Minder personeelskosten – No-riskpolis

Besparen op personeelskosten

Als eigenaar van een bedrijf weet u als geen ander hoe belangrijk het is om over goed personeel te beschikken. Zij zijn een grote factor in het succes van uw onderneming. Aan goed personeel hangt echter ook een hoog prijskaartje. Gelukkig zijn er verschillende subsidies, fondsen en regelingen waar u gebruik van kunt maken om uw personeelskosten in de hand te houden. In een aantal blogs zullen wij de verschillende mogelijkheden bespreken. Vandaag de No-riskpolis.

Ziekte onder personeel
Als werkgever loopt u altijd risico dat uw personeel ziek wordt, een griep ligt altijd op de loer en ook ongelukken zit in een klein hoekje. Bij personeel dat deels arbeidsongeschikt is, liggen de risico’s voor werkgevers natuurlijk nog iets hoger. Vanwege de regeling dat werkgevers loon twee jaar lang door moeten betalen bij ziekte, zijn zij minder geneigd om mensen met een arbeidsbeperking en met meer risico op verzuim aan te nemen. Daarom is er de No-riskpolis, die kan de risico’s enorm voor u verkleinen.

Voor wie is de No-riskpolis bedoeld?
De No-riskpolis is bedoeld voor werknemers die deel arbeidsgeschikt zijn en die recht hebben op een WIA-, Wajong- of WAO-uitkering.

Compensatie via No-riskpolis
Wordt personeel dat onder de voorwaarden van de No-riskpolis valt ziek, dan krijgt u als werkgever compensatie voor het loon dat u tijdens de ziekte door moet betalen. U dient normaal gesproken zeventig procent van het loon door te betalen voor twee jaar, via de No-riskpolis neemt het UWV dit risico op zich. U wordt door hen gecompenseerd voor elke ziektedag, ongeacht de aard van de ziekte.

Aanvragen
Als werkgever dient u dan natuurlijk wel compensatie aan te vragen. Hierom is het belangrijk dat u er van op de hoogte bent als personeel onder de No-riskpolis valt. U moet als werkgever zo snel mogelijk na de ziekmelding het UWV inlichten. Het UWV betaalt via de No-riskpolis dan ten minste zeventig procent van het loon.

Looptijd
De No-riskpolis geldt voor maximaal vijf jaar. Dit betekent dat u tot vijf jaar na aannemen van een personeelslid dat onder de voorwaarden valt een beroep op de No-riskpolis kunt doen. Heeft iemand een aanzienlijk verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid of ziekte, dan is een eenmalige verlenging mogelijk. Voor werknemers die onder een Wajong-uitkering vallen, is de No-riskpolis altijd geldig.

Ruth Drewel

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.