Uurtarief te laag?

laag

Veel zzp’ers in Nederland hanteren eigenlijk een te laag uurtarief om al hun kosten te kunnen dekken. Waarom doen zij dit en hoe kunnen zij toch rond komen? En hoe hoog zou het uurtarief gemiddeld moeten zijn? Administratiekantoor Amsterdam legt het u uit.

Gemiddeld uurtarief
Als er gekeken wordt naar het bruto inkomen dat zzp’ers zouden moeten hebben om kostendekkend te werken, dan zou er uitgegaan moeten worden van een maandinkomen van iets minder dan drieduizend euro. Aangezien een deel van de gewerkte uren opgaat aan niet te declareren activiteiten als acquisitie en administratie, zou er gemiddeld een uurtarief van vijftig euro per uur gehanteerd moeten worden. Van dit uurtarief moet niet alleen de BTW en de inkomstenbelasting betaald worden, maar ook de sociale verzekeringen, de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de kosten voor scholing en de pensioenopbouw. En natuurlijk moet de zzp’er ook nog van het uurtarief kunnen leven.

Lager uurtarief
Een groot deel van de zzp’ers werkt echter onder dit gewenste uurtarief. Vooral sinds de economische crisis is dit het geval. Dit heeft te maken met de grotere concurrentie die er heerst en door de lagere tarieven die opdrachtgevers wensen te betalen. Om toch nog wat te verdienen gaan zzp’ers onder hun gewenste uurtarief werken.

Problemen
Voor velen leidt dit lagere uurtarief echter niet tot onmiddellijke problemen. Dit heeft te maken met het feit dat ze flexibeler zijn in de kosten die ze moeten maken. Velen kiezen ervoor om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben of om geen geld te reserveren voor pensioenopbouw. Dit zijn manieren waarop er snel bezuinigd kan worden. Ook zijn er velen die momenteel genoegen nemen met minder inkomen en dus een lager uurtarief hanteren.

Simone

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.