Wimax administraties

administraties, belastingen, bedrijfsadviezen

Blog

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting kunt u profiteren van een aantal belastingvoordelen. U kunt dan denken aan de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek. Niet iedere ondernemer is echter ook automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting. Wij zetten op een rijtje aan welke criteria u hiervoor dient te voldoen.

Basiscriteria ondernemer
Wanneer wordt u precies gezien als ondernemer? Het is daarbij van belang dat u actief deelneemt aan het economisch verkeer, dat u verwacht winst te maken en dat deze winst een bron van inkomen voor u is. Daarnaast dienst u aan de volgende criteria te voldoen om ook ondernemer voor de inkomstenbelasting te zijn:

  • Winst: Als u weinig winst maakt of ieder jaar verlies draait en er is ook geen zicht op verbetering, dan wordt u niet gezien als ondernemer voor de inkomstenbelasting.
  • Zelfstandigheid: U dient zelf te kunnen bepalen hoe u werkt en wat u met uw bedrijf doet, anderen mogen u daarin niet aansturen.
  • Kapitaal: U moet over voldoende kapitaal beschikken om de onderneming te starten en draaiende te houden. Hoeveel geld u hiervoor nodig hebt, hangt natuurlijk af van het soort bedrijf dat u hebt.
  • Tijd: Alleen als u aan het urencriterium voldoet, bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting.
  • Opdrachtgevers: Het hebben van voldoende opdrachtgevers is belangrijk, bovendien dienen deze niet allemaal vrienden en familie van u te zijn.
  • Reclame: Voor de buitenwereld moet het zichtbaar zijn dat u een eigen bedrijf hebt. Reclame maken of een eigen website hebben spelen hierbij een rol.
  • Risico: Als ondernemer loopt u vaak risico. U verbindt uw goede naam aan uw werkzaamheden, u loopt het risico dat opdrachtgevers niet betalen, u bent afhankelijk van de vraag naar uw producten. Loopt u helemaal geen risico, dan is de kans zeer klein dat u als ondernemer gezien wordt.
  • Aansprakelijkheid: In veel gevallen is de ondernemer aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.

Wel of geen ondernemer voor de inkomstenbelasting?
Voldoet u niet aan bovenstaande eisen, dan is de kans zeer klein dat u door de Belastingdienst gezien wordt als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Twijfelt u of u gezien wordt als ondernemer voor de inkomstenbelasting? Neem dan contact op met de Belastingdienst of vraag advies bij uw administratiekantoor.

Aftrekposten voor zzp’ers – giften aan goede doelen

Aftrekposten voor zzp’ers – giften aan goede doelen

Iedereen moet belasting betalen, dat is een ding wat zeker is. Maar het is natuurlijk niet verstandig om meer te betalen dan nodig. Voor zzp’ers bestaan er verschillende aftrekposten. Het is zeker aan te raden om hierop te letten bij het doen van uw belastingaangifte en hiervan gebruik te maken. De afgelopen anderhalve maand hebben wij verschillende aftrekposten voor u op een rijtje gezet. Vandaag de laatste aftrekpost, namelijk giften aan goede doelen.

Goede doelen
Veel mensen geven wel eens giften aan goede doelen. Welke organisaties vallen hier nu precies onder en welke giften kunt u aftrekken? Alle goede doelen waarvan u de giften kunt aftrekken hebben de ANBI status, wat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een lijst hiervan kunt u vinden op de site van de belastingdienst, maar ook de goede doelen zelf hebben vaak op hun site of hun andere communicatievormen het ANBI logo staan.

Hoeveel mag u aftrekken?
Giften aan goede doelen zijn aftrekbaar als u hier niets voor terug krijgt. Iedereen heeft in principe te maken met een drempel, wat betekent dat het eerste deel van de giften niet aftrekbaar is. Als u 1 tot 10 procent van uw verzamelinkomen aan goede doelen geeft, kunt u dit bedrag aftrekken.

Periodieke giften
U kunt er ook voor kiezen om goede doelen te ondersteunen met een periodieke gift. Laat u dit vastleggen bij de notaris of in een onderling contract tussen uzelf en de goede doelen, dan geldt er geen minimum of maximum aan de aftrek. U kunt dan dus altijd de volledige gift aftrekken.

Goede administratie
Zoals bij alle aftrekposten geldt die wij de afgelopen anderhalve maand hebben gegeven, geldt ook bij het aftrekken van giften aan goede doelen dat een goede administratie van groot belang is. De belastingdienst wil altijd bewijs kunnen zien van al uw uitgaven en inkomsten, zorg er daarom voor dat uw administratie altijd keurig op orde is. Dan weet u zeker dat u zonder problemen van alle genoemde aftrekposten gebruik kunt maken.

Aftrekposten voor zzp’ers – aftrekken van reserveringen

Aftrekposten voor zzp’ers – aftrekken van reserveringen

Iedereen moet belasting betalen, dat is een ding wat zeker is. Maar het is natuurlijk niet verstandig om meer te betalen dan nodig. Voor zzp’ers bestaan er verschillende aftrekposten. Het is zeker aan te raden om hierop te letten bij het doen van uw belastingaangifte en hiervan gebruik te maken. Wij zetten de verschillende aftrekposten in de komende blogs voor u op een rijtje, vandaag het aftrekken van reserveringen.

Egalisatiereserve
Een van de reserveringen die u ieder jaar kunt opvoeren en aftrekken is de egalisatiereserve. Deze reserve stelt u in als u eens in de zoveel jaar te maken krijgt met hoge kosten, bijvoorbeeld vanwege onderhoud aan uw bedrijfsruimte.

Herinvesteringsreserve
Een van de andere reserveringen is de herinvesteringsreserve. Hebt u een bedrijfsmiddel, zoals een machine, verkocht? Dan betekent dit niet dat u de opbrengst hiervan als winst hoeft op te geven. U kunt deze namelijk ook als reservering op uw balans zetten om hiermee weer nieuwe bedrijfsmiddelen te kunnen aanschaffen.

Naast het aftrekken van reserveringen zijn er natuurlijk nog meer manieren om uw winst naar beneden te krijgen. In ons volgende blog bespreken we de aftrekpost voor goede doelen.

Aftrekposten voor zzp’ers – aftrekken van investeringen

Aftrekposten voor zzp’ers – aftrekken van investeringen

Iedereen moet belasting betalen, dat is een ding wat zeker is. Maar het is natuurlijk niet verstandig om meer te betalen dan nodig. Voor zzp’ers bestaan er verschillende aftrekposten. Het is zeker aan te raden om hierop te letten bij het doen van uw belastingaangifte en hiervan gebruik te maken. Wij zetten de verschillende aftrekposten in de komende blogs voor u op een rijtje, vandaag het aftrekken van investeringen.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Iedere ondernemer doet natuurlijk investeringen in zijn of haar bedrijf. Hebt u in een jaar al redelijk wat investeringen gedaan die allen meer dan 450 euro per stuk kostten? Kijk dan of u nog iets meer bedrijfsmiddelen aan kunt schaffen, zodat uw investeringen boven de 2300 euro uitkomen. In dat geval mag u via de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek namelijk 28 procent extra aftrekken. Er zijn wel een aantal uitzonderingen op deze regel, zoals de aanschaf van auto’s.

Energie en milieu
Doet u investeringen die ervoor zullen zorgen dat u minder energie verbruikt of dat het milieu verbeterd wordt, dan mag u deze volgens de EIA en MIA extra aftrekken. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunt u zien welke investeringen hier onder vallen. Het is belangrijk om altijd een melding te doen via rvo.nl, pas na ontvangstbevestiging van hen kunt u uw investeringen opvoeren als aftrekposten.

Aandachtspunt
Krijgt u investeringsaftrek voor uw bedrijfsmiddelen, denk er dan aan dat u deze altijd minimaal vijf jaar in uw bezit moet houden. Is dat niet het geval, dan krijgt u te maken met de desinvesteringsbijtelling, wat betekent dat u een deel van de aftrek moet terugbetalen.

Naast het aftrekken van investeringen zijn er natuurlijk nog meer manieren om uw winst naar beneden te krijgen. In ons volgende blog bespreken we de aftrekposten voor reserveringen.

Aftrekposten voor zzp’ers – afschrijven van bedrijfsmiddelen

Aftrekposten voor zzp’ers – afschrijven van bedrijfsmiddelen

Iedereen moet belasting betalen, dat is een ding wat zeker is. Maar het is natuurlijk niet verstandig om meer te betalen dan nodig. Voor zzp’ers bestaan er verschillende aftrekposten. Het is zeker aan te raden om hierop te letten bij het doen van uw belastingaangifte en hiervan gebruik te maken. Wij zetten de verschillende aftrekposten in de komende blogs voor u op een rijtje, vandaag het afschrijven van bedrijfsmiddelen.

Afschrijven
Iedere ondernemer die bedrijfsmiddelen aanschaft, mag de kosten hiervan van de winst aftrekken. Hierbij geldt de regel dat u de kosten van bedrijfsmiddelen beneden de 450 euro in eenmaal aftrekt en dat u bedrijfsmiddelen die duurder waren dan 450 euro in vijf jaar afschrijft. Er zijn verschillende manieren waarop u deze afschrijving kunt uitvoeren, u leest daar hier meer over.

Willekeurig afschrijven
Bent u een startende ondernemer, wat betekent dat u minstens één jaar in de afgelopen vijf jaar geen ondernemer was, dan mag u gebruik maken van de willekeurige afschrijving. Dit houdt in dat u zelf mag weten hoe snel en wanneer u bedrijfsmiddelen afschrijft. Hebt u in een jaar weinig winst gemaakt, dan is het natuurlijk niet interessant om een hoge afschrijving op te voeren, u kunt dit beter doen in een jaar waarin uw winst hoog was.

VAMIL-regeling
Hebt u geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen die betrekking hebben op het milieu, dan mag u deze ook willekeurig afschrijven. Informeer u via de site van de belastingdienst welke bedrijfsmiddelen hieronder vallen.

Naast het afschrijven van bedrijfsmiddelen zijn er natuurlijk nog meer manieren om uw winst naar beneden te krijgen. In ons volgende blog bespreken we de aftrekposten voor reserveringen.

Aftrekposten voor zzp’ers – aftrekken van de vervoerskosten

Aftrekposten voor zzp’ers – aftrekken van de vervoerskosten

Iedereen moet belasting betalen, dat is een ding wat zeker is. Maar het is natuurlijk niet verstandig om meer te betalen dan nodig. Voor zzp’ers bestaan er verschillende aftrekposten. Het is zeker aan te raden om hierop te letten bij het doen van uw belastingaangifte en hiervan gebruik te maken. Wij zetten de verschillende aftrekposten in de komende blogs voor u op een rijtje, vandaag het aftrekken van de vervoerskosten.

Bedrijfsauto of privéauto
De meest gebruikte vervoersvorm onder zzp’ers is waarschijnlijk de auto. Vervoerskosten voor zakelijke ritjes en woon- werkverkeer mag u aftrekken, hiervoor geldt een tarief van 19 cent per kilometer. Hebt u een bedrijfsauto, dan mag u niet alleen de vervoerskosten, maar ook onderhoudskosten, aanschafkosten en dergelijke aftrekken.

Openbaar vervoer en fiets
De vervoerskosten van het openbaar vervoer mag u uiteraard ook gewoon aftrekken van uw winst. Wat veel mensen niet weten is dat zij ook vervoerskosten mogen aftrekken als zij ervoor kiezen om met de fiets te reizen.

Goede administratie
In alle gevallen geldt dat het belangrijk is om een goede rittenadministratie bij te houden voor het aftrekken van de vervoerskosten. Wanneer hebt u vervoer gebruikt, hoeveel kilometers hebt u gemaakt en wat waren de kosten? Zorg dat u dit goed op papier hebt staan.

Naast het aftrekken van vervoerskosten zijn er natuurlijk nog meer manieren om uw winst naar beneden te krijgen. In ons volgende blog bespreken we het afschrijven van bedrijfsmiddelen.

Aftrekposten voor zzp’ers – aftrekken van de kosten voor de bedrijfsruimte

Aftrekposten voor zzp’ers – aftrekken van de kosten voor de bedrijfsruimte

Iedereen moet belasting betalen, dat is een ding wat zeker is. Maar het is natuurlijk niet verstandig om meer te betalen dan nodig. Voor zzp’ers bestaan er verschillende aftrekposten. Het is zeker aan te raden om hierop te letten bij het doen van uw belastingaangifte en hiervan gebruik te maken. Wij zetten de verschillende aftrekposten in de komende blogs voor u op een rijtje, vandaag het aftrekken van de kosten voor de bedrijfsruimte.

Aparte bedrijfsruimte
Werkt u als zzp’er in een aparte bedrijfsruimte, u huurt bijvoorbeeld een flexwerkplek of een kantoor, dan mag u de kosten hiervan aftrekken van uw winst. Ook als u een bedrijfsruimte hebt gekocht, kunt u kosten hiervan aftrekken. U kunt dan de kosten van de bedrijfsruimte afschrijven. Hoe het afschrijven van een bedrijfsruimte in zijn werk gaat, kunt u lezen op de site van de belastingdienst.

Gebruik eigen huis
Gebruikt u een deel van uw eigen woning als bedrijfsruimte? Dan mag u een deel van de kosten aftrekken van de winst als uw bedrijfsruimte een eigen ingang heeft, eigen sanitaire voorzieningen heeft en u er minimaal dertig procent van uw inkomen verdient.

Huurhuis
Woont u in een huurhuis en gebruikt u een deel van deze woning als bedrijfsruimte? Ook dan kunt u aanspraak maken op aftrek. Hierover is recent een rechtszaak geweest en de regels zijn daardoor voor velen nog wat onduidelijk. Schakel daarom altijd een deskundige in als u hier gebruik van wilt maken.

Overige aftrekposten
Van uw winst mag u natuurlijk ook de kosten van de inrichting van uw bedrijfsruimte aftrekken, net als uw zakelijke abonnementen op telefoon en internet. Ook schoonmaakkosten en energiekosten voor uw bedrijfsruimte zijn aftrekbaar.

Naast het aftrekken van kosten voor de bedrijfsruimte zijn er natuurlijk nog meer manieren om uw winst naar beneden te krijgen. In ons volgende blog bespreken we vervoerskosten.

Aftrekposten voor zzp’ers – de oudedagsreserve

Aftrekposten voor zzp’ers – de oudedagsreserve

Iedereen moet belasting betalen, dat is een ding wat zeker is. Maar het is natuurlijk niet verstandig om meer te betalen dan nodig. Voor zzp’ers bestaan er verschillende aftrekposten. Het is zeker aan te raden om hierop te letten bij het doen van uw belastingaangifte en hiervan gebruik te maken. Wij zetten de verschillende aftrekposten in de komende blogs voor u op een rijtje, vandaag de oudedagsreserve.

Pensioen
Veel werknemers in Nederland worden verplicht deel te nemen aan een pensioenfonds. Voor zzp’ers is dit echter niet het geval. Omdat zij niet automatisch bij een fonds zijn ingeschreven, dienen zij zelf iets voor hun oude dag te regelen. De staat maakt dit financieel interessant door de oudedagsreserve.

Hoe werkt het?
Ondernemers mogen ieder jaar 10,9 procent van hun winst reserveren voor hun oude dag, met een maximum van 9542 euro. Dit bedrag mag u aftrekken van de winst die u gemaakt hebt, waardoor u dus minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. U dient dan wel een post op uw balans op te nemen waarin het gereserveerde bedrag vermeld wordt. Op het moment dat u met pensioen gaat en dit geld vrijkomt, betaalt u hier alsnog inkomstenbelasting over.

Voordelen
Door gebruik te maken van de oudedagsreserve, zorgt u ervoor dat u ook als u stopt met werken voldoende inkomsten hebt. De oudedagsreserve is dus uw eigen persoonlijke pensioenvoorziening. Bovendien is het nu een mooie aftrekpost op uw fiscale winst.

Nadelen
Aan de oudedagsreserve zitten echter ook nadelen. In de eerste plaats is het een regeling waar veel haken en ogen aanzitten en die u zelf waarschijnlijk onvoldoende kunt overzien. U hebt dus een adviseur nodig om dit alles voor u te regelen en dit is uiteraard niet gratis. In de tweede plaats stelt u de betaling van belasting alleen maar uit naar de toekomst. Dit kan zeer onvoordelig uitpakken, als uw zaak aan het eind van uw carrière in slecht weer terecht komt. De reservering kan dan hoger zijn dan de financiële middelen die u daadwerkelijk hebt en op die manier kan de oudedagsreserve u dus in de problemen brengen. Het is dus zaak om goed de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen voordat u van deze aftrekpost gebruik gaat maken.

In ons volgende blog bespreken we het aftrekken van de kosten voor de bedrijfsruimte.

Aftrekposten voor zzp’ers – de MKB-winstvrijstelling

Aftrekposten voor zzp’ers – de MKB-winstvrijstelling

Iedereen moet belasting betalen, dat is een ding wat zeker is. Maar het is natuurlijk niet verstandig om meer te betalen dan nodig. Voor zzp’ers bestaan er verschillende aftrekposten. Het is zeker aan te raden om hierop te letten bij het doen van uw belastingaangifte en hiervan gebruik te maken. Wij zetten de verschillende aftrekposten in de komende blogs voor u op een rijtje, vandaag de MKB-winstvrijstelling.

Voor wie?
De MKB-winstvrijstelling mag gebruikt worden door iedereen die ondernemer voor de inkomstenbelasting is. De vrijstelling geldt niet voor de winst die u behaald hebt als medegerechtigde.

Hoogte van de MKB-winstvrijstelling
De MKB-winstvrijstelling bedraagt altijd een bepaald percentage van de winst. Voor 2014 is dit vastgesteld op veertien procent. Voor de berekening is het belangrijk om te weten dat eerst de verschillende ondernemersaftrekken verrekend dienden te worden. De winst die daarna nog overblijft, wordt dan met veertien procent verminderd. U hoeft niet te voldoen aan het urencriterium om van de MKB-winstvrijstelling gebruik te kunnen maken.

Winst en verlies
Haalt u in een boekjaar een fiscale winst, dan is de MKB-winstvrijstelling dus gunstig voor de hoogte van de belasting die u dient te betalen. Maar in het geval van verlies wordt ook de MKB-winstvrijstelling toegepast. Dit betekent dat uw fiscale verlies kleiner wordt. Haalt u in andere jaren winst en wilt u dit met elkaar verrekenen door gebruik te maken van middeling, dan pakt de MKB-winstvrijstelling in dit geval dus nadelig voor u uit.

Niet aanvragen
Om de meeste aftrekposten moet u zelf denken, u dient ze zelf aan te vragen. Bij de MKB-winstvrijstelling werkt dit anders, de belastingdienst past deze automatisch toe bij de aangifte voor uw inkomstenbelasting.

In ons volgende blog bespreken we de oudedagsreserve.

Aftrekposten voor zzp’ers – de stakingsaftrek

Aftrekposten voor zzp’ers – de stakingsaftrek

Iedereen moet belasting betalen, dat is een ding wat zeker is. Maar het is natuurlijk niet verstandig om meer te betalen dan nodig. Voor zzp’ers bestaan er verschillende aftrekposten. Het is zeker aan te raden om hierop te letten bij het doen van uw belastingaangifte en hiervan gebruik te maken. Wij zetten de verschillende aftrekposten in de komende blogs voor u op een rijtje, vandaag de stakingsaftrek.

Deel van de ondernemersaftrek
In onze vorige blogs bespraken we al de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de meewerkaftrek, allemaal onderdelen van de ondernemersaftrek. De laatste aftrekpost die binnen de categorie van de ondernemersaftrek valt, is de stakingsaftrek. Deze aftrekpost van 3630 euro wordt van toepassing als u met uw onderneming stopt.

Voorwaarden van de stakingsaftrek
Net als bij de andere aftrekposten, worden er ook aan het gebruik van de stakingsaftrek voorwaarden gesteld. In de eerste plaats dient u ondernemer voor de inkomstenbelasting te zijn en natuurlijk te stoppen met uw onderneming. Het is belangrijk om te weten dat u maar eens in uw leven van de stakingsaftrek gebruik mag maken. Omdat u stopt met uw onderneming, hoeft u niet aan het urencriterium te voldoen om recht te hebben op de stakingsaftrek.

Lijfrentepremie
Als u stopt met uw onderneming dan hebt u niet alleen maar recht op de stakingsaftrek, u mag ook extra lijfrentepremie aftrekken. Bent u op het moment van de overdracht ouder dan 60 jaar en 1 maand, bent u invalide of bent u komen te overlijden, dan mag er 443.059 euro lijfrentepremie extra afgetrokken worden. Bent u bij staking van uw onderneming tussen de 50 jaar en 1 maand en 60 jaar en 1 maand oud of gaat uw lijfrente direct in na de staking, dan mag u 221.537 euro lijfrentepremie extra aftrekken. In alle andere gevallen bedraagt de extra lijfrentepremie 110.774 euro.

In ons volgende blog bespreken we de MKB-winstvrijstelling.

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.