Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Belasting besparen

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting kunt u profiteren van een aantal belastingvoordelen. U kunt dan denken aan de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek. Niet iedere ondernemer is echter ook automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting. Wij zetten op een rijtje aan welke criteria u hiervoor dient te voldoen.

Basiscriteria ondernemer
Wanneer wordt u precies gezien als ondernemer? Het is daarbij van belang dat u actief deelneemt aan het economisch verkeer, dat u verwacht winst te maken en dat deze winst een bron van inkomen voor u is. Daarnaast dienst u aan de volgende criteria te voldoen om ook ondernemer voor de inkomstenbelasting te zijn:

  • Winst: Als u weinig winst maakt of ieder jaar verlies draait en er is ook geen zicht op verbetering, dan wordt u niet gezien als ondernemer voor de inkomstenbelasting.
  • Zelfstandigheid: U dient zelf te kunnen bepalen hoe u werkt en wat u met uw bedrijf doet, anderen mogen u daarin niet aansturen.
  • Kapitaal: U moet over voldoende kapitaal beschikken om de onderneming te starten en draaiende te houden. Hoeveel geld u hiervoor nodig hebt, hangt natuurlijk af van het soort bedrijf dat u hebt.
  • Tijd: Alleen als u aan het urencriterium voldoet, bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting.
  • Opdrachtgevers: Het hebben van voldoende opdrachtgevers is belangrijk, bovendien dienen deze niet allemaal vrienden en familie van u te zijn.
  • Reclame: Voor de buitenwereld moet het zichtbaar zijn dat u een eigen bedrijf hebt. Reclame maken of een eigen website hebben spelen hierbij een rol.
  • Risico: Als ondernemer loopt u vaak risico. U verbindt uw goede naam aan uw werkzaamheden, u loopt het risico dat opdrachtgevers niet betalen, u bent afhankelijk van de vraag naar uw producten. Loopt u helemaal geen risico, dan is de kans zeer klein dat u als ondernemer gezien wordt.
  • Aansprakelijkheid: In veel gevallen is de ondernemer aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.

Wel of geen ondernemer voor de inkomstenbelasting?
Voldoet u niet aan bovenstaande eisen, dan is de kans zeer klein dat u door de Belastingdienst gezien wordt als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Twijfelt u of u gezien wordt als ondernemer voor de inkomstenbelasting? Neem dan contact op met de Belastingdienst of vraag advies bij uw administratiekantoor.

Ruth Drewel

Geef een reactie

zeventien − 13 =

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.