Wimax administraties

administraties, belastingen, bedrijfsadviezen

Archives op februari 2015

Subsidies voor personeel – scholingsvoucher

Subsidies voor personeel – scholingsvoucher

Als eigenaar van een bedrijf weet u als geen ander hoe belangrijk het is om over goed personeel te beschikken. Zij zijn een grote factor in het succes van uw onderneming. In Nederland is er een grote groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in deze groep bevindt zich veel potentieel. Om werkgevers te stimuleren hen in dienst te nemen, zijn er verschillende subsidies, fondsen en regelingen in het leven geroepen. In een aantal blogs zullen wij de verschillende mogelijkheden bespreken. Vandaag de scholingsvoucher.

Oudere werknemers
Zoals we in ons vorige blog al stelden, wordt er vaak gedacht dat oudere mensen van weinig waarde meer zijn voor bedrijven. Het grootste probleem dat werkgevers zien, is dat oudere werknemers te weinig kennis hebben van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied. Het is immers al een tijdje geleden dat zij naar school gingen. Daarom is de scholingsvoucher in het leven geroepen.

Scholingsvoucher
Met de scholingsvoucher kunt u subsidie aanvragen voor een oudere werknemer voor bijscholing. De hoogte van de subsidie is maximaal 750 euro. Door de extra scholing, weet u zeker dat uw oudere werknemer over de laatste kennis beschikt. In combinatie met de vele ervaring die oudere werknemers hebben, kunnen zij van grote toegevoegde waarde voor uw bedrijf zijn.

Voorwaarden
Natuurlijk zijn er een aantal voorwaarden waar aan voldaan moet worden om recht te hebben op de scholingsvoucher. In de eerste plaats dient het te gaan om iemand die uit een ww-uitkering komt en die op de eerste dag van het ontvangen van deze uitkering 55 jaar of ouder was. Daarnaast dient deze persoon minimaal drie maanden een ww-uitkering te hebben ontvangen om recht te hebben op een scholingsvoucher. De scholingsvoucher kunt u tot 30 september aanvragen voor uw werknemer.

Subsidies voor personeel – mobiliteitsbonus

Subsidies voor personeel – mobiliteitsbonus

Als eigenaar van een bedrijf weet u als geen ander hoe belangrijk het is om over goed personeel te beschikken. Zij zijn een grote factor in het succes van uw onderneming. In Nederland is er een grote groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in deze groep bevindt zich veel potentieel. Om werkgevers te stimuleren hen in dienst te nemen, zijn er verschillende subsidies, fondsen en regelingen in het leven geroepen. In een aantal blogs zullen wij de verschillende mogelijkheden bespreken. Vandaag de mobiliteitsbonus.

Oudere werknemers
Vaak wordt gedacht dat oudere mensen van weinig waarde meer zijn voor bedrijven. Zij zouden immers minder snel werken, weinig gemotiveerd zijn en niet over voldoende kennis beschikken op het gebied van de digitale wereld. In de eerste plaats is dit onjuist, in de tweede plaats beschikken juist oudere werknemers vaak over heel veel ervaring en kunnen zij daardoor uitstekend jonger personeel ondersteunen.

Mobiliteitsbonus
Om werkgevers te stimuleren meer ouderen in dienst te nemen, kunnen zij gebruik maken van de mobiliteitsbonus. Door de mobiliteitsbonus kunnen zij maximaal zevenduizend euro korting per werknemer krijgen op de jaarlijkse belastingpremies.

Voorwaarden voor de mobiliteitsbonus
Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om als werkgever een beroep te kunnen doen op de mobiliteitsbonus. Zo moet de werknemer 56 jaar of ouder zijn en voordat u hem of haar in dienst nam recht hebben gehad op een werkloosheidsuitkering, een bijstandsuitkering, een nabestaandenuitkering of een uitkering op grond van de algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.

Hoogte en duur mobiliteitsbonus
Zoals gezegd krijgt u met de mobiliteitsbonus een maximale korting van zevenduizend euro op belastingpremies per werknemer. Hierbij wordt er uitgegaan van een werkweek van 36 uur. Werkt de betreffende werknemer minder uren, dan wordt de mobiliteitsbonus ook evenredig verlaagd. De korting vanwege de mobiliteitsbonus kan bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat u betaalt aan premies. U kunt drie jaar lang gebruik maken van de mobiliteitsbonus of totdat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Subsidies voor personeel – proefplaatsing

Subsidies voor personeel – proefplaatsing

Als eigenaar van een bedrijf weet u als geen ander hoe belangrijk het is om over goed personeel te beschikken. Zij zijn een grote factor in het succes van uw onderneming. In Nederland is er een grote groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in deze groep bevindt zich veel potentieel. Om werkgevers te stimuleren hen in dienst te nemen, zijn er verschillende subsidies, fondsen en regelingen in het leven geroepen. In een aantal blogs zullen wij de verschillende mogelijkheden bespreken. Vandaag de proefplaatsing.

Arbeidshandicap
Wilt u als werkgever uw steentje bijdragen aan het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dan kunt u ervoor kiezen om iemand met een arbeidshandicap in dienst te nemen. Het kan echter natuurlijk zo zijn dat u twijfelt of iemand wel echt binnen uw onderneming past, of deze persoon daar wel op zijn of haar plek zal zijn. Daarom kunt u gebruik maken van de proefplaatsing.

Wat houdt de proefplaatsing in?
De proefplaatsing houdt in dat een werknemer met een arbeidshandicap twee maanden kan proefdraaien binnen uw bedrijf met behoudt van uitkering. Op die manier kunnen zowel de werknemer als uzelf een beeld krijgen van de geschiktheid. Kan diegene het werk aan? Past deze persoon goed binnen het team? Voor u als werkgever heeft het bovendien als voordeel dat u in deze twee maanden nog geen loon hoeft te betalen, aangezien de uitkering wordt doorbetaald. Dat maakt de proefplaatsing voor beide partijen een aantrekkelijke optie om de mogelijkheden te verkennen.

Minder personeelskosten – jobcoach

Minder personeelskosten – jobcoach

Als eigenaar van een bedrijf weet u als geen ander hoe belangrijk het is om over goed personeel te beschikken. Zij zijn een grote factor in het succes van uw onderneming. Aan goed personeel hangt echter ook een hoog prijskaartje. Gelukkig zijn er verschillende subsidies, fondsen en regelingen waar u gebruik van kunt maken om uw personeelskosten in de hand te houden. In een aantal blogs zullen wij de verschillende mogelijkheden bespreken. Vandaag de jobcoach.

Langdurige ziekte of handicap
Er zijn verschillende mensen die een langdurige ziekte of een handicap hebben, maar die toch prima in staat zijn om te werken. In sommige gevallen zal het rendement echter wat lager liggen of zult u meer tijd moeten besteden aan de begeleiding. Voor dit laatste is er de jobcoach in het leven geroepen.

Voor wie?
De jobcoach is bedoeld voor alle werknemers die een handicap of een langdurige ziekte hebben en bij wie het langer duurt om ingewerkt te worden. Door de hulp van de jobcoach bent u zelf minder tijd kwijt aan het inwerkproces.

Wat doet de jobcoach?
De jobcoach geeft de betreffende werknemer maximaal drie jaar persoonlijke begeleiding in de vorm van een trainingsprogramma, een inwerkprogramma of begeleiding op de werkvloer. Aan het eind van deze programma’s zal de werknemer in staat zijn om zelfstandig te werken binnen uw bedrijf.

Intern of extern
Als werkgever hebt u de mogelijkheid om de jobcoach zowel intern als extern aan te trekken. Hebt u iemand binnen uw bedrijf die heel goed in staat is deze rol op zich te nemen, dan kunt u bij het UWV subsidie hiervoor aanvragen. Door de subsidie kunt u personeel vrijmaken om deze taak op zich te nemen. Ook kunt u iemand van buiten uw bedrijf aantrekken om als jobcoach op te treden, hiervoor bestaat een speciaal jobcoach portaal.

Minder personeelskosten – loondispensatie

Minder personeelskosten – loondispensatie

Als eigenaar van een bedrijf weet u als geen ander hoe belangrijk het is om over goed personeel te beschikken. Zij zijn een grote factor in het succes van uw onderneming. Aan goed personeel hangt echter ook een hoog prijskaartje. Gelukkig zijn er verschillende subsidies, fondsen en regelingen waar u gebruik van kunt maken om uw personeelskosten in de hand te houden. In een aantal blogs zullen wij de verschillende mogelijkheden bespreken. Vandaag de loondispensatie.

Ziekte of handicap
Er zijn in Nederland veel mensen die afstand tot de arbeidsmarkt hebben vanwege een ziekte of een handicap. Dit betekent niet dat zij minder kwaliteit leveren, wel is het mogelijk dat zij minder snel presteren. Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aantrekkelijker te maken voor werkgevers, is de regeling van de loondispensatie in het leven geroepen.

Voor wie krijgt u loondispensatie?
Als werkgever kunt u loondispensatie krijgen voor werknemers die minder presteren vanwege hun ziekte of handicap. Door de compensatie die u krijgt, worden werknemers met een achterstand tot de arbeidsmarkt evenveel waard voor bedrijven als andere werknemers.

Wat houdt de loondispensatie in?
De loondispensatie houdt in dat u als werkgever gecompenseerd wordt voor het feit dat iemand minder kan presteren. Het UWV beoordeelt hoeveel procent minder werk iemand kan verzetten en bepaalt aan de hand daarvan hoeveel van het loon u dient te betalen en hoeveel zij voor hun rekening nemen. Functioneert iemand bijvoorbeeld zeventig procent, dan wordt de aanvullende dertig procent door het UWV betaalt.

Duur van de regeling
U kunt maximaal vijf jaar gebruik maken van de loondispensatie. Uiteraard dient u altijd toestemming van het UWV te hebben om van deze regeling gebruik te maken.

Minder personeelskosten – No-riskpolis

Minder personeelskosten – No-riskpolis

Als eigenaar van een bedrijf weet u als geen ander hoe belangrijk het is om over goed personeel te beschikken. Zij zijn een grote factor in het succes van uw onderneming. Aan goed personeel hangt echter ook een hoog prijskaartje. Gelukkig zijn er verschillende subsidies, fondsen en regelingen waar u gebruik van kunt maken om uw personeelskosten in de hand te houden. In een aantal blogs zullen wij de verschillende mogelijkheden bespreken. Vandaag de No-riskpolis.

Ziekte onder personeel
Als werkgever loopt u altijd risico dat uw personeel ziek wordt, een griep ligt altijd op de loer en ook ongelukken zit in een klein hoekje. Bij personeel dat deels arbeidsongeschikt is, liggen de risico’s voor werkgevers natuurlijk nog iets hoger. Vanwege de regeling dat werkgevers loon twee jaar lang door moeten betalen bij ziekte, zijn zij minder geneigd om mensen met een arbeidsbeperking en met meer risico op verzuim aan te nemen. Daarom is er de No-riskpolis, die kan de risico’s enorm voor u verkleinen.

Voor wie is de No-riskpolis bedoeld?
De No-riskpolis is bedoeld voor werknemers die deel arbeidsgeschikt zijn en die recht hebben op een WIA-, Wajong- of WAO-uitkering.

Compensatie via No-riskpolis
Wordt personeel dat onder de voorwaarden van de No-riskpolis valt ziek, dan krijgt u als werkgever compensatie voor het loon dat u tijdens de ziekte door moet betalen. U dient normaal gesproken zeventig procent van het loon door te betalen voor twee jaar, via de No-riskpolis neemt het UWV dit risico op zich. U wordt door hen gecompenseerd voor elke ziektedag, ongeacht de aard van de ziekte.

Aanvragen
Als werkgever dient u dan natuurlijk wel compensatie aan te vragen. Hierom is het belangrijk dat u er van op de hoogte bent als personeel onder de No-riskpolis valt. U moet als werkgever zo snel mogelijk na de ziekmelding het UWV inlichten. Het UWV betaalt via de No-riskpolis dan ten minste zeventig procent van het loon.

Looptijd
De No-riskpolis geldt voor maximaal vijf jaar. Dit betekent dat u tot vijf jaar na aannemen van een personeelslid dat onder de voorwaarden valt een beroep op de No-riskpolis kunt doen. Heeft iemand een aanzienlijk verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid of ziekte, dan is een eenmalige verlenging mogelijk. Voor werknemers die onder een Wajong-uitkering vallen, is de No-riskpolis altijd geldig.


Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.