Subsidies voor personeel – mobiliteitsbonus

Besparen op personeelskosten

Als eigenaar van een bedrijf weet u als geen ander hoe belangrijk het is om over goed personeel te beschikken. Zij zijn een grote factor in het succes van uw onderneming. In Nederland is er een grote groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in deze groep bevindt zich veel potentieel. Om werkgevers te stimuleren hen in dienst te nemen, zijn er verschillende subsidies, fondsen en regelingen in het leven geroepen. In een aantal blogs zullen wij de verschillende mogelijkheden bespreken. Vandaag de mobiliteitsbonus.

Oudere werknemers
Vaak wordt gedacht dat oudere mensen van weinig waarde meer zijn voor bedrijven. Zij zouden immers minder snel werken, weinig gemotiveerd zijn en niet over voldoende kennis beschikken op het gebied van de digitale wereld. In de eerste plaats is dit onjuist, in de tweede plaats beschikken juist oudere werknemers vaak over heel veel ervaring en kunnen zij daardoor uitstekend jonger personeel ondersteunen.

Mobiliteitsbonus
Om werkgevers te stimuleren meer ouderen in dienst te nemen, kunnen zij gebruik maken van de mobiliteitsbonus. Door de mobiliteitsbonus kunnen zij maximaal zevenduizend euro korting per werknemer krijgen op de jaarlijkse belastingpremies.

Voorwaarden voor de mobiliteitsbonus
Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om als werkgever een beroep te kunnen doen op de mobiliteitsbonus. Zo moet de werknemer 56 jaar of ouder zijn en voordat u hem of haar in dienst nam recht hebben gehad op een werkloosheidsuitkering, een bijstandsuitkering, een nabestaandenuitkering of een uitkering op grond van de algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.

Hoogte en duur mobiliteitsbonus
Zoals gezegd krijgt u met de mobiliteitsbonus een maximale korting van zevenduizend euro op belastingpremies per werknemer. Hierbij wordt er uitgegaan van een werkweek van 36 uur. Werkt de betreffende werknemer minder uren, dan wordt de mobiliteitsbonus ook evenredig verlaagd. De korting vanwege de mobiliteitsbonus kan bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat u betaalt aan premies. U kunt drie jaar lang gebruik maken van de mobiliteitsbonus of totdat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Ruth Drewel

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.