Wimax administraties

administraties, belastingen, bedrijfsadviezen

Blog

Herken de voortekenen van een faillissement – deel 1

Herken de voortekenen van een faillissement – deel 1

Als ondernemer loopt u altijd het risico dat uw bedrijf failliet gaat. Natuurlijk krijgt niemand graag te maken met een faillissement. Toch gaat het helaas vaak fout. Hoe kunt u nu voorkomen dat dit u ook gebeurt? Door de voortekenen van een faillissement te herkennen en hierop te reageren. Veel faillissementen blijken namelijk dezelfde oorzaken te hebben.

Voorteken 1: de focus is verloren gegaan
Iedere ondernemer die een bedrijf start, heeft een bepaald doel voor ogen. U hebt een toekomstvisie, een duidelijk businessplan en u hebt een duidelijke focus. In de loop van de tijd komen er nieuwe kansen op uw pad en breidt u de werkzaamheden binnen het bedrijf langzaam uit. Dit alles om het bedrijf te laten groeien. Maar passen deze werkzaamheden wel binnen uw onderneming? Het blijkt dat bedrijven die met een faillissement te maken kregen vaak de focus binnen hun bedrijf kwijtgeraakt waren. Wilt u een faillissement voorkomen, zorg er dan voor dat alle bedrijfsactiviteiten passen bij de corebusiness en binnen uw businessmodel

Voorteken 2: te rooskleurige begroting
Ieder jaar stelt u natuurlijk een begroting voor uw bedrijf op om te bekijken hoe u alles moet financieren en hoe de toekomst er uit ziet. Om een faillissement te voorkomen is het belangrijk ervoor te waken dat u de begroting niet te rooskleurig maakt en dat u tijdig ingrijpt als zaken tegen blijken te vallen. Aan beloftes van klanten hebt u niets, dit betekent nog niet dat u concreet geld in het laatje krijgt. Wees altijd realistisch over de opbrengsten en houd er rekening mee dat deze tegen kunnen vallen. Zo stelt u een realistische begroting op. Merkt u dat uw opbrengsten tegenvallen? Stel dan meteen uw begroting bij en onderneem actie door nieuwe klanten binnen te halen en te bezuinigen op uw uitgaven.

In ons volgende blog leest u meer over de voortekenen van een naderend faillissement en hoe u een faillissement kunt voorkomen.

Succesvol betalingsherinnering sturen – deel 2

Succesvol betalingsherinnering sturen – deel 2

Bijna iedere ondernemer krijgt wel een keer te maken met wanbetalers. Dit is natuurlijk erg vervelend, u wilt liever niet uw klanten door middel van een betalingsherinnering opnieuw vragen om hun factuur te betalen. Maar u wilt uiteraard wel uiteindelijk uw geld krijgen. Hoe pakt u dit nu het beste aan? Wij geven u een aantal tips voor succesvol een betalingsherinnering sturen. In ons vorige blog gaven we al de tip om eerst de klant telefonisch te benaderen over het openstaande bedrag. Ook gaven we de tips om de toon in de betalingsherinnering vriendelijk te houden en om alle benodigde informatie voor het betalen van de rekening te noemen. Vandaag de laatste drie tips.

Tip 4: korte betalingstermijn
In gewone rekeningen is het normale om een betalingstermijn te hanteren van 30 dagen. Maak de termijn op de betalingsherinnering niet te lang, u wacht immers al een tijdje op uw geld. Tien dagen is toch eigenlijk wel het maximum wat u zou moeten geven. Zorg er ook voor dat u na het verstrijken van deze termijn meteen de klant belt als deze nog niet betaald heeft. Zo laat u zien dat u uw administratie op orde hebt en de zaken serieus neemt.

Tip 5: op tijd versturen
Bij een betalingsherinnering is het belangrijk dat u deze altijd op tijd verstuurt. Als u pas een betalingsherinnering verstuurt een maand nadat de betaaltermijn verstreken is, geeft dit aan dat u uw zaakjes niet op orde hebt. Klanten onthouden dit en dit komt niet ten goede van de betalingsmoraal.

Tip 6: vriendelijk eindigen
Als u uw betalingsherinnering op tijd verstuurt, bestaat de kans dat de klant nog wilde gaan betalen. Veel mensen wachten immers tot het laatste moment met het betalen van hun facturen. Het is daarom ook raadzaam om uw betalingsherinnering vriendelijk af te sluiten. Een goede standaardzin hiervoor is: ‘Voor zover deze brief uw betaling heeft gekruist, kunt u hem als niet verzonden beschouwen.’

Als u rekening houdt met de punten die we in dit blog en het vorige hebben aangegeven, wordt de kans een stuk groter dat er goed op uw betalingsherinnering gereageerd wordt en dat u alsnog snel over uw geld kunt beschikken.

Succesvol betalingsherinnering sturen – deel 1

Succesvol betalingsherinnering sturen – deel 1

Bijna iedere ondernemer krijgt wel een keer te maken met wanbetalers. Dit is natuurlijk erg vervelend, u wilt liever niet uw klanten door middel van een betalingsherinnering opnieuw vragen om hun factuur te betalen. Maar u wilt uiteraard wel uiteindelijk uw geld krijgen. Hoe pakt u dit nu het beste aan? Wij geven u een aantal tips voor succesvol een betalingsherinnering sturen.

Tip 1: bel uw klant
Voordat u uw betalingsherinnering verstuurd, is het verstandig om eerst de klant te bellen. Het bellen van klanten die hun rekening nog niet betaald hebben, blijkt in de praktijk vaak erg effectief te zijn. Doordat u hem of haar confronteert met de openstaande rekening, is de kans groot dat deze alsnog snel voldaan wordt.

Tip 2: houd het vriendelijk
Een betalingsherinnering kunt u zien als een eerste soort waarschuwing, het is daarom verstandig om uw toon nog vriendelijk te houden. De klant kan de rekening gewoon kwijt geraakt zijn of vergeten zijn. Als u meteen een onvriendelijke toon aanslaat in uw betalingsherinnering, kan dit de relatie tussen uw klant en u doen bekoelen.

Tip 3: geef informatie
In het geval dat de klant de factuur kwijt geraakt is, beschikt deze uiteraard niet meer over de informatie die nodig is om te kunnen betalen. Het is daarom verstandig om in uw betalingherinnering nog eens alle informatie op te nemen die nodig is om de rekening te kunnen betalen.

Dit waren onze eerste tips om op een succesvolle manier een betalingsherinnering te sturen en alsnog uw geld binnen te krijgen. In ons volgende blog vindt u meer tips.

Pas op voor acquisitiefraude – deel 3

Pas op voor acquisitiefraude – deel 3

Fraudeurs gaan tegenwoordig steeds gewiekster te werk, mailtjes zien er professioneel uit en telefoontjes klinken betrouwbaar. Hoe kunt u voorkomen dat u te maken krijgt met acquisitiefraude? In onze vorige blogs gaven we al de tips om nooit iets toe te zeggen via de telefoon en altijd alle gemaakte afspraken helder op papier te laten zetten. Ook het onderzoeken van de aanbieder via zoekmachines en sociale media kunnen u helpen om acquisitiefraude op te speuren. Daarnaast is het altijd belangrijk om goed de voorwaarden door te lezen en om budgetten op te stellen voor bepaalde kostenposten. Vandaag de laatste tips om acquisitiefraude tegen te gaan.

Tip 6: goede administratie
Als u een goede administratie bijhoudt, dan kunt u snel zien met welke bedrijven u eerder zaken hebt gedaan en welke afspraken u gemaakt hebt. Een vorm van acquisitiefraude die u hiermee kunt voorkomen is de spooknota. Met een goede administratie ziet u immers snel dat u geen openstaande rekeningen hebt bij het genoemde bedrijf. Betaal ook nooit zomaar onverwachte nota’s en neem altijd de tijd om iedere binnenkomende factuur goed te controleren.

Tip 7: acties in geval van acquisitiefraude
Hebt u helaas toch te maken gekregen met acquisitiefraude? Laat het er dan zeker niet bij zitten! Probeer via uw bank uw geld terug te krijgen, soms kan dit nog teruggeboekt worden. Doe altijd aangifte bij de politie en maak een melding van de fraude bij Steunpunt Acquisitiefraude. Stuur degene die u een onjuiste nota stuurt altijd een brief waarom u niet betaald en ga niet in op voorstellen tot schikking. In het uiterste geval kan acquisitiefraude tot rechtszaken leiden, hierbij is het altijd belangrijk als u nog over alle correspondentie beschikt.

Pas op voor acquisitiefraude – deel 2

Pas op voor acquisitiefraude – deel 2

In het verleden was acquisitiefraude gemakkelijk te herkennen. De mailtjes waren slecht geschreven, waardoor u snel door had dat er iets niet in de haak was. Fraudeurs gaan nu echter veel gewiekster te werk, mailtjes zien er professioneel uit en telefoontjes klinken betrouwbaar. Hoe kunt u nu toch voorkomen dat u te maken krijgt met acquisitiefraude? In ons vorige blog gaven we al de tips om nooit iets toe te zeggen via de telefoon en altijd alle gemaakte afspraken helder op papier te laten zetten. Ook het onderzoeken van de aanbieder via zoekmachines en sociale media kunnen u helpen om acquisitiefraude op te speuren. Vandaag twee volgende tips om acquisitiefraude tegen te gaan.

Tip 4: lees de kleine lettertjes
Het is een beetje een open deur, maar toch is het belangrijk om hier nog eens te vermelden: lees altijd de kleine lettertjes voordat u akkoord gaat met een contract. Zo voorkomt u dat u per ongeluk tekent voor zaken die u niet afgesproken had. Bekende trucs zijn om kosten vaag te houden, maar in de kleine lettertjes te vermelden dat het om een maandelijks bedrag gaat of om het te doen voorkomen alsof u tekent voor één advertentie, terwijl het in feite gaat om een verplichting van meerdere maanden. Zijn de algemene voorwaarden vaag en zijn het er veel? Dan zou u te maken kunnen hebben met acquisitiefraude. Teken nooit als u niet alle voorwaarden begrijpt.

Tip 5: maak gebruik van budgetten
Dit is niet zozeer een tip om acquisitiefraude te herkennen, maar wel een tip om te voorkomen dat u meer uitgeeft aan zaken dan u zou willen. Als u vooraf een budget hebt vastgesteld voor bijvoorbeeld adverteren, dan helpt dit u om nee te zeggen tegen aandringende verkopers. Zo voorkomt u dat u meer geld uitgeeft dan u zou willen.

Er zijn nog meer zaken die u kunnen helpen bij het onderscheid maken tussen een serieuze aanbieding en acquisitiefraude. Hierover leest u meer in ons volgende blog.

Pas op voor acquisitiefraude – deel 1

Pas op voor acquisitiefraude – deel 1

In het verleden was acquisitiefraude gemakkelijk te herkennen. De mailtjes waren slecht geschreven, waardoor u snel door had dat er iets niet in de haak was. Fraudeurs gaan nu echter veel gewiekster te werk, mailtjes zien er professioneel uit en telefoontjes klinken betrouwbaar. Hoe kunt u nu toch voorkomen dat u te maken krijgt met acquisitiefraude?

Tip 1: zeg nooit iets toe via de telefoon
Veel acquisitiefraude verloopt tegenwoordig via de telefoon. De telemarketeers die zich hier mee bezighouden komen betrouwbaar over en ze zijn zeer vasthoudend. Bovendien refereren ze vaak aan zogenaamd eerder gemaakte afspraken en aan instanties zoals de politie of de gemeente. Bedenk goed dat een toezegging per telefoon rechtsgeldig is! Zeg daarom nooit telefonisch iets toe en geef degene die u belt geen gegevens. Vraag altijd om een aanbieding op papier. Dit geeft u de kans om alles rustig door te nemen en de aanbieder te controleren. Het is in dit kader ook altijd verstandig om u te laten registreren in het bel-me-niet register.

Tip 2: onderzoek de aanbieder
Krijgt u een mooie aanbieding? Zoek dan altijd op internet de betreffende aanbieder op, kijk of deze geregistreerd staat en of u eerder contact met hen hebt gehad. Acquisitiefraude kunt u ook voorkomen door de fraudehelpdesk te raadplegen en door na te gaan of er op sociale media iets over de betreffende partij wordt gezegd.

Tip 3: laat alles op papier zetten
Of u nu via de telefoon benaderd wordt of via de post, laat eerst alle afspraken goed op papier zetten voordat u ergens mee akkoord gaat. Duidelijke afspraken zijn altijd belangrijk en een betrouwbare onderneming zal het geen probleem vinden om alles helder voor u op papier te zetten. Partijen die acquisitiefraude willen plegen, zullen in veel gevallen op dit moment afhaken.

Er zijn nog meer zaken die u kunnen helpen bij het onderscheid maken tussen een serieuze aanbieding en acquisitiefraude. Hierover leest u meer in ons volgende blog.

Oude onbetaalde facturen

Oude onbetaalde facturen

Voor ondernemers is het belangrijk om altijd hun administratie goed op orde te hebben, alleen dan hebt u immers door of bijvoorbeeld wel alle facturen betaald worden. Ondanks een goede administratie kan het natuurlijk toch een keer voorkomen dat u pas laat door hebt dat een factuur niet voldaan is. Hoe kunt u dit probleem van oude onbetaalde facturen oplossen?

Betalingstermijn
Op alle facturen die u verstuurd is als het goed is een betalingstermijn te vinden. Meestal wordt er gekozen voor een termijn van veertien of dertig dagen. Hebt u geen betalingstermijn vermeld, dan geldt de wettelijke termijn van dertig dagen. Is een factuur niet binnen die tijd betaald, dan kunt u de klant een aanmaning sturen.

Aanmaning vergeten
Stel, u bent vergeten een aanmaning te versturen en komt er pas laat achter dat een rekening nog niet betaald is. Kunt u dan alsnog de klant aanmanen? Ja, dit kan. Zolang de verjaringstermijn nog niet verstreken is, kunt u aanmaningen verzenden voor onbetaalde facturen.

Verjaringstermijn
Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat er wettelijk twee verschillende verjaringstermijnen bestaan, namelijk voor consumenten en voor zakelijke klanten. Hebt u te maken met onbetaalde facturen van consumenten? Dan mag u tot twee jaar na de betalingstermijn alsnog een aanmaning sturen. In het geval van zakelijke klanten is de verjaringstermijn vijf jaar. Na deze termijn is het niet meer mogelijk om betaling af te dwingen, hoewel het u natuurlijk altijd vrij staat om te proberen alsnog de betaling rond te krijgen. In alle gevallen geldt dat het altijd verstandig is om eerst even contact op te nemen met de personen die nog facturen moeten betalen en de zaak met hen door te spreken.

Benut uw kwaliteiten beter – deel 2

Benut uw kwaliteiten beter – deel 2

Veel mensen hebben er moeite mee hun kwaliteiten te tonen. Valse bescheidenheid is echter funest voor ondernemers, als u niet laat zien waar u goed in bent, dan krijgt u ook geen nieuwe klanten of opdrachtgevers. De hoogste tijd dus om meer te doen met uw kwaliteiten en deze te tonen aan anderen.

Plan van aanpak
Uw kwaliteiten beter benutten, hoe pakt u dat nu aan? In de eerste plaats is het belangrijk om voor uzelf na te gaan waar uw kwaliteiten liggen en deze voor uzelf te erkennen. Dit is niet gemakkelijk, gewend als we zijn om niet boven de rest uit te steken en onszelf niet beter te vinden dan anderen. Bedenk u echter dat doen waar u goed in bent belangrijk is voor uw geluk. U spreekt dan uw passie en bevlogenheid aan en dat is belangrijk.

Kwaliteiten van anderen
Daarnaast is het ook goed om te erkennen wat de kwaliteiten van anderen zijn. In welke zaken zijn zij beter dan u? Door op deze manier naar kwaliteiten te kijken, wordt het minder een wedloop en meer een samenspel. U ziet zo sneller in hoe u elkaar kunt versterken en met wie u goed kunt samenwerken.

Kernkwaliteiten
Het meeste effect heeft het om op zoek te gaan naar uw kernkwaliteiten. Wat zijn dit nu precies? Dit zijn kwaliteiten die zo bij u horen dat mensen u niet meer zouden herkennen als u deze eigenschappen niet meer zou hebben. Deze kwaliteiten vormen uw basis, maken u tot wie u bent. Weet u niet wat uw kernkwaliteiten zijn of vindt u het moeilijk om dit te ontdekken? Vraag het dan eens aan bekenden van u, zij kunnen u ongetwijfeld vertellen waar u sterk in bent.

Benut uw kwaliteiten beter – deel 1

Benut uw kwaliteiten beter – deel 1

Veel mensen hebben er moeite mee hun kwaliteiten te tonen. Valse bescheidenheid is echter funest voor ondernemers, als u niet laat zien waar u goed in bent, dan krijgt u ook geen nieuwe klanten of opdrachtgevers. De hoogste tijd dus om meer te doen met uw kwaliteiten en deze te tonen aan anderen.

Bescheidenheid
In Nederland wordt het zeer gewaardeerd wanneer mensen bescheiden zijn. Dit blijkt bijvoorbeeld uit hoe men reageert op sporters die onomwonden stellen dat ze met niets anders dan de eerste plaats tevreden zijn. Dit wordt gezien als arrogant en onbescheiden. Terwijl de sporter in kwestie in feite niets anders doet dan zijn kwaliteiten erkennen.

Kwetsbaar
Wat de sporter uit het voorbeeld ook doet, is zich kwetsbaar opstellen. Als hij zijn ambities niet waar maakt, wordt hij keihard afgemaakt in de media en door het publiek. Wie zijn koop boven het maaiveld uitsteekt, loopt het risico dat hij genadeloos neergehaald wordt. De meeste mensen doen dit dus liever niet, zij spreken hun ambities niet uit en durven hun kwaliteiten niet te erkennen.

Erken uw eigen kwaliteiten
Zoals gezegd is het voor ondernemers juist belangrijk om wel hun kwaliteiten te tonen. Doet u dit niet, dan hebben mensen immers geen idee waarom ze met u in zee zouden moeten gaan. Maar vanwege bovenstaande is het wel lastig om dit te doen. Hoe kunt u uw kwaliteiten nu het beste inzetten? Daarover leest u meer in ons volgende blog.

Het urencriterium – deel 3

Het urencriterium – deel 3

Voor iedere ondernemer is het urencriterium van belang. Het bepaalt namelijk of u recht hebt op bepaalde fiscale aftrekposten. Ieder jaar dient u minimaal 1225 uur voor uw eigen bedrijf te werken. In onze vorige blogs kwam al aan de orde dat het urencriterium alleen van belang is als u door de Belastingdienst gezien wordt als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Ook kwamen de fiscale voordelen aan de orde waar u gebruik van kunt maken en welke werkzaamheden meetellen voor het urencriterium. In dit laatste deel meer over het bijhouden van de gewerkte uren en de regels in het geval van ziekte of zwangerschap.

Bijhouden van de urenadministratie
Het is belangrijk dat u bij een inspectie van de Belastingdienst aan kunt tonen dat u daadwerkelijk voldoen hebt aan het urencriterium. Om dit aan te kunnen tonen, is het handig om over een goede urenadministratie te beschikken. Hierin laat u zien hoeveel uur u besteed hebt aan welke werkzaamheden. Dit moet bovendien toetsbaar zijn, de relatie tussen de genoteerde uren met de werkzaamheden moet duidelijk zijn. Een te algemene urenadministratie voldoet dus niet als bewijs.

Ziekte en zwangerschap
Uren die u ziek bent geweest tellen niet mee voor uw urencriterium. Het gaat hierbij dus echt alleen om de daadwerkelijk gewerkte uren en niet de uren die u aan uw werk had kunnen besteden. Bij zwangerschap zijn de regels anders. U mag dan voor maximaal zestien weken de niet gewerkte uren meetellen voor uw urencriterium.

Uitzonderingen voor starters
In ons eerste blog over het urencriterium kwam al naar voren dat u ook in uw eerste jaar 1225 uur gewerkt moet hebben om aan het criterium te voldoen. Voor starters geldt echter wel de uitzondering dat zij niet hoeven te voldoen aan de eis dat meer dan vijftig procent van de totale arbeidstijd aan de eigen onderneming moet worden besteed. Start u vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan moet u ieder jaar minstens 800 uur aan het werk zijn voor uw onderneming.

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.