Wimax administraties

administraties, belastingen, bedrijfsadviezen

Blog

U bent ZZP’er, en dan? Starterregelingen

U bent ZZP’er, en dan? Starterregelingen

In de serie ‘U bent ZZP’er, en dan?’ staan we steeds stil bij het startende ondernemerschap. Er komt ontzettend veel kijken bij het oprichten van een onderneming of bedrijf. Wij willen u graag een aantal denkzorgen uit handen geven, zodat u zich kunt bezighouden met waar het echt om draait: om van uw start up een succesvolle onderneming te maken. In onderstaande tekst zullen we het hebben over starterregelingen.

Fiscale zaken, wat en waarom?

Bij de Belastingdienst dient u een behoorlijk inzicht te geven in uw financiële situatie. Dat zal zeker in het begin even wennen zijn, maar later zult u eraan gewend zijn. De Belastingdienst wil graag een overzicht van uw inkomsten, uitgaven en uw eventuele spaargeld. Dit heeft allemaal met wettelijke verplichtingen te maken.

Hoe zit het met de voordelen op Belastinggebied?

U heeft het als starter al zwaar genoeg en ook daarvan is de Belastingdienst op de hoogte. Daarom zijn er een aantal posten waar u als starter gunstig gebruik van kunt maken, want het gaat hierbij om belasting aftrekposten.

Wat zijn deze aftrekposten?

Deze aftrekposten zijn regelingen die u voordeel op kunnen leveren bij de aangifte. Er bestaan ook bepaalde subsidies voor u als startende, zoals starterskrediet. Bij de aftrekposten kunt u denken aan zelfstandigenaftrek, startersaftrek, Mkb-winstvrijstelling, investeringsaftrek en zo zijn er nog een aantal posten waar u gebruik van kunt maken.

 

U bent ZZP’er, en dan? VAR

U bent ZZP’er, en dan? VAR

Het lijkt soms zo simpel, ZZP’er worden. Het tegendeel is echter waar. Er komt heel wat bij kijken als u zichzelf, uw diensten, belastingzaken en verzekeringen goed geregeld wilt hebben. In de volgende teksten gaan we in op waar u op dient te letten. Het is een behoorlijke waslijst, dus we kunnen onmogelijk ingaan op alle details. Desalniettemin hopen we u een goed en helder beeld te geven van een aantal belangrijke zaken. In deze tekst staat de VAR centraal.

Wat is VAR?

VAR staat voor verklaring arbeidsrelatie. U bent als zelfstandige niet verplicht om een VAR te ondertekenen, maar uw opdrachtgever zal er hoogstwaarschijnlijk wel om vragen. Dan dient u zich met de VAR te registreren bij de Belastingdienst.

Waarom VAR?

Een VAR is van toepassing wanneer u geen ondernemer bent en ook wanneer u geen vaste dienstbetrekking heeft, maar wanneer u wél werk levert waar u inkomsten door genereert.  Deze inkomsten worden gezien als resultaat uit uw werkzaamheden en worden door de Belastingdienst daarom beschouwd alsof u een ondernemer bent. Het voordeel is dat u niet een hele boekhouding bij hoeft te houden, maar u dient zich dus wel te registreren.

Typen VAR

Er zijn verschillende typen van de VAR. Welke voor u als ZZP’er van toepassing is, is afhankelijk van de afspraken en arbeidsrelatie die u heeft met opdrachtgevers. Het kan zijn dat de Belastingdienst uw inkomsten ziet als loon uit dienstbetrekking, in dat geval is de VAR-loon bij u van toepassing. De VAR-row staat voor resultaat uit overige werkzaamheden. Heeft u winst uit onderneming? Dan dient u de VAR-wuo aan te gaan. Indien u inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap heeft, dan is de VAR-dag voor u.

 

Bedrijfsplan maken: stap 8 en 9 in het stappenplan

Bedrijfsplan maken: stap 8 en 9 in het stappenplan

 

In de onderstaande tekst zullen we het stappenplan van een bedrijfsplan schrijven afsluiten. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen stappen meer over zijn, maar het betekent wel dat we de belangrijkste zaken hebben benoemd en uitgelegd. Wij hopen van harte dat u een stuk verder bent gekomen met onze uitleg en dat u er veel aan heeft gehad. Uiteraard zullen we in andere blogs weer terugkomen op bepaalde details of zaken die relevant kunnen zijn voor uw bedrijfsplan. Wij houden dus de nieuwste ontwikkelingen bij en proberen u daar zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.

Stap 8: Houd uw bedrijfsplan up to date

Met bovenstaande introductietekst komen we meteen op de volgende stap. Zorg ervoor dat uw bedrijfsplan van deze tijd is, dus houd uw plan up to date. Dat wil niet zeggen dat u elke dag of elke week weer wijzigingen moet gaan maken in uw plan, maar het betekent wel dat u om de zoveel tijd weer eens kritisch moet kijken naar uw plan. Stelt u zich hierbij de vraag of alle informatie nog strookt met de uitvoering van uw onderneming. Mocht het zo zijn dat de dagelijkse praktijk niet meer overeenkomt met uw plan maar u nog wel tevreden bent, dan verandert u gewoon uw bedrijfsplan. Zo simpel kan het zijn.

Stap 9: Toets uw plan

Uiteindelijk heeft u een ontzettend goed bedrijfsplan te pakken, alle spelfouten zijn eruit gehaald en het verslag heeft een mooi jasje gekregen. U bent er tevreden mee. Dat is natuurlijk hartstikke fijn, maar dan gaat het nu echt beginnen. Hierbij komt de vraag: is uw plan daadwerkelijk uitvoerbaar en daarmee realistisch? U gaat dus uw plan toetsen.  Dat gaat u doen bij proefpersonen, zoals collega-ondernemers, maar ook  bij vrienden en kennissen. Veel succes!

 

Bedrijfsplan maken: stap 7 in het stappenplan

Bedrijfsplan maken: stap 7 in het stappenplan

In de twee voorgaande blogs hebben we in zes stappen een begin gemaakt aan het schrijven van een bedrijfsplan. Zoals u gemerkt zult hebben, is het schrijven van een bedrijfsplan geen sinecure. Tegelijkertijd zult u wellicht ook merken dat wanneer u er echt even voor gaat zitten, het ook allemaal wel weer meevalt. Daar dragen wij uiteraard graag ons steentje aan bij. Het zou immers zonde zijn dat u het wiel opnieuw moet gaan uitvinden. Daarom zijn wij blij u te kunnen helpen om ook met deze blog u weer een stap verder in de goede richting te kunnen brengen.

Het uitwerken van uw marketingplan

In de vorige blogs hebben we het al even genoemd: het marketingplan. Maar wat is dat plan nu precies en waar dient u rekening mee te houden? U leest het hier.

Wat is een marketingplan?

Een marketingplan gaat simpel gezegd over de manier waarop u uw producten en diensten aan de man wilt gaan brengen. In uw bedrijfsplan heeft u in de vorige stappen hier al iets over verteld, maar in de volgende stap zoomt u er dieper op in.

Stap 7: concretiseer uw marketingplan

In deze fase legt u de focus op zaken als producten, bedrijfsformule, methode en doelgroep. De doelgroep heeft u in stap 5 al nader bestudeerd, dus deze dient nu weinig aanpassing meer. Hetzelfde geldt voor de kijk op producten of diensten. Belangrijk is daarom om nu te letten op uw bedrijfsformule. Deze gaan we combineren met de methode, want het één heeft met het ander te maken. Bij het opzetten van de bedrijfsformule dient u in samenspraak met uw product en doelgroep na te gaan op welke manier u de markt gaat veroveren. Vraag u zelf hierbij af of u via een klassieke zender & ontvanger- methode te werk wilt gaan, of dat u liever kiest voor een meer interactieve vorm. Bij dat laatst kunt u bijvoorbeeld aan Twitter denken.

 

 

Bedrijfsplan maken: stappenplan 5 & 6

Bedrijfsplan maken: stappenplan 5 & 6

In de voorgaande tekst zijn we begonnen met een stappenplan voor het opzetten van een bedrijfsplan. Wij zien in dat dit voor veel mensen een lastige taak is. Daarom hopen we van harte dat dit stappenplan u hierbij kan helpen. In onderstaande tekst gaan we daarom verder met het stappenplan. Vergeet niet om steeds terug te blikken op voorgaande stappen en deze ook te integreren in de te komen stappen.

Stap 5: Hoe aan de man brengen?

In de vorige stap heeft u uw doelgroep in kaart gebracht. Soms kan dat een moeilijke stap zijn, omdat u niet precies kunt inschatten welke mensen enthousiast zullen zijn over het product. Toch is het essentieel dat u deze stap heeft volbracht alvorens door te gaan met de volgende stap, namelijk het uitwerken van de vraag hoe u de producten of diensten aan de man kunt brengen. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de soort doelgroep. Wilt u senioren bereiken? Dan zal social media wellicht niet het meest doeltreffende medium zijn voor promotie. U kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor dagbladen, al dan niet regionaal. Voor jongeren zijn sociale media weer veel adequater. Let er echter wel op, dat bijvoorbeeld Twitter en Facebook niet het zelfde doel dienen. Tegelijkertijd zijn er bij deze twee genoemde sociale media- groepen verschillen te noemen in de doelgroep. Met andere woorden: scheer social media niet over één kam.

Stap 6: Wat levert het op?

In deze fase gaat u ook weer belangrijk werk doen, het opstellen van het financiële plaatje. Het is natuurlijk van belang om goed inzicht te krijgen op uw financiën. Wat komt erin, wat gaat eruit, wat zijn de dagelijkse kosten, hoeveel rekent u voor de onvoorziene kosten, etcetera. In deze fase is een gegronde analyse van groot belang. Mocht u het nodig vinden, dan kunt u natuurlijk de hulp van een financieel expert inzetten. Toch raden wij u aan om eerst eens stap voor stap na te gaan wat de mogelijke kosten en inkomsten zullen zijn. Hierbij dient u dus na te gaan wat voor prijzen u wilt gaan hanteren.

 

Bedrijfsplan maken: stappenplan 1-4

Bedrijfsplan maken: stappenplan 1-4

Allemaal leuk en aardig, zo’n bedrijfsplan opstellen. U ziet nu helemaal in dat het belangrijk is en u kunt ook nog eens beargumenteren waarom een dergelijk plan van groot belang is. Ook weet u nu dat het belangrijk is om uw doelen en ideeën concreet en haalbaar te formuleren. Alleen weet u nu nog steeds niet hoe u het precies moet aanpakken een bedrijfsplan te maken. Wij kunnen u uit de brand helpen. In onderstaande tekst gaan we in op hoe u stap voor stap een ondernemingsplan kunt schrijven.

Stap 1: Neem de tijd

Belangrijk is dat u rustig gaat zitten voor uw plan. Het plan is de basis van uw onderneming, dus het is van belang dat u dit ziet als een echte investering.

Stap 2: Wat is uw plan?

In deze fase gaat u uitgebreid uiteenzetten wat uw plan is. Hierin legt u uit wat precies en stap voor stap uit wat uw plan is. U gaat in op hoe u de onderneming voor u ziet, wat uw verwachtingen zijn en welke middelen en mensen u hiervoor nodig hebt.

Stap 3: Concreter worden

Deze stap sluit nauw aan bij de vorige stap. Eerst heeft u beschreven wat uw plan is. Bij het marketingplan gaat u deze plannen nog verder uitwerken. U gaat hierbij na wat het product precies is, of wat de dienst concreet inhoudt. U gaat hierbij ook in op de uniciteit van uw onderneming. Bedenk en werk hierbij uit op welke manier u denkt dat uw onderneming een groot succes zal worden. Zorg hierbij dus voor overtuigende argumenten, voorbeelden en illustraties.

Stap 4: Voor wie?

In de volgende stap gaat u in op de vraag voor wie uw onderneming is bedoeld. Deze zogenaamde doelgroep is van belang. Waarom? In uw reclame dient u gericht te werken op een doelgroep, het is namelijk onmogelijk om iedereen te bereiken.

Bedrijfsplan maken: hoe?

Bedrijfsplan maken: hoe?

In ons vorige blog zijn we ingegaan op de vraag waarom het van belang is om een ondernemingsplan te maken. We hopen van harte dat we u hebben kunnen overtuigen en dat u de noodzaak van een ondernemingsplan inziet. Mocht u geld willen lenen van een bank of op een andere manier aan geld willen komen, dan zullen deze mensen ook altijd naar uw ondernemingsplan vragen, dus ook dat is een aanzienlijk belangrijke reden om een bedrijfsplan op te stellen. In onderstaande tekst zullen we u echter niet verder bestormen met argumenten die voor een bedrijfsplan pleiten, maar we zullen u tips geven die u kunnen helpen bij het maken van een bedrijfsplan.

Helder en inzichtelijk

Het bedrijfsplan maakt u in eerste instantie voor u zelf, want het geeft u een overzicht van wat u wilt, hoe u dat gaan doen, waarom en met welke middelen. Ten tweede willen uw financiers (bank of crowd surfers) weten waar zij mogelijkerwijs geld in gaan investeren. Daarom is het van belang dat u al uw plannen SMART (specifiek, meetbaar, actueel, realistisch en tijdsgebonden) formuleert.

Persoonlijk

Het lijkt wellicht een beetje vreemd, maar het is tevens van belang dat u persoonlijke gegevens toevoegt in uw ondernemingsplan. Dat wil zeggen dat u iets over u zelf vertelt en over de onderneming die u aan het opzetten bent. Het gaat om uw persoonlijke onderneming en daarom zijn persoonlijke noten en achtergrondinformatie raadzaam.

Marketingplan

Ook dient u in uw ondernemingsplan te vertellen op welke manier u te werk zult gaan. Met andere woorden: het marketingplan. Vertel hierbij eerst over de producten of diensten en leg vervolgens uit waarom dit uniek en bijzonder is. Vervolgens gaat u in op de vraag hoe u denkt dit aan de man te krijgen. Zo legt u stap voor stap uit hoe u denkt uw onderneming tot een succes te kunnen maken.

 

 

Bedrijfsplan maken: waarom?

Bedrijfsplan maken: waarom?

Stel, u bent van plan om een onderneming te starten of u bent er inmiddels al mee bezig, dan is het van groot belang om een bedrijs- of ondernemingsplan te schrijven. U was hiervan al op de hoogte, maar u vraagt zich af waarom dit precies nodig is. U heeft toch alles wel in uw hoofd zitten? Dat u uw onderneming heeft uitgedacht in uw hoofd is erg goed, maar nu is het de taak om dit inzichtelijk op papier te zetten. Waarom? Dat leest u hieronder. In de volgende blog gaan we in op welke manier  u een bedrijfsplan op kunt stellen.

Inzicht krijgen in uw bedrijfsplannen

Een ondernemingsplan geeft inzicht. Een ondernemingsplan is erg handig, u kunt ten alle tijden uw plan inkijken. Zelfs als u al tien jaar bezig bent met uw onderneming kunt u het bedrijfsplan er weer bij pakken en zult u zien dat uw huidige werkzaamheden in grote lijnen overeenkomen met hoe u dat eerder heeft opgeschreven en overdacht.

Financiële situatie in kaart brengen

Bij het opstellen van een ondernemingsplan maakt u niet alleen uw plannen concreet, maar ook uw financiën. Uw financiële uitgangssituatie is van groot belang als het gaat om inkomsten, uitgaven en uw beginsituatie. Hoe groot of klein is uw buffer, welke breedte- en welke diepte-investeringen kunt u doen zodat uw onderneming succesvol wordt? Dergelijke vragen kunnen alleen beantwoord worden met een helder bedrijfsplan.

Ga steeds de haalbaarheid van uw plannen na

De financiële situatie die u in uw ondernemingsplan heeft opgenomen sluiten nauw aan bij de haalbaarheid van uw plannen. Daarnaast is het van belang uw plannen concreet te formuleren. Op die manier kunt u nagaan of u de behaalde doelen heeft behaald en kunt u beslissen of u al dan niet in deze lijn door wilt gaan.

 

Inspiratie nodig voor een startup? Deel 2

Inspiratie nodig voor een startup? Deel 2

In het vorige deel hebben we het gehad over het opzetten van een startup onderneming. U weet voor u zelf dat u eraan toe bent en dat de tijd er rijp voor is. Zeker in crisistijd is het een veelgemaakte keuze, de eigen onderneming. Alleen wat is nu een goed idee voor een onderneming? Uiteraard hebben wij daar niet een eenduidig antwoord op. Wel kunnen we u vertellen wat er zoal in ondernemend Nederland wordt opgezet of al een langere tijd gaande is. Deze lijst dient als inspiratiebron, hopelijk krijgt u tijdens het lezen een geniale ingeving.

Blog, blogger, blogst

Het opzetten van een blog wordt veel gedaan. Als u een populaire blogger wordt, melden gerelateerde merken zich vanzelf bij u aan en kunt u op die manier als startup verdienen. Dat heeft echter veel tijd nodig, dus doe dit vooral niet vanwege het geld, maar omdat u ontzettend leuk kunt schrijven over een bepaald onderwerp. Veelvoorkomende blogs gaan over koken, gezondheid, make-up, sport, auto’s en games. Natuurlijk kunt u zich ook beschikbaar stellen als (freelance)schrijver voor columns of websites.

Writersblock?

Bent u niet zo’n vlotte penner? Geen zorgen, er zijn talloze andere ondernemingen te noemen. Denkt u bijvoorbeeld eens aan taarten of gebakjes maken, cateringservice, schoonmaken, kinderfeestjes organiseren, fotograferen voor bijvoorbeeld bruiloften, naaicursussen organiseren, kleren maken, muziekspelen voor bepaalde gelegenheden, computercursus geven, het maken van een app, workshops organiseren, koffie verkopen, tweedehands spullen inzamelen en verkopen, interieuradvies, activiteiten voor collega’s opzetten, ouderenzorg, spullen repareren, ambachtsvakken zoals barbier, ambachtelijke bakker en ga zo maar door. De lijst is onuitputtelijk. We hopen dat u met deze lijst weer even vooruit kunt en dat uw onderneming een groot succes wordt.

Inspiratie nodig voor een startup? Deel 1

Inspiratie nodig voor een startup? Deel 1

Stel u hebt besloten dat u voor zichzelf wilt gaan werken. Het werken voor een baas vindt u toch een beetje uit de tijd en het lijkt u heerlijk om uw tijd zelf in te delen. Dan bent u geknipt voor een eigen onderneming! Door alle jaren heen is de creatieve geest misschien een beetje ingedaald, dus het wordt tijd om die weer even boven te halen. Dat is natuurlijk wel handig voordat u met een onderneming begint. Want wat voor soort onderneming past nu het beste bij u en waarin vindt u uw passie en motivatie? Voor sommige mensen is dat heel makkelijk, zij weten precies wat ze willen. Toch is het voor veel mensen nog een flinke uitdaging om te bedenken wat een geschikte keus is.

Meerdere factoren bij een startup beginnen

Natuurlijk is het belangrijk om uw passie te volgen bij het opzetten van een startup onderneming. Toch is dat niet het enige waar u rekening mee dient te houden. Het is ook belangrijk om van te voren na te gaan of uw onderneming goed in de markt gaat liggen. Daarbij is het van belang na te gaan of er vraag naar uw producten of diensten zijn. Begin met een geweldig idee, maar ga daarna wel meteen na of andere mensen dit idee ook geweldig zullen vinden.

Wat is een geweldig idee?

Maar goed, hoe bedenk je nu een geweldig idee voor een onderneming? Wij geven u een aantal bestaande ondernemingen die afhankelijk van de juiste uitvoering (erg) succesvol zijn. De lijst die we u zullen geven in de volgende tekst dient als een inspiratiebron. Zorg er dus voor dat u de ideeën niet letterlijk knipt en plakt voor uw eigen onderneming, want dan wordt het gegarandeerd géén succes. Hoe dat komt? Mensen willen eigenheid terugvinden in een onderneming. Die eigenheid kan alleen maar van u komen!

 

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.