Succesvol betalingsherinnering sturen – deel 2

Bijna iedere ondernemer krijgt wel een keer te maken met wanbetalers. Dit is natuurlijk erg vervelend, u wilt liever niet uw klanten door middel van een betalingsherinnering opnieuw vragen om hun factuur te betalen. Maar u wilt uiteraard wel uiteindelijk uw geld krijgen. Hoe pakt u dit nu het beste aan? Wij geven u een aantal tips voor succesvol een betalingsherinnering sturen. In ons vorige blog gaven we al de tip om eerst de klant telefonisch te benaderen over het openstaande bedrag. Ook gaven we de tips om de toon in de betalingsherinnering vriendelijk te houden en om alle benodigde informatie voor het betalen van de rekening te noemen. Vandaag de laatste drie tips.

Tip 4: korte betalingstermijn
In gewone rekeningen is het normale om een betalingstermijn te hanteren van 30 dagen. Maak de termijn op de betalingsherinnering niet te lang, u wacht immers al een tijdje op uw geld. Tien dagen is toch eigenlijk wel het maximum wat u zou moeten geven. Zorg er ook voor dat u na het verstrijken van deze termijn meteen de klant belt als deze nog niet betaald heeft. Zo laat u zien dat u uw administratie op orde hebt en de zaken serieus neemt.

Tip 5: op tijd versturen
Bij een betalingsherinnering is het belangrijk dat u deze altijd op tijd verstuurt. Als u pas een betalingsherinnering verstuurt een maand nadat de betaaltermijn verstreken is, geeft dit aan dat u uw zaakjes niet op orde hebt. Klanten onthouden dit en dit komt niet ten goede van de betalingsmoraal.

Tip 6: vriendelijk eindigen
Als u uw betalingsherinnering op tijd verstuurt, bestaat de kans dat de klant nog wilde gaan betalen. Veel mensen wachten immers tot het laatste moment met het betalen van hun facturen. Het is daarom ook raadzaam om uw betalingsherinnering vriendelijk af te sluiten. Een goede standaardzin hiervoor is: ‘Voor zover deze brief uw betaling heeft gekruist, kunt u hem als niet verzonden beschouwen.’

Als u rekening houdt met de punten die we in dit blog en het vorige hebben aangegeven, wordt de kans een stuk groter dat er goed op uw betalingsherinnering gereageerd wordt en dat u alsnog snel over uw geld kunt beschikken.

Ruth Drewel

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.