Wimax administraties

administraties, belastingen, bedrijfsadviezen

U bent ZZP’er, en dan? Offerte maken

U bent ZZP’er, en dan? Offerte maken

In de serie ‘ZZP’er, en dan?’ vertellen we over zaken die te maken hebben met het startende ondernemerschap. Er komt behoorlijk veel kijken bij het opzetten van een onderneming. Het is een groot gebied waarin u misschien wel een beetje overzicht kunt gebruiken. Daarom behandelen we in deze blog- reeks iedere keer een nieuw onderwerp. We hebben het inmiddels gehad over VAR, startersregelingen, urencriterium en netwerken. In deze tekst gaan we in op een offerte maken.

Een offerte maken, waarom?

Voor zowel u als de klant is het van groot belang dat u offertes maakt. U vraagt zich af wat het belang hiervan is? Klanten die geïnteresseerd zijn in uw producten of diensten gaan vaak bij meerdere, vergelijkbare ondernemingen te rade. Veel mensen gaan zich oriënteren in de mogelijkheden en prijzen. Daarom vragen klanten een offerte aan, zodat ze alles naast elkaar kunnen leggen.

Een offerte maken, hoe?

Het is voor klanten dus van belang om een goed overzicht te hebben van de mogelijke kosten. Een helder kostenplaatje is hiermee van groot belang voor de klant en natuurlijk ook voor u. Transparantie bevordert het communicatieproces tussen u en uw potentiële klanten. Zorg ervoor dat de offerte niet vol zit met technische details. Wel is belangrijk om bijvoorbeeld de leveringsvoorwaarden te noemen. Probeert u, waar mogelijk, mee te denken met de klanten. Zo gaat u oplossingsgericht te werk en daar houdt de klant van.

U bent ZZP’er, en dan? Netwerken

U bent ZZP’er, en dan? Netwerken

Dan heeft u alles op touw gezet binnen uw onderneming, maar dan komt u erachter dat uw klantenkring nog minimaal is te noemen. Belangrijk dus om hierin te gaan investeren. Niet alleen in klanten, maar ook in mensen die bijvoorbeeld in dezelfde branche zitten. Dat kan veel voordelen hebben. Maar hoe werkt dat netwerken nu precies? U leest het hieronder.

Netwerkbijeenkomsten

U zit er misschien niet altijd op te wachten, netwerkbijeenkomsten of netwerkborrels. U weet wel dat het goed is om naar toe te gaan, maar u ziet zichzelf alweer tussen al die mensen staan. Ja, het kan soms een beetje ongemakkelijk voelen. U dient zich namelijk te profileren en tegelijkertijd sociaal en professioneel over te komen. Dat kan soms een hele opgave zijn. Soms is het dan handig om er een wijntje of een biertje erbij te pakken als een soort van spraakwater. Uiteraard is het niet zo handig als u vervolgens lallend rondloopt.

Investeren

Netwerken is meer dan visitekaartjes uitdelen. Met het uitwisselen van deze kaartjes begint het hele verhaal pas. Het is van belang dat u ook daadwerkelijk iets met deze kaartjes gaat doen. Dus zodra u een advies, dienst of iets anders van een netwerkpersoon nodig hebt, dan neemt u contact met deze persoon op. Houd er rekening mee dat het niet alleen gaat om wat u nodig hebt van de ander, maar ook dat u mogelijkheden of hulp kunt aanbieden aan de ander. Een afspraak om over een bepaald onderwerp te sparren kan soms ook erg vruchtbaar zijn.

Social media

Houd uw social media goed bij. Een aanrader is om ook via onder andere Linked- In en Twitter contact te houden met en te reageren op de mensen van wie u die visitekaartjes heeft gekregen.

 

U bent ZZP’er, en dan? Urencriterium

U bent ZZP’er, en dan? Urencriterium

Soms zit u met uw handen in het haar. Er komt zo ontzettend veel kijken bij het ondernemerschap dat u soms door de bomen het bos niet meer ziet. Dat kost veel energie, tijd  en het werkt demotiverend. Daarom helpen we u graag een handje. In de vorige tekst hebben we het gehad over starterregelingen. Dat betekent dat er regelingen zijn die gunstig voor u kunnen uitpakken. Daar zijn wel strikte voorwaarden aan verbonden. In onderstaande tekst zullen gaan we daar verder op in, op het urencriterium om precies te zijn.

Wat is het urencriterium?

Wilt u aanspraak maken op bepaalde starterregelingen (zoals de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek)? Dan moet u kunnen voldoen aan een vastgesteld aantal uren en voorwaarden. Hoe dat precies werkt, zullen we u hieronder uitleggen.

Hoe zien de voorwaarden voor dat urencriterium eruit?

Er zijn twee belangrijke voorwaarden als het gaat om het urencriterium.  De eerste belangrijke voorwaarde van het urencriterium is dat u ten minste 1.225 uren in een jaar aan het werk bent met uw onderneming. Belangrijk hierbij is dat u alle uren bijhoudt en kunt verantwoorden. Bij deze werkzaamheden horen ook het bijhouden van de boekhouding en zakelijke bijeenkomsten. De andere belangrijke voorwaarde is dat u meer dan de helft van de tijd werkt aan uw onderneming. Deze voorwaarde geldt alleen als u de afgelopen 5 jaar al ondernemer was.

En waar moet u verder op letten?

Ook zijn er bepaalde uren die niet meetellen voor het urencriterium. Wanneer u onderdeel uitmaakt van een samenwerkingsverband tellen de uren niet mee als uw werkzaamheden van ondersteunende aard zijn. Dan hebben we het over werkzaamheden die ongebruikelijk zijn om daarvoor een samenwerkingsverband aan te gaan. Ook kan het zo zijn dat mensen die u ondersteunen winst krijgen uit deze werkzaamheden, zonder dat u dat krijgt. Netgenoemde uren tellen dan ook niet mee voor het urencriterium.

U bent ZZP’er, en dan? Starterregelingen

U bent ZZP’er, en dan? Starterregelingen

In de serie ‘U bent ZZP’er, en dan?’ staan we steeds stil bij het startende ondernemerschap. Er komt ontzettend veel kijken bij het oprichten van een onderneming of bedrijf. Wij willen u graag een aantal denkzorgen uit handen geven, zodat u zich kunt bezighouden met waar het echt om draait: om van uw start up een succesvolle onderneming te maken. In onderstaande tekst zullen we het hebben over starterregelingen.

Fiscale zaken, wat en waarom?

Bij de Belastingdienst dient u een behoorlijk inzicht te geven in uw financiële situatie. Dat zal zeker in het begin even wennen zijn, maar later zult u eraan gewend zijn. De Belastingdienst wil graag een overzicht van uw inkomsten, uitgaven en uw eventuele spaargeld. Dit heeft allemaal met wettelijke verplichtingen te maken.

Hoe zit het met de voordelen op Belastinggebied?

U heeft het als starter al zwaar genoeg en ook daarvan is de Belastingdienst op de hoogte. Daarom zijn er een aantal posten waar u als starter gunstig gebruik van kunt maken, want het gaat hierbij om belasting aftrekposten.

Wat zijn deze aftrekposten?

Deze aftrekposten zijn regelingen die u voordeel op kunnen leveren bij de aangifte. Er bestaan ook bepaalde subsidies voor u als startende, zoals starterskrediet. Bij de aftrekposten kunt u denken aan zelfstandigenaftrek, startersaftrek, Mkb-winstvrijstelling, investeringsaftrek en zo zijn er nog een aantal posten waar u gebruik van kunt maken.

 

U bent ZZP’er, en dan? VAR

U bent ZZP’er, en dan? VAR

Het lijkt soms zo simpel, ZZP’er worden. Het tegendeel is echter waar. Er komt heel wat bij kijken als u zichzelf, uw diensten, belastingzaken en verzekeringen goed geregeld wilt hebben. In de volgende teksten gaan we in op waar u op dient te letten. Het is een behoorlijke waslijst, dus we kunnen onmogelijk ingaan op alle details. Desalniettemin hopen we u een goed en helder beeld te geven van een aantal belangrijke zaken. In deze tekst staat de VAR centraal.

Wat is VAR?

VAR staat voor verklaring arbeidsrelatie. U bent als zelfstandige niet verplicht om een VAR te ondertekenen, maar uw opdrachtgever zal er hoogstwaarschijnlijk wel om vragen. Dan dient u zich met de VAR te registreren bij de Belastingdienst.

Waarom VAR?

Een VAR is van toepassing wanneer u geen ondernemer bent en ook wanneer u geen vaste dienstbetrekking heeft, maar wanneer u wél werk levert waar u inkomsten door genereert.  Deze inkomsten worden gezien als resultaat uit uw werkzaamheden en worden door de Belastingdienst daarom beschouwd alsof u een ondernemer bent. Het voordeel is dat u niet een hele boekhouding bij hoeft te houden, maar u dient zich dus wel te registreren.

Typen VAR

Er zijn verschillende typen van de VAR. Welke voor u als ZZP’er van toepassing is, is afhankelijk van de afspraken en arbeidsrelatie die u heeft met opdrachtgevers. Het kan zijn dat de Belastingdienst uw inkomsten ziet als loon uit dienstbetrekking, in dat geval is de VAR-loon bij u van toepassing. De VAR-row staat voor resultaat uit overige werkzaamheden. Heeft u winst uit onderneming? Dan dient u de VAR-wuo aan te gaan. Indien u inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap heeft, dan is de VAR-dag voor u.

 

Bedrijfsplan maken: stap 8 en 9 in het stappenplan

Bedrijfsplan maken: stap 8 en 9 in het stappenplan

 

In de onderstaande tekst zullen we het stappenplan van een bedrijfsplan schrijven afsluiten. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen stappen meer over zijn, maar het betekent wel dat we de belangrijkste zaken hebben benoemd en uitgelegd. Wij hopen van harte dat u een stuk verder bent gekomen met onze uitleg en dat u er veel aan heeft gehad. Uiteraard zullen we in andere blogs weer terugkomen op bepaalde details of zaken die relevant kunnen zijn voor uw bedrijfsplan. Wij houden dus de nieuwste ontwikkelingen bij en proberen u daar zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.

Stap 8: Houd uw bedrijfsplan up to date

Met bovenstaande introductietekst komen we meteen op de volgende stap. Zorg ervoor dat uw bedrijfsplan van deze tijd is, dus houd uw plan up to date. Dat wil niet zeggen dat u elke dag of elke week weer wijzigingen moet gaan maken in uw plan, maar het betekent wel dat u om de zoveel tijd weer eens kritisch moet kijken naar uw plan. Stelt u zich hierbij de vraag of alle informatie nog strookt met de uitvoering van uw onderneming. Mocht het zo zijn dat de dagelijkse praktijk niet meer overeenkomt met uw plan maar u nog wel tevreden bent, dan verandert u gewoon uw bedrijfsplan. Zo simpel kan het zijn.

Stap 9: Toets uw plan

Uiteindelijk heeft u een ontzettend goed bedrijfsplan te pakken, alle spelfouten zijn eruit gehaald en het verslag heeft een mooi jasje gekregen. U bent er tevreden mee. Dat is natuurlijk hartstikke fijn, maar dan gaat het nu echt beginnen. Hierbij komt de vraag: is uw plan daadwerkelijk uitvoerbaar en daarmee realistisch? U gaat dus uw plan toetsen.  Dat gaat u doen bij proefpersonen, zoals collega-ondernemers, maar ook  bij vrienden en kennissen. Veel succes!

 

Bedrijfsplan maken: stap 7 in het stappenplan

Bedrijfsplan maken: stap 7 in het stappenplan

In de twee voorgaande blogs hebben we in zes stappen een begin gemaakt aan het schrijven van een bedrijfsplan. Zoals u gemerkt zult hebben, is het schrijven van een bedrijfsplan geen sinecure. Tegelijkertijd zult u wellicht ook merken dat wanneer u er echt even voor gaat zitten, het ook allemaal wel weer meevalt. Daar dragen wij uiteraard graag ons steentje aan bij. Het zou immers zonde zijn dat u het wiel opnieuw moet gaan uitvinden. Daarom zijn wij blij u te kunnen helpen om ook met deze blog u weer een stap verder in de goede richting te kunnen brengen.

Het uitwerken van uw marketingplan

In de vorige blogs hebben we het al even genoemd: het marketingplan. Maar wat is dat plan nu precies en waar dient u rekening mee te houden? U leest het hier.

Wat is een marketingplan?

Een marketingplan gaat simpel gezegd over de manier waarop u uw producten en diensten aan de man wilt gaan brengen. In uw bedrijfsplan heeft u in de vorige stappen hier al iets over verteld, maar in de volgende stap zoomt u er dieper op in.

Stap 7: concretiseer uw marketingplan

In deze fase legt u de focus op zaken als producten, bedrijfsformule, methode en doelgroep. De doelgroep heeft u in stap 5 al nader bestudeerd, dus deze dient nu weinig aanpassing meer. Hetzelfde geldt voor de kijk op producten of diensten. Belangrijk is daarom om nu te letten op uw bedrijfsformule. Deze gaan we combineren met de methode, want het één heeft met het ander te maken. Bij het opzetten van de bedrijfsformule dient u in samenspraak met uw product en doelgroep na te gaan op welke manier u de markt gaat veroveren. Vraag u zelf hierbij af of u via een klassieke zender & ontvanger- methode te werk wilt gaan, of dat u liever kiest voor een meer interactieve vorm. Bij dat laatst kunt u bijvoorbeeld aan Twitter denken.

 

 

Bedrijfsplan maken: stappenplan 5 & 6

Bedrijfsplan maken: stappenplan 5 & 6

In de voorgaande tekst zijn we begonnen met een stappenplan voor het opzetten van een bedrijfsplan. Wij zien in dat dit voor veel mensen een lastige taak is. Daarom hopen we van harte dat dit stappenplan u hierbij kan helpen. In onderstaande tekst gaan we daarom verder met het stappenplan. Vergeet niet om steeds terug te blikken op voorgaande stappen en deze ook te integreren in de te komen stappen.

Stap 5: Hoe aan de man brengen?

In de vorige stap heeft u uw doelgroep in kaart gebracht. Soms kan dat een moeilijke stap zijn, omdat u niet precies kunt inschatten welke mensen enthousiast zullen zijn over het product. Toch is het essentieel dat u deze stap heeft volbracht alvorens door te gaan met de volgende stap, namelijk het uitwerken van de vraag hoe u de producten of diensten aan de man kunt brengen. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de soort doelgroep. Wilt u senioren bereiken? Dan zal social media wellicht niet het meest doeltreffende medium zijn voor promotie. U kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor dagbladen, al dan niet regionaal. Voor jongeren zijn sociale media weer veel adequater. Let er echter wel op, dat bijvoorbeeld Twitter en Facebook niet het zelfde doel dienen. Tegelijkertijd zijn er bij deze twee genoemde sociale media- groepen verschillen te noemen in de doelgroep. Met andere woorden: scheer social media niet over één kam.

Stap 6: Wat levert het op?

In deze fase gaat u ook weer belangrijk werk doen, het opstellen van het financiële plaatje. Het is natuurlijk van belang om goed inzicht te krijgen op uw financiën. Wat komt erin, wat gaat eruit, wat zijn de dagelijkse kosten, hoeveel rekent u voor de onvoorziene kosten, etcetera. In deze fase is een gegronde analyse van groot belang. Mocht u het nodig vinden, dan kunt u natuurlijk de hulp van een financieel expert inzetten. Toch raden wij u aan om eerst eens stap voor stap na te gaan wat de mogelijke kosten en inkomsten zullen zijn. Hierbij dient u dus na te gaan wat voor prijzen u wilt gaan hanteren.

 

Bedrijfsplan maken: stappenplan 1-4

Bedrijfsplan maken: stappenplan 1-4

Allemaal leuk en aardig, zo’n bedrijfsplan opstellen. U ziet nu helemaal in dat het belangrijk is en u kunt ook nog eens beargumenteren waarom een dergelijk plan van groot belang is. Ook weet u nu dat het belangrijk is om uw doelen en ideeën concreet en haalbaar te formuleren. Alleen weet u nu nog steeds niet hoe u het precies moet aanpakken een bedrijfsplan te maken. Wij kunnen u uit de brand helpen. In onderstaande tekst gaan we in op hoe u stap voor stap een ondernemingsplan kunt schrijven.

Stap 1: Neem de tijd

Belangrijk is dat u rustig gaat zitten voor uw plan. Het plan is de basis van uw onderneming, dus het is van belang dat u dit ziet als een echte investering.

Stap 2: Wat is uw plan?

In deze fase gaat u uitgebreid uiteenzetten wat uw plan is. Hierin legt u uit wat precies en stap voor stap uit wat uw plan is. U gaat in op hoe u de onderneming voor u ziet, wat uw verwachtingen zijn en welke middelen en mensen u hiervoor nodig hebt.

Stap 3: Concreter worden

Deze stap sluit nauw aan bij de vorige stap. Eerst heeft u beschreven wat uw plan is. Bij het marketingplan gaat u deze plannen nog verder uitwerken. U gaat hierbij na wat het product precies is, of wat de dienst concreet inhoudt. U gaat hierbij ook in op de uniciteit van uw onderneming. Bedenk en werk hierbij uit op welke manier u denkt dat uw onderneming een groot succes zal worden. Zorg hierbij dus voor overtuigende argumenten, voorbeelden en illustraties.

Stap 4: Voor wie?

In de volgende stap gaat u in op de vraag voor wie uw onderneming is bedoeld. Deze zogenaamde doelgroep is van belang. Waarom? In uw reclame dient u gericht te werken op een doelgroep, het is namelijk onmogelijk om iedereen te bereiken.

Bedrijfsplan maken: hoe?

Bedrijfsplan maken: hoe?

In ons vorige blog zijn we ingegaan op de vraag waarom het van belang is om een ondernemingsplan te maken. We hopen van harte dat we u hebben kunnen overtuigen en dat u de noodzaak van een ondernemingsplan inziet. Mocht u geld willen lenen van een bank of op een andere manier aan geld willen komen, dan zullen deze mensen ook altijd naar uw ondernemingsplan vragen, dus ook dat is een aanzienlijk belangrijke reden om een bedrijfsplan op te stellen. In onderstaande tekst zullen we u echter niet verder bestormen met argumenten die voor een bedrijfsplan pleiten, maar we zullen u tips geven die u kunnen helpen bij het maken van een bedrijfsplan.

Helder en inzichtelijk

Het bedrijfsplan maakt u in eerste instantie voor u zelf, want het geeft u een overzicht van wat u wilt, hoe u dat gaan doen, waarom en met welke middelen. Ten tweede willen uw financiers (bank of crowd surfers) weten waar zij mogelijkerwijs geld in gaan investeren. Daarom is het van belang dat u al uw plannen SMART (specifiek, meetbaar, actueel, realistisch en tijdsgebonden) formuleert.

Persoonlijk

Het lijkt wellicht een beetje vreemd, maar het is tevens van belang dat u persoonlijke gegevens toevoegt in uw ondernemingsplan. Dat wil zeggen dat u iets over u zelf vertelt en over de onderneming die u aan het opzetten bent. Het gaat om uw persoonlijke onderneming en daarom zijn persoonlijke noten en achtergrondinformatie raadzaam.

Marketingplan

Ook dient u in uw ondernemingsplan te vertellen op welke manier u te werk zult gaan. Met andere woorden: het marketingplan. Vertel hierbij eerst over de producten of diensten en leg vervolgens uit waarom dit uniek en bijzonder is. Vervolgens gaat u in op de vraag hoe u denkt dit aan de man te krijgen. Zo legt u stap voor stap uit hoe u denkt uw onderneming tot een succes te kunnen maken.

 

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.