Belasting besparen: tips voor zzp’ers – deel 4

Belasting besparen

In deze miniserie over belasting besparen, hebt u al gelezen over verschillende manieren van belasting besparen. Zo bespraken we in het eerste deel de opties die voortkomen uit de auto van de zaak en de werkruimte. Daarna kwamen de VAR, de BV en de IB-onderneming aan bod, net als het salaris uit de BV, het beëindigen van een BV en de resthypotheek. Vandaag het slot van onze miniserie over belasting besparen met de laatste twee tips.

Tip 9: Belast beperkt aftrekbare kosten door
Belasting besparen kunt u als zzp’er ook doen door de kosten die u maar beperkt af kunt trekken door te belasten aan uw afnemer. Zo schuift u de aftrekbeperking in feite door aan uw afnemer. Als deze zelf geen last heeft van de aftrekbeperking, kan dit commercieel haalbaar zijn.

Tip 10: Vergoeding voor vrije consumpties
Ook met consumpties kunt u als zzp’er met een BV belasting besparen. Een werkgever mag werknemers gratis consumpties verstrekken en de kosten hiervan aftrekken. Hebt u een BV en werkt u veel thuis, dan is het lastig om de precieze consumptiekosten te achterhalen. U kunt dan wel belasting besparen door gebruik te maken van de vrije vergoeding.

Het mag dus duidelijk zijn dat belasting besparen op veel verschillende manieren uitgevoerd kan worden. Wat het lastig maakt, is dat er vaak heel specifieke belastingregels zijn en dat deze regelmatig veranderen. Wilt u echt belasting besparen en zeker weten dat u niet achteraf te maken krijgt met vervelende naheffingen omdat u regels verkeerd begrepen heb? Neem dan een adviseur in de arm die u kan helpen met belasting besparen.

Simone

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.