Wimax administraties

administraties, belastingen, bedrijfsadviezen

Blog

Pas op voor acquisitiefraude – deel 1

Pas op voor acquisitiefraude – deel 1

In het verleden was acquisitiefraude gemakkelijk te herkennen. De mailtjes waren slecht geschreven, waardoor u snel door had dat er iets niet in de haak was. Fraudeurs gaan nu echter veel gewiekster te werk, mailtjes zien er professioneel uit en telefoontjes klinken betrouwbaar. Hoe kunt u nu toch voorkomen dat u te maken krijgt met acquisitiefraude?

Tip 1: zeg nooit iets toe via de telefoon
Veel acquisitiefraude verloopt tegenwoordig via de telefoon. De telemarketeers die zich hier mee bezighouden komen betrouwbaar over en ze zijn zeer vasthoudend. Bovendien refereren ze vaak aan zogenaamd eerder gemaakte afspraken en aan instanties zoals de politie of de gemeente. Bedenk goed dat een toezegging per telefoon rechtsgeldig is! Zeg daarom nooit telefonisch iets toe en geef degene die u belt geen gegevens. Vraag altijd om een aanbieding op papier. Dit geeft u de kans om alles rustig door te nemen en de aanbieder te controleren. Het is in dit kader ook altijd verstandig om u te laten registreren in het bel-me-niet register.

Tip 2: onderzoek de aanbieder
Krijgt u een mooie aanbieding? Zoek dan altijd op internet de betreffende aanbieder op, kijk of deze geregistreerd staat en of u eerder contact met hen hebt gehad. Acquisitiefraude kunt u ook voorkomen door de fraudehelpdesk te raadplegen en door na te gaan of er op sociale media iets over de betreffende partij wordt gezegd.

Tip 3: laat alles op papier zetten
Of u nu via de telefoon benaderd wordt of via de post, laat eerst alle afspraken goed op papier zetten voordat u ergens mee akkoord gaat. Duidelijke afspraken zijn altijd belangrijk en een betrouwbare onderneming zal het geen probleem vinden om alles helder voor u op papier te zetten. Partijen die acquisitiefraude willen plegen, zullen in veel gevallen op dit moment afhaken.

Er zijn nog meer zaken die u kunnen helpen bij het onderscheid maken tussen een serieuze aanbieding en acquisitiefraude. Hierover leest u meer in ons volgende blog.

Oude onbetaalde facturen

Oude onbetaalde facturen

Voor ondernemers is het belangrijk om altijd hun administratie goed op orde te hebben, alleen dan hebt u immers door of bijvoorbeeld wel alle facturen betaald worden. Ondanks een goede administratie kan het natuurlijk toch een keer voorkomen dat u pas laat door hebt dat een factuur niet voldaan is. Hoe kunt u dit probleem van oude onbetaalde facturen oplossen?

Betalingstermijn
Op alle facturen die u verstuurd is als het goed is een betalingstermijn te vinden. Meestal wordt er gekozen voor een termijn van veertien of dertig dagen. Hebt u geen betalingstermijn vermeld, dan geldt de wettelijke termijn van dertig dagen. Is een factuur niet binnen die tijd betaald, dan kunt u de klant een aanmaning sturen.

Aanmaning vergeten
Stel, u bent vergeten een aanmaning te versturen en komt er pas laat achter dat een rekening nog niet betaald is. Kunt u dan alsnog de klant aanmanen? Ja, dit kan. Zolang de verjaringstermijn nog niet verstreken is, kunt u aanmaningen verzenden voor onbetaalde facturen.

Verjaringstermijn
Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat er wettelijk twee verschillende verjaringstermijnen bestaan, namelijk voor consumenten en voor zakelijke klanten. Hebt u te maken met onbetaalde facturen van consumenten? Dan mag u tot twee jaar na de betalingstermijn alsnog een aanmaning sturen. In het geval van zakelijke klanten is de verjaringstermijn vijf jaar. Na deze termijn is het niet meer mogelijk om betaling af te dwingen, hoewel het u natuurlijk altijd vrij staat om te proberen alsnog de betaling rond te krijgen. In alle gevallen geldt dat het altijd verstandig is om eerst even contact op te nemen met de personen die nog facturen moeten betalen en de zaak met hen door te spreken.

Benut uw kwaliteiten beter – deel 2

Benut uw kwaliteiten beter – deel 2

Veel mensen hebben er moeite mee hun kwaliteiten te tonen. Valse bescheidenheid is echter funest voor ondernemers, als u niet laat zien waar u goed in bent, dan krijgt u ook geen nieuwe klanten of opdrachtgevers. De hoogste tijd dus om meer te doen met uw kwaliteiten en deze te tonen aan anderen.

Plan van aanpak
Uw kwaliteiten beter benutten, hoe pakt u dat nu aan? In de eerste plaats is het belangrijk om voor uzelf na te gaan waar uw kwaliteiten liggen en deze voor uzelf te erkennen. Dit is niet gemakkelijk, gewend als we zijn om niet boven de rest uit te steken en onszelf niet beter te vinden dan anderen. Bedenk u echter dat doen waar u goed in bent belangrijk is voor uw geluk. U spreekt dan uw passie en bevlogenheid aan en dat is belangrijk.

Kwaliteiten van anderen
Daarnaast is het ook goed om te erkennen wat de kwaliteiten van anderen zijn. In welke zaken zijn zij beter dan u? Door op deze manier naar kwaliteiten te kijken, wordt het minder een wedloop en meer een samenspel. U ziet zo sneller in hoe u elkaar kunt versterken en met wie u goed kunt samenwerken.

Kernkwaliteiten
Het meeste effect heeft het om op zoek te gaan naar uw kernkwaliteiten. Wat zijn dit nu precies? Dit zijn kwaliteiten die zo bij u horen dat mensen u niet meer zouden herkennen als u deze eigenschappen niet meer zou hebben. Deze kwaliteiten vormen uw basis, maken u tot wie u bent. Weet u niet wat uw kernkwaliteiten zijn of vindt u het moeilijk om dit te ontdekken? Vraag het dan eens aan bekenden van u, zij kunnen u ongetwijfeld vertellen waar u sterk in bent.

Benut uw kwaliteiten beter – deel 1

Benut uw kwaliteiten beter – deel 1

Veel mensen hebben er moeite mee hun kwaliteiten te tonen. Valse bescheidenheid is echter funest voor ondernemers, als u niet laat zien waar u goed in bent, dan krijgt u ook geen nieuwe klanten of opdrachtgevers. De hoogste tijd dus om meer te doen met uw kwaliteiten en deze te tonen aan anderen.

Bescheidenheid
In Nederland wordt het zeer gewaardeerd wanneer mensen bescheiden zijn. Dit blijkt bijvoorbeeld uit hoe men reageert op sporters die onomwonden stellen dat ze met niets anders dan de eerste plaats tevreden zijn. Dit wordt gezien als arrogant en onbescheiden. Terwijl de sporter in kwestie in feite niets anders doet dan zijn kwaliteiten erkennen.

Kwetsbaar
Wat de sporter uit het voorbeeld ook doet, is zich kwetsbaar opstellen. Als hij zijn ambities niet waar maakt, wordt hij keihard afgemaakt in de media en door het publiek. Wie zijn koop boven het maaiveld uitsteekt, loopt het risico dat hij genadeloos neergehaald wordt. De meeste mensen doen dit dus liever niet, zij spreken hun ambities niet uit en durven hun kwaliteiten niet te erkennen.

Erken uw eigen kwaliteiten
Zoals gezegd is het voor ondernemers juist belangrijk om wel hun kwaliteiten te tonen. Doet u dit niet, dan hebben mensen immers geen idee waarom ze met u in zee zouden moeten gaan. Maar vanwege bovenstaande is het wel lastig om dit te doen. Hoe kunt u uw kwaliteiten nu het beste inzetten? Daarover leest u meer in ons volgende blog.

Het urencriterium – deel 3

Het urencriterium – deel 3

Voor iedere ondernemer is het urencriterium van belang. Het bepaalt namelijk of u recht hebt op bepaalde fiscale aftrekposten. Ieder jaar dient u minimaal 1225 uur voor uw eigen bedrijf te werken. In onze vorige blogs kwam al aan de orde dat het urencriterium alleen van belang is als u door de Belastingdienst gezien wordt als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Ook kwamen de fiscale voordelen aan de orde waar u gebruik van kunt maken en welke werkzaamheden meetellen voor het urencriterium. In dit laatste deel meer over het bijhouden van de gewerkte uren en de regels in het geval van ziekte of zwangerschap.

Bijhouden van de urenadministratie
Het is belangrijk dat u bij een inspectie van de Belastingdienst aan kunt tonen dat u daadwerkelijk voldoen hebt aan het urencriterium. Om dit aan te kunnen tonen, is het handig om over een goede urenadministratie te beschikken. Hierin laat u zien hoeveel uur u besteed hebt aan welke werkzaamheden. Dit moet bovendien toetsbaar zijn, de relatie tussen de genoteerde uren met de werkzaamheden moet duidelijk zijn. Een te algemene urenadministratie voldoet dus niet als bewijs.

Ziekte en zwangerschap
Uren die u ziek bent geweest tellen niet mee voor uw urencriterium. Het gaat hierbij dus echt alleen om de daadwerkelijk gewerkte uren en niet de uren die u aan uw werk had kunnen besteden. Bij zwangerschap zijn de regels anders. U mag dan voor maximaal zestien weken de niet gewerkte uren meetellen voor uw urencriterium.

Uitzonderingen voor starters
In ons eerste blog over het urencriterium kwam al naar voren dat u ook in uw eerste jaar 1225 uur gewerkt moet hebben om aan het criterium te voldoen. Voor starters geldt echter wel de uitzondering dat zij niet hoeven te voldoen aan de eis dat meer dan vijftig procent van de totale arbeidstijd aan de eigen onderneming moet worden besteed. Start u vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan moet u ieder jaar minstens 800 uur aan het werk zijn voor uw onderneming.

Het urencriterium – deel 2

Het urencriterium – deel 2

Voor iedere ondernemer is het urencriterium van belang. Het bepaalt namelijk of u recht hebt op bepaalde fiscale aftrekposten. Ieder jaar dient u minimaal 1225 uur voor uw eigen bedrijf te werken. In ons vorige blog kwam al aan de orde dat het urencriterium alleen van belang is als u door de Belastingdienst gezien wordt als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Ook kwamen de fiscale voordelen aan de orde waar u gebruik van kunt maken. Aan welke voorwaarden moet u nu voldoen voor het urencriterium en welke werkzaamheden tellen mee?

Voorwaarden voor urencriterium
Zoals al naar voren kwam, dient u 1225 uur in uw eigen zaak te steken. Maar dit is niet de enige voorwaarde voor het urencriterium. Het is ook van belang dat u meer dan vijftig procent van uw totale arbeidstijd aan uw onderneming besteedt. Het is belangrijk hier rekening mee te houden als u ook nog in loondienst bent.

Welke werkzaamheden tellen mee?
Een belangrijk punt is natuurlijk welke werkzaamheden meetellen voor die 1225 uur van het urencriterium. Dit zijn alle directe werkzaamheden voor uw bedrijf, maar ook de indirecte werkzaamheden die in het belang van het bedrijf zijn. U bepaalt zelf welke werkzaamheden dit zijn, u runt immers zelf uw bedrijf.

Voorbeelden van werkzaamheden
Zoals gezegd zijn zowel de directe als indirecte werkzaamheden van belang. Voorbeelden van directe werkzaamheden zijn: het voorbereiden van een opdracht, uitvoering ervan, het reizen naar een opdrachtgever en woon-werkverkeer. Voorbeelden van indirecte werkzaamheden zijn: het bijhouden van uw administratie, de acquisitie, scholing en het onderhouden van uw werkruimte. Hieronder vallen meer activiteiten dan u zou denken, het schoonmaken van uw werkplek en het lezen van vakliteratuur tellen bijvoorbeeld ook mee als indirecte werkzaamheden voor uw urencriterium.

In ons volgende blog over het urencriterium leest u over het bijhouden van uw uren en hoe u om moet gaan met bijvoorbeeld ziekte.

Het urencriterium – deel 1

Het urencriterium – deel 1

Voor iedere ondernemer is het urencriterium van belang. Het bepaalt namelijk of u recht hebt op bepaalde fiscale aftrekposten. Voor wie geldt het urencriterium, wat zijn de voorwaarden en welke werkzaamheden vallen eronder?

Voor wie geldt het urencriterium?
Niet alle ondernemers hoeven rekening te houden met het urencriterium, dit is afhankelijk van het feit of u door de Belastingdienst gezien wordt als ondernemer voor de inkomstenbelasting of niet. Bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan hebt u hoe dan ook geen recht op de fiscale voordelen voor ondernemers en is het urencriterium dus niet van belang.

Fiscale voordelen
Als u door de Belastingdienst gezien wordt als ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan kunt u profiteren van verschillende fiscale voordelen, mits u aan het urencriterium voldoet. Deze voordelen zijn in feite een compensatie voor de risico’s die u als ondernemer loopt. U kunt als ondernemer gebruik maken van de ondernemersaftrek, de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de meewerkaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en de oudedagsreserve (FOR).

Hoeveel uur moet u werken?
Om van deze voordelen gebruik te kunnen maken, dient u aan het urencriterium te voldoen. Dit betekent dat u op jaarbasis minimaal 1225 uur in uw bedrijf hebt gestoken. Als u meerdere bedrijven hebt, dan mag u de gewerkte uren bij elkaar optellen. Bent u starter en begint u pas later in het jaar met uw bedrijf, dan is het goed om te weten dat er niet herrekend wordt naar jaarbasis. De kans is groot dat u in uw eerste jaar dus geen gebruik kunt maken van de fiscale voordelen.

In ons volgende blog leest u meer over de voorwaarden waar u aan moet voldoen en de werkzaamheden die meetellen.

Hoe zit de BTW in elkaar? – deel 2

Hoe zit de BTW in elkaar? – deel 2

Begint u als ondernemer? Dan is een van de eerste zaken waar u mee te maken krijgt de BTW. Op zich is het een vrij eenvoudig systeem, maar toch roept het bij veel mensen vragen op. Wat is de BTW nu precies en hoe zitten de regels in elkaar? In het vorige blog gingen we al in op wat BTW is, wie dit moet afdragen en wie het kan terugvorderen. In dit blog meer over het BTW-nummer, de verschillende tarieven en het doen van de aangifte.

BTW-nummer
Op het moment dat u zich inschrijft als ondernemer bij de Kamer van Koophandel, krijgt u ook te maken met de Belastingdienst. Aan de hand van de door u opgegeven gegevens met betrekking tot bijvoorbeeld de rechtsvorm en het soort beroep, bepaalt de Belastingdienst of u een BTW-nummer krijgt toegekend. U hoeft hier zelf verder niets voor te doen.

BTW-tarieven
Door de Belastingdienst zijn verschillende tarieven vastgesteld met betrekking tot de BTW. Over voedingsmiddelen, boeken, treinkaartjes en geneesmiddelen hoeft maar 6 procent afgedragen te worden. Dit geldt ook voor sommige diensten, zoals schoenmakers, fietsenmakers en kappers. Doet u zaken met het buitenland, dan hoeft u helemaal geen BTW in rekening te brengen en is er sprake van het zogenaamde nultarief. Over alle andere diensten en producten wordt in principe 21 procent gerekend.

Goede administratie
Het kan zijn dat u binnen uw onderneming te maken krijgt met verschillende BTW-tarieven. Zorg ervoor dat u dit altijd goed registreert in uw boekhouding. Doet u dit niet, dan kunt u problemen krijgen met de Belastingdienst. Bovendien is het ook voor het doen van uw aangifte erg handig als u alles goed geadministreerd hebt.

BTW-aangifte
Als ondernemer krijgt u te maken met de BTW-aangifte, oftewel de omzetbelasting. Hoe vaak u deze dient in te vullen, hangt af van de grootte van uw onderneming. De meeste ondernemers dienen dit eens per kwartaal te doen. Moet u grote bedragen afdragen, dan zal de Belastingdienst u vragen eens per maand aangifte te doen, terwijl u bij een zeer geringe omzet eens per jaar BTW moet afdragen. Hebt u in een bepaalde periode geen omzet gehad, ook dan moet u de aangifte invullen. De Belastingdienst zal u op de hoogte stellen hoe vaak en wanneer u aangifte dient te doen.

Hoe zit de BTW in elkaar? – deel 1

Hoe zit de BTW in elkaar? – deel 1

Begint u als ondernemer? Dan is een van de eerste zaken waar u mee te maken krijgt de BTW. Op zich is het een vrij eenvoudig systeem, maar toch roept het bij veel mensen vragen op. Wat is de BTW nu precies en hoe zitten de regels in elkaar?

Wat is BTW?
BTW is de afkorting van Belasting over de Toegevoegde Waarde. Dit houdt in dat u belasting dient af te dragen over de waarde die u als ondernemer aan een product of dienst toevoegt. In de praktijk komt het er op neer dat u de BTW die u over uw verkopen ontvangt aan de Belastingdienst afdraagt en dat u de BTW die u betaald hebt weer aan de Belastingdienst terug kunt vragen. Alleen de consument kan geen BTW terugvorderen en is dus degene die de belasting uiteindelijk betaalt. Daarom wordt het ook wel verbruiksbelasting genoemd. Als ondernemer bent u eenvoudig degene die voor de Belastingdienst de BTW int en afdraagt.

Wie moet BTW afdragen?
In principe is iedere ondernemer verplicht om BTW in rekening te brengen over zijn of haar verkopen en deze af te dragen aan de Belastingdienst. Een aantal beroepsgroepen zijn vrijgesteld van het in rekening brengen van BTW, zoals artsen, journalisten en verzekeringsadviseurs. Dit houdt tegelijk ook in dat zij geen BTW terug kunnen vorderen over zakelijke aankopen die zij gedaan hebben.

BTW terugvorderen
Als ondernemer hebt u de mogelijkheid om ook betaalde BTW terug te vorderen bij de Belastingdienst. Het is hierbij van belang dat het gaat om zakelijke aankopen en dat u een BTW-bon hebt van uw aankoop waarop het BTW-bedrag gespecificeerd is. Deze bon dient u bij uw administratie te bewaren.

In ons volgende blog kunt u meer lezen over de BTW.

Zo maakt u een goede factuur – deel 3

Zo maakt u een goede factuur – deel 3

Een van de belangrijkste administratieve klussen van een ondernemer is het opstellen van facturen. In onze vorige twee blogs hebben we aangegeven aan welke vereisten een papieren factuur dient te voldoen en welke eisen er gesteld worden aan een elektronische factuur. In dit blog geven we u tips om ervoor te zorgen dat uw factuur snel betaald wordt.

Zes tips
Een snelle betaling van uw factuur is natuurlijk erg prettig voor de cashflow van uw bedrijf. Met een goede opmaak kunt u ervoor zorgen dat klanten of opdrachtgevers sneller uw factuur voldoen. Hierbij zijn de volgende punten van belang:

  • Maak geen gebruik van een standaard lay-out, maar zorg ervoor dat de vormgeving duidelijk is en dat uw logo goed herkenbaar is
  • Zorg ervoor dat het totaalbedrag goed zichtbaar is en dat er geen verwarring mogelijk is met het bedrag exclusief btw
  • Vermeld de vervaldatum van de factuur en maak hierbij niet gebruik van een opmerking als ‘betaling binnen veertien dagen na factuurdatum’, maar vermeld de exacte vervaldatum
  • Vermeld duidelijk om welke producten of diensten het gaat en lever, indien nodig, een specificatie bij uw factuur waarin de werkzaamheden toegelicht worden
  • Laat, indien van toepassing, uw factuur aansluiten bij uw offerte
  • Verwijs naar uw algemene voorwaarden, druk deze eventueel af op de achterkant van uw factuur en vermeld de termijn waarbinnen bezwaar gemaakt kan worden
  • Voeg een acceptgiro toe aan uw factuur, dit kan ook bij digitale facturen

Snelle betaling
Voldoet uw factuur niet alleen aan de formele vereisten, maar ook aan bovenstaande tips, dan kunt u er op rekenen dat u uw geld veel sneller tegemoet kunt zien. Een duidelijke, overzichtelijke factuur is wel zo prettig voor u en voor uw klanten of opdrachtgevers!

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.