste lasten. Vaak is er inderdaad een flinke besparing te realiseren, bedragen van ruim honderd euro per maand zijn geen uitzondering. Als het u financieel voor de wind gaat, dan zijn dit geen grote bedragen. Maar in financieel zware tijden is iedere besparing mooi meegenomen.

Arbeidsongeschikt
Maar wat als u nu toch plotseling met arbeidsongeschiktheid te maken krijgt? Dan kunt u altijd nog terugvallen op de bijstand. Dit betekent vaak wel een flinke daling van inkomsten, aangezien de overheid ondernemers niet ondersteunt bij arbeidsongeschiktheid.

Wat is wijsheid?
Het is dus de vraag wat verstandig is om te doen: wel of niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het antwoord op die vraag hangt natuurlijk voor een groot deel van uw werkzaamheden af. U dient altijd een afweging te maken hoe groot de kans is dat u uw werk niet meer uit zou kunnen voeren. Is deze kans groot, dan is het verstandig u wel tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Is de kans klein, wilt u graag besparen en vindt u het niet erg om risico te lopen, dan kunt u ervoor kiezen geen verzekering tegen arbeidsongeschiktheid te nemen.

Boekhouding ZZP. Hoe pak je dat aan?

Het is duidelijk, de ZZP’er is zich aan het vermenigvuldigen. Het is absoluut een opmars. Maar doordat deze rechtsvorm steeds populairder wordt komen ook steeds meer startende zzp’ers te zitten met vragen. Bijvoorbeeld over boekhouding. Waar moet je op letten als ZZP’er in het bijzonder?

Zelf doen of uitbesteden?

De eerste vraag is natuurlijk wie deze boekhouding voor zijn of haar rekening gaat nemen. Ga je dit zelf doen, bijvoorbeeld met computersoftware? Neem je een professioneel bedrijf in de arm? Of ga je sommige dingen zelf bijhouden en andere zaken uitbesteden? Het is natuurlijk heel stoer om alles zelf te willen doen. Maar wees op uw hoede voor hoogmoed. Het kan al snel vrij ingewikkeld worden en misschien moet u rekening houden met zaken waar u geen weet van heeft. Bovendien is het natuurlijk uiterst tijdrovend. U bent zo uren kwijt met alles netjes in de boeken zetten. Daar zit u als ondernemer natuurlijk niet op te wachten.

De gulden middenweg

Als beginner heeft u uiteraard niet vanzelfsprekend alle vrijheid. Vaak is het moeilijk om de eerste paar jaar door te komen en dan kun je natuurlijk alle financiële middelen gebruiken. Om meteen een boekhoudkantoor in de arm te nemen dat alles regelt kan dan kostbaar zijn. Gelukkig zijn hier wel oplossingen voor te bedenken. U kunt bijvoorbeeld ook enkele zaken invullen met software en dan slechts een deel door een boekhoudkantoor laten uitvoeren. Daar kunnen uiteraard afspraken over gemaakt worden. Het is dan zaak dat u een administratiekantoor vindt die u deze gelegenheid geeft. Houdt de communicatie kort en kom samen tot redelijke afspraken om met behulp van software de boekhouding goed maar toch betaalbaar te houden.

Gezonde boekhouding zzp

Zo is het toch mogelijk om een gezonde boekhouding zzp de verzekeren. Spreekt u ook eens met andere zzp’ers om te informeren naar hoe zij deze zaken regelen. U kunt als startende ondernemers veel aan elkaar hebben.

Verzekeren voor zzp’ers

Volgens Johan Marrink, voorzitter van ZZP Nederland, zijn veel zzp’ers zich onvoldoende bewust van de risico’s die zij lopen door onverzekerd te werken. Om het belang van een goede verzekering bij meer zzp’ers onder de aandacht te brengen, schreef hij hierover een boek.

Misverstanden

Volgens Marrink heersen er namelijk veel misverstanden over het onderwerp, misverstanden die hij in zijn boek aankaart. Zo denken sommige zelfstandigen dat hun privé verzekering ook zakelijke problemen dekt. Dit is echter niet het geval en dat kan mensen voor veel problemen stellen.

Niet uitbetalen

Een ander groot misverstand is volgens hem dat verzekeraars niet uitkeren. Er zijn inderdaad genoeg verhalen van ondernemers die keurig premie betaalden, maar geen uitkering kregen. In veel gevallen ligt het probleem echter bij de ondernemers. Zij hebben van te voren niet goed de polisvoorwaarden bekeken en hebben daardoor geen goed beeld van wanneer een verzekeraar wel of niet uitkeert.

Risico’s afwegen

Als zelfstandige is het belangrijk om altijd zelf een afweging te maken van de risico’s die u bereid bent te nemen. Welke risico’s wilt u afdekken en welke kunt u voor eigen rekening nemen? Het beroep van de zelfstandige speelt bij deze risicoafweging vaak een grote rol. Hebt u een fysiek zwaar beroep, dan is de kans om arbeidsongeschikt te raken ongeveer tien procent. Bij kantoorbanen ligt het percentage veel lager, namelijk op drie procent. Dit zijn zaken die u in overweging dient te nemen bij uw risicoafweging.

Informeren

Marrink wil met zijn boek de zzp’ers vooral informeren over de mogelijkheden die er zijn rondom verzekeringen voor zelfstandigen. Een goede kennis van de mogelijkheden en de risico’s stelt zelfstandigen in staat om een analyse te maken van de kosten en de baten. Op basis hiervan kunnen zij een weloverwogen besluit nemen over de zaken die zij willen verzekeren.

Petitie voor behoud ZZP-aftrek

In de begrotingsplannen van het kabinet is een regeling opgenomen die desastreus kan zijn voor veel zelfstandig ondernemers, namelijk een afschaffing van de zelfstandigenaftrek. Door het afschaffen van deze regeling hoopt het kabinet 300 miljoen euro te besparen.

Zelfstandigenaftrek

Iedere zzp’er kan op dit moment gebruik maken van de zelfstandigenaftrek. Dit betekent dat zij tot 7000 euro kunnen aftrekken op hun belastingaangifte. Er zijn mensen die van mening zijn dat als een ondernemer het niet redt zonder deze aftrek, hij of zij geen echte ondernemer is. Feit is echter dat deze aftrek voor veel zzp’ers een zeer welkome tegemoetkoming is.

Extra kosten

Wat veel criticasters van de zelfstandigenaftrek vergeten, is dat freelancers veel extra kosten hebben die werknemers niet hebben. Zo dienen zij bijvoorbeeld zelf aan het eind van het jaar nog een deel ziektekostenpremie aan de belastingdienst te betalen, die voor werknemers al door werkgevers ingehouden wordt. Daarnaast moeten zzp’ers zichzelf verzekeren voor zaken als diefstal, rechtsbijstand en arbeidsongeschiktheid.

Risico’s

En wordt een freelancer ziek, dan loopt het loon niet gewoon door. Er zijn ondernemers die zich tegen dit risico verzekeren, terwijl anderen de verzekering te duur vinden en het risico nemen. Daarnaast bouwt een werknemer automatisch pensioen, terwijl een zelfstandige ook dit zelf dient te bekostigen. Tot slot is een zzp’er nooit van inkomsten verzekerd. In deze tijd van economische crisis merken zij als eerste een terugloop van opdrachten en daardoor een daling in inkomen.

Petitie

FNV Zelfstandigen, ZZP Nederland en Platform Zelfstandige Ondernemers hebben daarom het initiatief genomen tot het aanbieden van een petitie. Zij hebben tienduizenden handtekeningen verzameld en zullen deze aanbieden aan politieke partijen die voor het behoud van de zelfstandigenaftrek zijn. Juist in deze tijden van economische crisis zou het kabinet volgens hen de zzp’er juist moeten ondersteunen.

ZZP’er en zwanger? Belastinggeld terugvragen!

Wie als ZZP’er zwanger is kan een uitkering aanvragen over de periode dat ze niet kan werken. Nu blijkt dat over deze periode wellicht ten onrechte belasting is betaald. Dit beweert de NOAB, een vereniging voor belastingadviseurs.

Uit het onderzoek van de NOAB blijkt dat ZZP’ers die een jaarlijks inkomen hebben van om en nabij de vijftigduizend euro al gauw 7500 euro belasting teveel betalen. Het gaat hier om de belasting die wordt betaald over een uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.

De uitkering die een ZZP’er tijdens de zwangerschap ontvangt werd altijd gezien als een bron van inkomsten. En over inkomsten dient belasting betaald te worden. Maar nu blijkt volgens het onderzoek van de NOAB dat dit ten onrechte gebeurt. De vereniging voor belastingadviseurs ontdekte dat verzekeraars de uitkering niet als belastbaar aanmerkten. Uit navraag bij de Belastingdienst blijkt dat de uitkering niet belast is, omdat zwangerschap simpelweg geen ziekte is.

Goed nieuws voor ZZP’ers die in het verleden zwanger waren en hierdoor ten onrechte belasting hebben betaald. Zij kunnen het bedrag terugvragen bij de belastingdienst het bedrag terugvorderen. En mocht de belastingaanvraag al definitief verklaard zijn, kan het bedrag alsnog aangevraagd worden via de zogenaamde ‘ambtshalve vermindering’.

Maar hoe dient u zo’n verzoek in?  Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen naar de Belastingdienst. U kunt beslissen dit zelf te doen, maar dit kan ook gedaan worden door een belastingadviseur of een accountant. Het is maar net wat u zelf
prefereert.  In het verzoek is het van belang dat u  goed aangeeft om welke periode het gaat en waarom u van mening bent dat u het geld graag teruggevorderd ziet.

Het indienen heeft overigens geen grote haast. Tot vijf naar ja het einde van het jaar van de aanslag. De belastingdienst zal binnen acht weken reageren.

 


Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.