Wimax administraties

administraties, belastingen, bedrijfsadviezen

Blog

Zo maakt u een goede factuur – deel 2

Zo maakt u een goede factuur – deel 2

Het versturen van een goede factuur is belangrijk voor de bedrijfsvoering van uw onderneming. Niet alleen omdat u er zeker van wilt zijn dat u uw geld daadwerkelijk binnenkrijgt, maar ook omdat u graag wilt dat uw klanten of opdrachtgevers snel betalen. In het vorige blog schreven we over de formele vereisten waar een factuur aan dient te voldoen. In dit blog gaan we in op het versturen van een elektronische factuur.

Elektronische factuur
Sinds 2004 is het wettelijk toegestaan om gebruik te maken van elektronisch factureren en sinds 2009 hoeft u niet meer verplicht gebruik te maken van een digitale handtekening. Dit maakt het gebruik van een elektronische factuur een stuk interessanter. Er zijn verschillende manieren waarop u een elektronische factuur op kunt stellen, bijvoorbeeld met behulp van Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF of EDI (Electronic Data Interchange). Natuurlijk dient u hierbij wel een aantal zaken in acht te nemen, namelijk:

 • U dient aan dezelfde vereisten te voldoen als bij een papieren factuur (zie hiervoor ons vorige blog)
 • De factuur moet zo worden verzonden dat er geen twijfel kan bestaan over de afzender
 • Af te trekken en te betalen btw moeten op dezelfde manier worden toegepast

Verschillende voordelen en nadelen
Het versturen van een elektronische factuur heeft verschillende voor- en nadelen. De nadelen zijn dat er nog geen formele standaard voor bestaat en dat er geen duidelijke wetgeving voor is. Deze nadelen wegen echter niet op tegen de voordelen van een elektronische factuur:

 • Goedkoper
 • Minder administratie en archivering
 • Zoeken binnen de facturen gaat sneller
 • Vaak is een koppeling met een boekhoudpakket en bankrekening mogelijk
 • Klanten vinden een elektronische factuur vaak prettiger

In dit blog en het vorige is duidelijk geworden aan welke eisen een papieren en een elektronische factuur dient te voldoen. Natuurlijk wilt u graag dat uw factuur snel betaald wordt. Tips hiervoor vindt u in ons volgende blog!

Zo maakt u een goede factuur – deel 1

Zo maakt u een goede factuur – deel 1

Het opstellen van een goede factuur is erg belangrijk voor uw onderneming. Het is immers de manier waarop u uw financiële middelen binnenkrijgt. Maar het is tegelijkertijd ook een visitekaartje van uw bedrijf. Een goede factuur voldoet aan de formele eisen en zorgt er tegelijk voor dat klanten snel betalen. In dit blog en de twee volgende gaan we in op het opstellen van een goede en effectieve papieren en elektronische factuur.

Formele eisen
In de eerste plaats is het natuurlijk van belang dat uw factuur aan alle formele vereisten voldoet. Welke zaken moet u nu altijd op uw factuur vermelden?

 • De naam en het adres van uw onderneming
 • Uw Kvk-nummer en btw-nummer
 • De naam en het adres van uw klant – in geval van verlegde btw vermeldt u ook het btw-nummer van de klant
 • De factuurdatum
 • Het factuurnummer – alle facturen dienen opeenvolgend genummerd te zijn
 • Een omschrijving van het product of de dienst die u geleverd hebt
 • De eenheidsprijs van de geleverde dienst of het product, altijd exclusief btw en kortingen
 • Het aantal producten dat u geleverd hebt of uren dat u gewerkt hebt (afhankelijk van hetgeen u geleverd hebt)
 • De leverdatum
 • Het toegepaste btw-tarief
 • De offertedatum, als dit van toepassing is
 • Het totaalbedrag exclusief btw
 • Vermelding van eventuele: vrijstelling, levering buiten de EU, verlegging van btw, levering onder margeregeling
 • Het btw-percentage en het btw-bedrag
 • Het totaalbedrag van de factuur

Al deze zaken dient u, voor zover ze van toepassing zijn op uw situatie, te vermelden op de factuur. Doet u dat niet, dan voldoet uw factuur niet aan de formele vereisten. Dit kan tot problemen leiden met de Belastingdienst, maar het kan er ook voor zorgen dat de factuur niet rechtsgeldig is.

Wilt u gebruik maken van elektronisch factureren, dan zijn er nog een aantal zaken waar u op moet letten. Hierover meer in het volgende blog.

Nieuwe activiteit starten binnen uw eenmanszaak

Nieuwe activiteit starten binnen uw eenmanszaak

Stel, u bent zelfstandig ondernemer en hebt een eenmanszaak. U wilt nu een nieuw bedrijf starten met een nieuwe bedrijfsactiviteit. Wat moet u hiervoor regelen en hoe pakt u dit aan?

Geen tweede eenmanszaak
Sommige mensen denken dat ze hiervoor een nieuwe eenmanszaak op moet richten, maar dit is niet het geval. Sterker nog, het is niet mogelijk om als persoon twee eenmanszaken te hebben, aangezien een eenmanszaak geen rechtspersoon is. Als zelfstandig ondernemer met een eenmanszaak bent u zelf de rechtspersoon. Dit betekent ook dat het geld van uw bedrijf en privé niet gescheiden gezien worden. Hebt u twee verschillende bedrijfsactiviteiten, dan zijn ook deze vermogens met elkaar verbonden.

Kamer van Koophandel
U kunt dus geen tweede eenmanszaak oprichten, maar u kunt uiteraard wel een nieuwe bedrijfsactiviteit starten. Dit kunt u doen onder dezelfde naam, maar velen kiezen ervoor om dit onder een andere bedrijfsnaam te doen. Wat u ook kiest, geef in ieder geval altijd aan de Kamer van Koophandel door dat u een nieuwe bedrijfsactiviteit toevoegt aan uw eenmanszaak en, als u dit onder een andere naam doet, geef ook uw nieuwe bedrijfsnaam op.

Bedrijfsadministratie
Zoals gezegd zijn de financiën van al uw bedrijfsactiviteiten en van u persoonlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden in het geval van een eenmanszaak. Dit betekent echter niet dat u ook maar één administratie bij kunt houden. Het is aan te raden om voor iedere activiteit binnen uw eenmanszaak een aparte bedrijfsadministratie te voeren. Zo houdt u een goed overzicht over uw financiën en ziet u snel welke activiteiten rendabel zijn en welke niet.

Wat is factoring?

Wat is factoring?

Veel ondernemers vinden het debiteurenbeheer van hun bedrijf niet bepaald het leukste onderdeel van ondernemer zijn. Toch is het wel belangrijk om dit goed op orde te hebben. Wilt u hier zelf minder werk van hebben, dan kunt u ervoor kiezen om gebruik te maken van factoring.

Maatschappij voor factoring
Wat is factoring nu precies? Het is zowel een vorm van financiering, als een service. U kunt bij een factormaatschappij terecht voor krediet en uitbetaling van uw facturen, maar ook voor het overdragen van uw debiteurenbeheer. Op deze manier zorgt u er voor dat uw cashflow op orde blijft en dat u zich niet zelf bezig hoeft te houden met debiteurenbeheer. Factoring bestaat dus eigenlijk uit drie onderdelen:

 • Financiering
 • Debiteurenbeheer
 • Afdekking kredietrisico

Verschillende soorten factoring
Er zijn twee verschillende soorten factoring te onderscheiden, namelijk: traditionele factoring en American factoring. Bij de traditionele variant krijgt u krediet op basis van het aantal klanten dat u hebt en de hoogte van uw facturen. Deze vorm van factoring wordt vaak aangeboden door banken en deze zijn niet altijd bereid ook uw debiteurenbeheer over te nemen. Dit ligt anders bij American factoring, wat aangeboden wordt door bedrijven die niet aan banken gelieerd zijn. Deze factoormaatschappijen bieden vaak meer meetwerk. Daarnaast is het verschil dat u geen vast krediet bij hen krijgt, maar dat u losse facturen indient. U krijgt dan de volledige factuurbedragen uitbetaald, vermindert met de afgesproken kosten.

Voorwaarden en kosten
Uiteraard zijn er aan factoring bepaalde voorwaarden verbonden. Welke, dat is afhankelijk van de factoormaatschappij. Ook de kosten zijn uiteraard niet overal hetzelfde en zijn van veel factoren afhankelijk. U kunt dan denken aan de kredietwaardigheid van uw debiteuren en het betalingsrisico dat de maatschappij loopt. Daarnaast werken sommige maatschappijen met een vast bedrag per jaar, terwijl andere een bepaald percentage van uw omzet rekenen.

Tips bij de start van een onderneming – deel 2

Tips bij de start van een onderneming – deel 2

Wilt u een eigen onderneming gaan starten? Dan zijn er heel veel zaken waar u om moet denken. Het is goed om van te voren bepaalde dingen voor uzelf op een rijtje te zetten, zodat u niet in de statistieken belandt als een van de vele bedrijven die binnen een jaar failliet gaan. In ons vorige blog gaven we u al de tips om het businessplan eenvoudig te houden en om uw missie en visie op papier te zetten. Vandaag volgen de drie laatste tips.

Tip 3: ga de markt op
Veel beginnende ondernemers hebben de neiging om heel veel zaken te regelen voordat ze eindelijk een keer de markt op gaan. Het is echter effectiever om meteen de markt op te gaan met uw nieuwe onderneming. U krijgt dan snel door of uw dienst of product voldoet aan de wensen van klanten. Zo verspilt u zo weinig mogelijk tijd met het uitdenken van allerlei producten en diensten voor uw onderneming waar uiteindelijk geen markt voor blijkt te zijn.

Tip 4: benut elkaars kennis
Start u samen met anderen een onderneming? Zorg er dan voor dat u zoveel mogelijk elkaars kennis benut. Bouw samen aan een solide fundament voor de onderneming, waarbij ook rekening gehouden wordt met de toekomst. Hebt u bepaalde kennis niet in huis, besteed deze taken dan uit. Zo bespaart u veel tijd en degene aan wie u deze taken uitbesteedt kan u vaak van goed advies voorzien.

Tip 5: onderneem met passie en plezier
Als u een eigen onderneming wilt starten, dan is het belangrijk dat u hier met volle overtuiging instapt. De opstartfase kost immers veel tijd en vaak ook veel geld. Dit houdt u alleen vol als u uw werk met veel plezier en passie doet. Is dit niet het geval, dan is het starten van uw eigen onderneming misschien niet de juiste keuze voor u.

Tips bij de start van een onderneming – deel 1

Tips bij de start van een onderneming – deel 1

Wilt u een eigen bedrijf gaan beginnen? Dan wilt u natuurlijk het liefst zo snel mogelijk aan de slag gaan. Hoewel dit goed te begrijpen is, geldt ook bij de start van een onderneming dat hardlopers vaak doodlopers zijn. Er zijn namelijk heel wat zaken waar u rekening mee moet houden. Wij geven u daarom in dit blog en het volgende graag vijf tips voor de start van een onderneming.

Tip 1: Schrijf geen uitgebreid businessplan
Iedereen die een studie doet op economisch gebied, leert dat het belangrijk is om een voor de start van een onderneming een businessplan te schrijven. Natuurlijk is het voor het succes belangrijk dat u zaken van tevoren op papier zet, maar dit hoeft echt niet heel uitgebreid. Neem gewoon een groot vel papier en schrijf hierop negen onderdelen die essentieel zijn voor uw succes. Met post-its kunt u hier dan de inhoud van deze negen onderdelen noteren. Op die manier kunt u snel een eenvoudig, maar toch doeltreffend businessplan opstellen bij de start van een onderneming.

Tip 2: Missie en visie op papier zetten
Het klinkt heel voor de hand liggend, maar toch vergeten velen om bij de start van een onderneming na te denken over wat hun missie en visie zijn. Bij de missie schrijft u op waarom het bedrijf bestaansrecht heeft: wie bent u, wat gaat u doen, wat wilt u bereiken en waarom doet u dit? Bij de visie probeert u op papier te zetten wat uw ambities zijn, wat u wilt bereiken. Hier kunt u later op teruggrijpen voor inspiratie en motivatie.

Dit zijn onze eerste twee tips bij de start van een onderneming. In ons volgende blog vindt u de andere drie tips terug.

Brief van incassobureau, wat moet u doen?

Brief van incassobureau, wat moet u doen?

Krijgt u een brief van een incassobureau op de mat? Grote kans dat u hier flink van schrikt en geneigd bent om meteen de rekening te betalen. Het is echter niet verstandig om dit te doen. Een incassobureau mag dan strenge taal bezigen, dit betekent niet dat u maar klakkeloos moet betalen. Neem de volgende stappen in acht voordat u overgaat tot betaling van de factuur van het incassobureau.

Stap 1: ga na of de rekening klopt
In de eerste plaats is het natuurlijk van belang om na te gaan of u daadwerkelijk geld verschuldigd bent aan het bedrijf dat het incassobureau ingehuurd heeft. Ga na of het niet om een spooknota gaat en, als dat niet het geval is, of u het bedrag niet al overgemaakt hebt.

Stap 2: betaal geen extra kosten
Klopt de nota en hebt u inderdaad nog niet betaald, maak dan meteen het verschuldigde bedrag over. Let hierbij op dat u alleen het oorspronkelijke factuurbedrag betaalt en eventueel verschuldigde rente. Vaak vermeldt een incassobureau allerlei bijkomende kosten, waar niet altijd recht op bestaat. Uit rechtszaken is gebleken dat rechters zelden bijkomende kosten goedkeuren, tenzij er echt aangetoond kan worden dat het bedrijf en het incassobureau veel kosten hebben gemaakt. Een aanmaning sturen valt daar niet onder.

Stap 3: bereken de juiste rente
In de algemene voorwaarden van veel bedrijven is vastgelegd dat afnemers rente verschuldigd zijn als zij niet op tijd betalen. In veel gevallen zult u deze dus ook daadwerkelijk moeten betalen. Let echter wel altijd op dat u niet teveel rente betaalt naar aanleiding van een brief van een incassobureau. Het is belangrijk om op te letten of er uitgegaan wordt van de juiste datum. Daarnaast is het natuurlijk van belang dat het juiste rentepercentage gebruikt wordt. Pas als u er zeker van bent dat dat het geval is, is het verstandig om ook rente te betalen.

Rechtsgeldige digitale handtekening

Rechtsgeldige digitale handtekening

Steeds meer zaken regelt u als ondernemer via internet. Het is immers wel zo handig om per mail een offerte, factuur of ander document te versturen. Maar hoe zet u nu op een rechtsgeldige manier een digitale handtekening?

Gescande handtekening
Een veel gebruikte manier is het daadwerkelijk ondertekenen van een document op papier en dit vervolgens in te scannen en digitaal te versturen. Dit levert echter het probleem op dat deze gescande handtekening gemakkelijk door een ander gebruikt kan worden of onder een document geplaatst kan worden dat gewijzigd is. Dit maakt het zeer fraudegevoelig.

Gewone elektronische handtekening
Als men het heeft over een gewone elektronische handtekening, dan wordt vaak een gescande handtekening bedoeld. Instanties kunnen hiermee akkoord gaan en natuurlijk kan het gebruikt worden, maar vanwege de hiervoor genoemde fraudegevoeligheid is het niet rechtsgeldig. Wilt u er zeker van zijn dat u uw documenten op de juiste manier ondertekend, dan is het dus af te raden om een gescande handtekening te gebruiken.

Gekwalificeerde elektronische handtekening
Heeft men het over een gekwalificeerde elektronische handtekening, dan wordt hiermee een handtekening bedoeld waarbij een certificaat wordt gebruikt dat gekwalificeerd is. Speciale instanties, certificatiedienstverleners genoemd, geven deze certificaten uit. U kunt deze gekwalificeerde elektronische handtekening vervolgens via een speciaal digitaal bestand aan uw documenten toevoegen.

Rechtsgeldigheid
Doordat een gekwalificeerde elektronische handtekening niet fraudegevoelig is, staat deze juridisch gezien op gelijke voet met de gewone handtekening die met een pen gezet is. Dit maakt dat ze rechtsgeldig zijn.

Werk met plezier

Werk met plezier

Veel mensen ervaren stress in het dagelijkse leven en dat heeft niet alleen te maken met dat ze het heel druk hebben. In veel gevallen is het probleem dat zij ervaren dat ze heel veel dingen moeten. Herkent u dit probleem en wilt u ook graag minder moeten? Zorg dan dat u uw werk met plezier doet.

Voldoening
Om uw werk met plezier te doen, is het belangrijk dat u hier voldoening uithaalt. Hiervoor hoeft u niet perse een duidelijke passie te hebben, om innerlijke voldoening te realiseren hoeft u alleen voor ogen te hebben wat uw persoonlijke missie is in uw werk en uw leven.

Bereiken van innerlijke voldoening
Om plezier te hebben in uw werk is het dus belangrijk dat u er innerlijke voldoening uithaalt. Hoe gaat u dit bereiken? Dat kan alleen als er tijdens uw werk een beroep gedaan wordt op uw talenten en kwaliteiten, als u taken krijgt die u met plezier doet en als u ziet hoe deze taken bijdragen aan het grotere geheel.

Drie stappen
Om meer plezier in uw werk te creëren, is het verstandig om de volgende stappen te ondernemen:

 • bepaal wat u leuk vindt, waar u plezier aan beleeft, waar u energie van krijgt
 • bepaal waar u goed in bent, wat u zonder moeite doet
 • onderzoek op welke manier u met de uitkomst van bovenstaande twee stappen van meerwaarde kunt zijn tijdens uw werk

Veranderen
Realiseert u zich dat u uw werk niet met plezier doet en dat u er geen voldoening uit kunt halen? Dan is het tijd om de stap tot verandering te nemen. Zoek een baan die u wel voldoening schenkt of begin voor uzelf. Alleen op die manier kunt u werken met plezier.

Afschrijven: hoe gaat het in zijn werk? – deel 2

Afschrijven: hoe gaat het in zijn werk? – deel 2

Ieder bedrijf gebruikt bedrijfsmiddelen die na verloop van tijd minder waard worden. Denkt u maar eens aan uw computer, auto, machines of gebouwen. Deze waardevermindering maakt u in de boekhouding zichtbaar door middel van afschrijven. In ons vorige blog schreven we over wat afschrijven is, welke bedrijfsmiddelen afgeschreven moeten worden en welke methodes er zijn voor afschrijven. In dit blog leest u meer over het berekenen van de afschrijving, uitzonderingen en speciale regels voor startende ondernemers.

Afschrijvingskosten berekenen
Ieder jaar mag u een bepaald bedrag afschrijven, maar hier zit wel een maximum aan verbonden. Dit maximale bedrag berekent u aan de hand van de aanschafkosten, de restwaarde en de vermoedelijke gebruiksduur. De aanschafkosten bestaan uit de kostprijs, de aankoopkosten en installatiekosten verminderd met eventuele kortingen en subsidies. De restwaarde is de geschatte waarde van het bedrijfsmiddel op het moment dat u het middel niet meer kunt gebruiken voor uw onderneming. Bij de gebruiksduur kunt u uitgaan van de technische levensduur, als het bedrijfsmiddel versleten is, of de economische levensduur, wat inhoudt dat het middel economisch niet meer van nut is voor uw bedrijf. Het maximale bedrag dat u ieder jaar mag afschrijven, berekent u door de restwaarde af te trekken van de aanschafprijs en dit bedrag te delen door de gebruiksduur.

Uitzonderingen
Zoals met veel regels het geval is, bestaan er ook bij het afschrijven uitzonderingen. Zo telt de maximale waarde niet als u een bedrijfsmiddel maar een deel van het jaar gebruikt hebt. Hebt u het bijvoorbeeld in oktober gekocht, dan mag u maar voor drie maanden afschrijven. U maakt dezelfde berekening als hierboven, maar deelt het eindbedrag door twaalf en vermenigvuldigt dan met drie. Een andere uitzondering is dat u soms willekeurig mag afschrijven, u bepaalt dan zelf hoe en wanneer u afschrijft. Het afschrijven van gebouwen en goodwill is ook aan bepaalde regels gebonden, uw boekhouder kan u hier meer over vertellen.

Startende ondernemers
Voor startende ondernemers geldt ook dat zij gebruik mogen maken van de willekeurige afschrijving. Dit geldt echter alleen als de onderneming een eenmanszaak, VOF of maatschap is en als de ondernemer recht heeft op bijzondere zelfstandigenaftrek voor starters.

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.