Bedrijfsplan maken: stappenplan 5 & 6

ipa

In de voorgaande tekst zijn we begonnen met een stappenplan voor het opzetten van een bedrijfsplan. Wij zien in dat dit voor veel mensen een lastige taak is. Daarom hopen we van harte dat dit stappenplan u hierbij kan helpen. In onderstaande tekst gaan we daarom verder met het stappenplan. Vergeet niet om steeds terug te blikken op voorgaande stappen en deze ook te integreren in de te komen stappen.

Stap 5: Hoe aan de man brengen?

In de vorige stap heeft u uw doelgroep in kaart gebracht. Soms kan dat een moeilijke stap zijn, omdat u niet precies kunt inschatten welke mensen enthousiast zullen zijn over het product. Toch is het essentieel dat u deze stap heeft volbracht alvorens door te gaan met de volgende stap, namelijk het uitwerken van de vraag hoe u de producten of diensten aan de man kunt brengen. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de soort doelgroep. Wilt u senioren bereiken? Dan zal social media wellicht niet het meest doeltreffende medium zijn voor promotie. U kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor dagbladen, al dan niet regionaal. Voor jongeren zijn sociale media weer veel adequater. Let er echter wel op, dat bijvoorbeeld Twitter en Facebook niet het zelfde doel dienen. Tegelijkertijd zijn er bij deze twee genoemde sociale media- groepen verschillen te noemen in de doelgroep. Met andere woorden: scheer social media niet over één kam.

Stap 6: Wat levert het op?

In deze fase gaat u ook weer belangrijk werk doen, het opstellen van het financiële plaatje. Het is natuurlijk van belang om goed inzicht te krijgen op uw financiën. Wat komt erin, wat gaat eruit, wat zijn de dagelijkse kosten, hoeveel rekent u voor de onvoorziene kosten, etcetera. In deze fase is een gegronde analyse van groot belang. Mocht u het nodig vinden, dan kunt u natuurlijk de hulp van een financieel expert inzetten. Toch raden wij u aan om eerst eens stap voor stap na te gaan wat de mogelijke kosten en inkomsten zullen zijn. Hierbij dient u dus na te gaan wat voor prijzen u wilt gaan hanteren.

 

Simone

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.