Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Belasting besparen

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting kunt u profiteren van een aantal belastingvoordelen. U kunt dan denken aan de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek. Niet iedere ondernemer is echter ook automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting. Wij zetten op een rijtje aan welke criteria u hiervoor dient te voldoen.

Basiscriteria ondernemer
Wanneer wordt u precies gezien als ondernemer? Het is daarbij van belang dat u actief deelneemt aan het economisch verkeer, dat u verwacht winst te maken en dat deze winst een bron van inkomen voor u is. Daarnaast dienst u aan de volgende criteria te voldoen om ook ondernemer voor de inkomstenbelasting te zijn:

  • Winst: Als u weinig winst maakt of ieder jaar verlies draait en er is ook geen zicht op verbetering, dan wordt u niet gezien als ondernemer voor de inkomstenbelasting.
  • Zelfstandigheid: U dient zelf te kunnen bepalen hoe u werkt en wat u met uw bedrijf doet, anderen mogen u daarin niet aansturen.
  • Kapitaal: U moet over voldoende kapitaal beschikken om de onderneming te starten en draaiende te houden. Hoeveel geld u hiervoor nodig hebt, hangt natuurlijk af van het soort bedrijf dat u hebt.
  • Tijd: Alleen als u aan het urencriterium voldoet, bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting.
  • Opdrachtgevers: Het hebben van voldoende opdrachtgevers is belangrijk, bovendien dienen deze niet allemaal vrienden en familie van u te zijn.
  • Reclame: Voor de buitenwereld moet het zichtbaar zijn dat u een eigen bedrijf hebt. Reclame maken of een eigen website hebben spelen hierbij een rol.
  • Risico: Als ondernemer loopt u vaak risico. U verbindt uw goede naam aan uw werkzaamheden, u loopt het risico dat opdrachtgevers niet betalen, u bent afhankelijk van de vraag naar uw producten. Loopt u helemaal geen risico, dan is de kans zeer klein dat u als ondernemer gezien wordt.
  • Aansprakelijkheid: In veel gevallen is de ondernemer aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.

Wel of geen ondernemer voor de inkomstenbelasting?
Voldoet u niet aan bovenstaande eisen, dan is de kans zeer klein dat u door de Belastingdienst gezien wordt als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Twijfelt u of u gezien wordt als ondernemer voor de inkomstenbelasting? Neem dan contact op met de Belastingdienst of vraag advies bij uw administratiekantoor.

Ruth Drewel

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.