Brief van incassobureau, wat moet u doen?

Krijgt u een brief van een incassobureau op de mat? Grote kans dat u hier flink van schrikt en geneigd bent om meteen de rekening te betalen. Het is echter niet verstandig om dit te doen. Een incassobureau mag dan strenge taal bezigen, dit betekent niet dat u maar klakkeloos moet betalen. Neem de volgende stappen in acht voordat u overgaat tot betaling van de factuur van het incassobureau.

Stap 1: ga na of de rekening klopt
In de eerste plaats is het natuurlijk van belang om na te gaan of u daadwerkelijk geld verschuldigd bent aan het bedrijf dat het incassobureau ingehuurd heeft. Ga na of het niet om een spooknota gaat en, als dat niet het geval is, of u het bedrag niet al overgemaakt hebt.

Stap 2: betaal geen extra kosten
Klopt de nota en hebt u inderdaad nog niet betaald, maak dan meteen het verschuldigde bedrag over. Let hierbij op dat u alleen het oorspronkelijke factuurbedrag betaalt en eventueel verschuldigde rente. Vaak vermeldt een incassobureau allerlei bijkomende kosten, waar niet altijd recht op bestaat. Uit rechtszaken is gebleken dat rechters zelden bijkomende kosten goedkeuren, tenzij er echt aangetoond kan worden dat het bedrijf en het incassobureau veel kosten hebben gemaakt. Een aanmaning sturen valt daar niet onder.

Stap 3: bereken de juiste rente
In de algemene voorwaarden van veel bedrijven is vastgelegd dat afnemers rente verschuldigd zijn als zij niet op tijd betalen. In veel gevallen zult u deze dus ook daadwerkelijk moeten betalen. Let echter wel altijd op dat u niet teveel rente betaalt naar aanleiding van een brief van een incassobureau. Het is belangrijk om op te letten of er uitgegaan wordt van de juiste datum. Daarnaast is het natuurlijk van belang dat het juiste rentepercentage gebruikt wordt. Pas als u er zeker van bent dat dat het geval is, is het verstandig om ook rente te betalen.

Simone

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.