Bent u als ZZP-er voor de Belastingdienst ondernemer of werknemer?

vraag

Veel mensen die geregistreerd staan als ondernemer, zijn eigenlijk eerder schijnzelfstandige dan ondernemer. Zij werken jaren achter elkaar voor dezelfde bemiddelaar en hebben maar één opdrachtgever. Het kabinet heeft besloten deze schijnzelfstandigheid aan te pakken.

Zorg, IT, juridische dienstverlening
Vooral in de sectoren zorg, IT en juridische dienstverlening zijn hier veel problemen mee. Personeel wordt ontslagen en vervolgens op freelance basis weer aangenomen. Het werk en de gezagsverhouding blijven in feite onveranderd, waardoor u grote kans loopt dat u door de Belastingdienst als schijnzelfstandige wordt aangemerkt. Bovendien werken veel zzp’ers al jaren voor dezelfde bemiddelaar.

Bent u schijnzelfstandige?
Er zijn verschillende zaken waar de Belastingdienst naar kijkt om te beoordelen of u echt ondernemer bent of schijnzelfstandige, namelijk:

  • Het aantal verschillende opdrachtgevers
  • Het afwezig zijn van een gezagsverhouding
  • Het risico dat de ondernemer loopt
  • De manier waarop bij bijvoorbeeld ziekte vervanging geregeld wordt

Moet u toegeven dat u eigenlijk maar voor één opdrachtgever werkt, dat deze geheel bepaalt hoe u uw werk uitvoert, dat u financieel weinig risico loopt en dat u geen inspraak hebt wat betreft vervanging, dan zult u moeten toegeven dat u eigenlijk een schijnzelfstandige zzp’er bent.

Oplossing
Stel, de Belastingdienst oordeelt dat u een schijnzelfstandige zzp’er bent of u bent bang dit oordeel te krijgen, wat kunt u hier dan zelf nog aan doen? Werkt u via een bemiddelingsbureau, dan is het in de eerste plaats van belang dat u het contract goed naleest op zaken die uw zelfstandigheid beperken en die u het predicaat schijnzelfstandige zouden kunnen geven. Daarnaast is het altijd van belang om er voor te zorgen dat u bijvoorbeeld visitekaartjes en briefpapier hebt en een eigen website. Dit zijn allemaal zaken die aangeven dat u wel degelijk ondernemer bent en geen schijnzelfstandige.

Simone

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.