Bruto jaarinkomen van de ZZP’er. Hoe reken je dat uit?

bruto jaarinkomen

Veel ZZP’ers lopen vroeg of laat tegen de vraag aan wat hun bruto jaarinkomen is. Er wordt ergens gevraagd in een spreadsheet om je bruto jaarinkomen even in te vullen, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een maximale hypotheek. De meeste mensen kijken op hun loonstrook en ze weten het, voor ZZP’ers geldt dit niet. Maar hoe bereken je dan het bruto jaarinkomen van een ZZP’er?

Feitelijk gaat het hier om de vraag wat nu eigenlijk de winst is van de zelfstandige zonder personeel. Dat valt uit te rekenen op basis van omzet, zonder btw, waar de zakelijke kosten van zijn afgetrokken.

Dit komt na de som dan neer op de bruto winst. Dat is in box 1 mee te nemen. Naast inkomen, of “winst uit onderneming”, zijn er nog een aantal andere aftrekposten. Dit zijn bijvoorbeeld startersaftrek, zelfstandigenaftrek, winstbox vrijstellingen en ook aftrekposten in verband met een eigen huis.

Buiten de ondernemingsfaciliteiten zijn er vaak ook privé aftrekposten zoals giften, aftrek eigen woning, eventuele lijfrente i.p.v. FOR of premies periodieke uitkering i.v.m. invaliditeit, ziekte of ongeval.

Download nu de gratis Voorbeeldberekening Bruto Jaarinkomen van de ZZP’er!

Wij hebben een voorbeeldberekening gemaakt, die u kunt gebruiken als leidraad bij het opstellen van uw eigen berekening. Als u hieronder uw emailadres invult mailen wij u gratis het excel bestand met het voorbeeld van een fiscale berekening voor ZZP’ers.

Leon

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.