Zo maakt u een goede factuur – deel 2

Het versturen van een goede factuur is belangrijk voor de bedrijfsvoering van uw onderneming. Niet alleen omdat u er zeker van wilt zijn dat u uw geld daadwerkelijk binnenkrijgt, maar ook omdat u graag wilt dat uw klanten of opdrachtgevers snel betalen. In het vorige blog schreven we over de formele vereisten waar een factuur aan dient te voldoen. In dit blog gaan we in op het versturen van een elektronische factuur.

Elektronische factuur
Sinds 2004 is het wettelijk toegestaan om gebruik te maken van elektronisch factureren en sinds 2009 hoeft u niet meer verplicht gebruik te maken van een digitale handtekening. Dit maakt het gebruik van een elektronische factuur een stuk interessanter. Er zijn verschillende manieren waarop u een elektronische factuur op kunt stellen, bijvoorbeeld met behulp van Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF of EDI (Electronic Data Interchange). Natuurlijk dient u hierbij wel een aantal zaken in acht te nemen, namelijk:

  • U dient aan dezelfde vereisten te voldoen als bij een papieren factuur (zie hiervoor ons vorige blog)
  • De factuur moet zo worden verzonden dat er geen twijfel kan bestaan over de afzender
  • Af te trekken en te betalen btw moeten op dezelfde manier worden toegepast

Verschillende voordelen en nadelen
Het versturen van een elektronische factuur heeft verschillende voor- en nadelen. De nadelen zijn dat er nog geen formele standaard voor bestaat en dat er geen duidelijke wetgeving voor is. Deze nadelen wegen echter niet op tegen de voordelen van een elektronische factuur:

  • Goedkoper
  • Minder administratie en archivering
  • Zoeken binnen de facturen gaat sneller
  • Vaak is een koppeling met een boekhoudpakket en bankrekening mogelijk
  • Klanten vinden een elektronische factuur vaak prettiger

In dit blog en het vorige is duidelijk geworden aan welke eisen een papieren en een elektronische factuur dient te voldoen. Natuurlijk wilt u graag dat uw factuur snel betaald wordt. Tips hiervoor vindt u in ons volgende blog!

Simone

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.