Opdrachtgever failliet, wat nu? – deel 1

Opdrachtgever failliet

Door de economische crisis hebben veel bedrijven het zwaar en de kans is dan ook aanwezig dat u er een keer mee te maken krijgt dat een opdrachtgever failliet gaat. Waar hebt u dan nog recht op? En wat kunt u doen om te voorkomen dat u geld misloopt? In dit blog gaan we in op de eerste vraag, waar hebt u nog recht op?

Betaling van facturen
Is uw opdrachtgever failliet verklaard, dan is de kans zeer klein dat u openstaande facturen nog geheel uitbetaald krijgt. Dit is natuurlijk erg vervelend en daarom geven we u in ons volgende blog ook tips om te voorkomen dat u veel geld misloopt.

Curator
Op het moment dat een bedrijf, uw opdrachtgever, failliet is verklaard, wordt er een curator benoemd. Deze heeft als taak de boedel te verkopen en de schuldeisers zoveel mogelijk tegemoet te komen. Als uw opdrachtgever failliet is, staat u echter niet bovenaan het lijstje met schuldeisers die tegemoet worden gekomen.

Schuldeisers
Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten schuldeisers. Als eerste zijn er de preferente schuldeisers, zoals Belastingdienst en UWV, zij zullen als eerste uitbetaald worden. Daarna komen degenen die een onderpand kunnen opeisen, zoals de bank. Vervolgens zijn er de schuldeisers met retentierecht, wat inhoudt dat zij nog over bezittingen van het failliete bedrijf beschikt, zoals een auto die nog bij de garage staat. Zij mogen deze bezittingen houden tot de rekeningen betaald zijn. Daarnaast zijn er nog de dwangschuldeisers, zoals leveranciers van water en energie. Ook zij krijgen voorrang.

Concurrente schuldeiser
Gaat uw opdrachtgever failliet, dan bent u als leverancier van goederen of diensten een concurrente schuldeiser. Als alle hiervoor genoemde schuldeisers zijn uitbetaald en er is nog geld over van de verkoop van de boedel, dan kunt u hiervan een proportioneel deel tegemoet zien. Uit onderzoek blijkt de kans hierop echter erg klein, namelijk slechts acht procent.

De kans dat u daadwerkelijk nog geld tegemoet kunt zien als uw opdrachtgever failliet is gegaan, is dus erg klein. Het is daarom verstandig om het risico zo klein mogelijk te houden. In ons volgende blog geven we u daarom tips om te voorkomen dat u veel geld misloopt.

Ruth Drewel

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.