Wimax administraties

administraties, belastingen, bedrijfsadviezen

Archives op november 2014

Herken de voortekenen van een faillissement – deel 3

Herken de voortekenen van een faillissement – deel 3

Als ondernemer loopt u altijd het risico dat uw bedrijf failliet gaat. Natuurlijk krijgt niemand graag te maken met een faillissement. Toch gaat het helaas vaak fout. Hoe kunt u nu voorkomen dat dit u ook gebeurt? Door de voortekenen van een faillissement te herkennen en hierop te reageren. Veel faillissementen blijken namelijk dezelfde oorzaken te hebben. In onze vorige blogs kwamen al vier voortekenen aan de orde, namelijk het verliezen van de focus op uw corebusiness, het opstellen van te rooskleurige begrotingen, te grote groei en niet meegaan met de nieuwste technologieën. In dit blog het laatste voorteken.

Voorteken 5: geen risico’s durven nemen
Aan de hand van de vier hiervoor genoemde voortekenen zou u af kunnen leiden dat het nemen van risico’s kan leiden tot een faillissement en kunt u besluiten om alle risico’s zoveel mogelijk te beperken. Dit werkt echter niet, als ondernemer moet u risico’s durven nemen. Om een faillissement te voorkomen, is het echter belangrijk dat u uw reguliere bedrijfsactiviteiten niet in gevaar brengt en dat u aan risicospreiding doet. Zo hoeft een tegenvaller niet meteen een faillissement te betekenen en kunt u toch nieuwe dingen uitproberen.

Door met deze zaken rekening te houden bij uw bedrijfsvoering, zult u sneller de voortekenen van een faillissement herkennen en hier op in kunnen spelen.

Herken de voortekenen van een faillissement – deel 2

Herken de voortekenen van een faillissement – deel 2

Als ondernemer loopt u altijd het risico dat uw bedrijf failliet gaat. Natuurlijk krijgt niemand graag te maken met een faillissement. Toch gaat het helaas vaak fout. Hoe kunt u nu voorkomen dat dit u ook gebeurt? Door de voortekenen van een faillissement te herkennen en hierop te reageren. Veel faillissementen blijken namelijk dezelfde oorzaken te hebben. In ons vorige blog kwamen al twee voortekenen aan de orde, namelijk het verliezen van de focus op uw corebusiness en het opstellen van te rooskleurige begrotingen. In dit blog twee volgende voortekenen.

Voorteken 3: harde groei
Natuurlijk is het heel erg fijn als uw bedrijf een enorme groei doormaakt, maar vreemd genoeg blijkt dit juist regelmatig tot een faillissement te leiden. Hoe kan dit nu? Dit heeft te maken met het feit dat uw onderneming helemaal niet ingesteld is op deze enorme groei. U hebt er niet het personeel voor, waardoor iedereen eigenlijk achter de feiten aan blijft lopen. Ook de administratie wordt een stuk groter wanneer er van een zeer grote groei sprake is. Met andere woorden, uw bedrijf lijkt dan heel succesvol te zijn, maar in feite ontstaat er steeds meer chaos achter de schermen. Om te voorkomen dat groei uiteindelijk tot een faillissement leidt, is het verstandig om hulp in te schakelen of de groei in te perken door minder klanten aan te nemen. Dit lijkt heel tegennatuurlijk, maar om een faillissement te voorkomen kan uw bedrijf beter langzamer groeien.

Voorteken 4: niet meegaan met de nieuwste technologieën
We leven in een tijd waarin de ontwikkelingen op technologisch gebied ontzettend snel gaan. Sommige ondernemers hebben het te druk met het draaiende houden van hun bedrijf om zich te verdiepen in de mogelijkheden die de nieuwste snufjes hen kunnen bieden. Dit kan echter uiteindelijk tot een faillissement leiden. Bedrijven die niet met hun tijd meegaan, zien vaak klanten een voor een wegvallen en er weinig nieuwe klanten voor terug komen. Om een faillissement te voorkomen is het dus belangrijk om op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen en die ontwikkelingen die nuttig voor uw bedrijf zijn toe te passen.

In ons volgende blog leest u meer over de voortekenen van een naderend faillissement en hoe u een faillissement kunt voorkomen.

Herken de voortekenen van een faillissement – deel 1

Herken de voortekenen van een faillissement – deel 1

Als ondernemer loopt u altijd het risico dat uw bedrijf failliet gaat. Natuurlijk krijgt niemand graag te maken met een faillissement. Toch gaat het helaas vaak fout. Hoe kunt u nu voorkomen dat dit u ook gebeurt? Door de voortekenen van een faillissement te herkennen en hierop te reageren. Veel faillissementen blijken namelijk dezelfde oorzaken te hebben.

Voorteken 1: de focus is verloren gegaan
Iedere ondernemer die een bedrijf start, heeft een bepaald doel voor ogen. U hebt een toekomstvisie, een duidelijk businessplan en u hebt een duidelijke focus. In de loop van de tijd komen er nieuwe kansen op uw pad en breidt u de werkzaamheden binnen het bedrijf langzaam uit. Dit alles om het bedrijf te laten groeien. Maar passen deze werkzaamheden wel binnen uw onderneming? Het blijkt dat bedrijven die met een faillissement te maken kregen vaak de focus binnen hun bedrijf kwijtgeraakt waren. Wilt u een faillissement voorkomen, zorg er dan voor dat alle bedrijfsactiviteiten passen bij de corebusiness en binnen uw businessmodel

Voorteken 2: te rooskleurige begroting
Ieder jaar stelt u natuurlijk een begroting voor uw bedrijf op om te bekijken hoe u alles moet financieren en hoe de toekomst er uit ziet. Om een faillissement te voorkomen is het belangrijk ervoor te waken dat u de begroting niet te rooskleurig maakt en dat u tijdig ingrijpt als zaken tegen blijken te vallen. Aan beloftes van klanten hebt u niets, dit betekent nog niet dat u concreet geld in het laatje krijgt. Wees altijd realistisch over de opbrengsten en houd er rekening mee dat deze tegen kunnen vallen. Zo stelt u een realistische begroting op. Merkt u dat uw opbrengsten tegenvallen? Stel dan meteen uw begroting bij en onderneem actie door nieuwe klanten binnen te halen en te bezuinigen op uw uitgaven.

In ons volgende blog leest u meer over de voortekenen van een naderend faillissement en hoe u een faillissement kunt voorkomen.

Succesvol betalingsherinnering sturen – deel 2

Succesvol betalingsherinnering sturen – deel 2

Bijna iedere ondernemer krijgt wel een keer te maken met wanbetalers. Dit is natuurlijk erg vervelend, u wilt liever niet uw klanten door middel van een betalingsherinnering opnieuw vragen om hun factuur te betalen. Maar u wilt uiteraard wel uiteindelijk uw geld krijgen. Hoe pakt u dit nu het beste aan? Wij geven u een aantal tips voor succesvol een betalingsherinnering sturen. In ons vorige blog gaven we al de tip om eerst de klant telefonisch te benaderen over het openstaande bedrag. Ook gaven we de tips om de toon in de betalingsherinnering vriendelijk te houden en om alle benodigde informatie voor het betalen van de rekening te noemen. Vandaag de laatste drie tips.

Tip 4: korte betalingstermijn
In gewone rekeningen is het normale om een betalingstermijn te hanteren van 30 dagen. Maak de termijn op de betalingsherinnering niet te lang, u wacht immers al een tijdje op uw geld. Tien dagen is toch eigenlijk wel het maximum wat u zou moeten geven. Zorg er ook voor dat u na het verstrijken van deze termijn meteen de klant belt als deze nog niet betaald heeft. Zo laat u zien dat u uw administratie op orde hebt en de zaken serieus neemt.

Tip 5: op tijd versturen
Bij een betalingsherinnering is het belangrijk dat u deze altijd op tijd verstuurt. Als u pas een betalingsherinnering verstuurt een maand nadat de betaaltermijn verstreken is, geeft dit aan dat u uw zaakjes niet op orde hebt. Klanten onthouden dit en dit komt niet ten goede van de betalingsmoraal.

Tip 6: vriendelijk eindigen
Als u uw betalingsherinnering op tijd verstuurt, bestaat de kans dat de klant nog wilde gaan betalen. Veel mensen wachten immers tot het laatste moment met het betalen van hun facturen. Het is daarom ook raadzaam om uw betalingsherinnering vriendelijk af te sluiten. Een goede standaardzin hiervoor is: ‘Voor zover deze brief uw betaling heeft gekruist, kunt u hem als niet verzonden beschouwen.’

Als u rekening houdt met de punten die we in dit blog en het vorige hebben aangegeven, wordt de kans een stuk groter dat er goed op uw betalingsherinnering gereageerd wordt en dat u alsnog snel over uw geld kunt beschikken.

Succesvol betalingsherinnering sturen – deel 1

Succesvol betalingsherinnering sturen – deel 1

Bijna iedere ondernemer krijgt wel een keer te maken met wanbetalers. Dit is natuurlijk erg vervelend, u wilt liever niet uw klanten door middel van een betalingsherinnering opnieuw vragen om hun factuur te betalen. Maar u wilt uiteraard wel uiteindelijk uw geld krijgen. Hoe pakt u dit nu het beste aan? Wij geven u een aantal tips voor succesvol een betalingsherinnering sturen.

Tip 1: bel uw klant
Voordat u uw betalingsherinnering verstuurd, is het verstandig om eerst de klant te bellen. Het bellen van klanten die hun rekening nog niet betaald hebben, blijkt in de praktijk vaak erg effectief te zijn. Doordat u hem of haar confronteert met de openstaande rekening, is de kans groot dat deze alsnog snel voldaan wordt.

Tip 2: houd het vriendelijk
Een betalingsherinnering kunt u zien als een eerste soort waarschuwing, het is daarom verstandig om uw toon nog vriendelijk te houden. De klant kan de rekening gewoon kwijt geraakt zijn of vergeten zijn. Als u meteen een onvriendelijke toon aanslaat in uw betalingsherinnering, kan dit de relatie tussen uw klant en u doen bekoelen.

Tip 3: geef informatie
In het geval dat de klant de factuur kwijt geraakt is, beschikt deze uiteraard niet meer over de informatie die nodig is om te kunnen betalen. Het is daarom verstandig om in uw betalingherinnering nog eens alle informatie op te nemen die nodig is om de rekening te kunnen betalen.

Dit waren onze eerste tips om op een succesvolle manier een betalingsherinnering te sturen en alsnog uw geld binnen te krijgen. In ons volgende blog vindt u meer tips.

Pas op voor acquisitiefraude – deel 3

Pas op voor acquisitiefraude – deel 3

Fraudeurs gaan tegenwoordig steeds gewiekster te werk, mailtjes zien er professioneel uit en telefoontjes klinken betrouwbaar. Hoe kunt u voorkomen dat u te maken krijgt met acquisitiefraude? In onze vorige blogs gaven we al de tips om nooit iets toe te zeggen via de telefoon en altijd alle gemaakte afspraken helder op papier te laten zetten. Ook het onderzoeken van de aanbieder via zoekmachines en sociale media kunnen u helpen om acquisitiefraude op te speuren. Daarnaast is het altijd belangrijk om goed de voorwaarden door te lezen en om budgetten op te stellen voor bepaalde kostenposten. Vandaag de laatste tips om acquisitiefraude tegen te gaan.

Tip 6: goede administratie
Als u een goede administratie bijhoudt, dan kunt u snel zien met welke bedrijven u eerder zaken hebt gedaan en welke afspraken u gemaakt hebt. Een vorm van acquisitiefraude die u hiermee kunt voorkomen is de spooknota. Met een goede administratie ziet u immers snel dat u geen openstaande rekeningen hebt bij het genoemde bedrijf. Betaal ook nooit zomaar onverwachte nota’s en neem altijd de tijd om iedere binnenkomende factuur goed te controleren.

Tip 7: acties in geval van acquisitiefraude
Hebt u helaas toch te maken gekregen met acquisitiefraude? Laat het er dan zeker niet bij zitten! Probeer via uw bank uw geld terug te krijgen, soms kan dit nog teruggeboekt worden. Doe altijd aangifte bij de politie en maak een melding van de fraude bij Steunpunt Acquisitiefraude. Stuur degene die u een onjuiste nota stuurt altijd een brief waarom u niet betaald en ga niet in op voorstellen tot schikking. In het uiterste geval kan acquisitiefraude tot rechtszaken leiden, hierbij is het altijd belangrijk als u nog over alle correspondentie beschikt.

Pas op voor acquisitiefraude – deel 2

Pas op voor acquisitiefraude – deel 2

In het verleden was acquisitiefraude gemakkelijk te herkennen. De mailtjes waren slecht geschreven, waardoor u snel door had dat er iets niet in de haak was. Fraudeurs gaan nu echter veel gewiekster te werk, mailtjes zien er professioneel uit en telefoontjes klinken betrouwbaar. Hoe kunt u nu toch voorkomen dat u te maken krijgt met acquisitiefraude? In ons vorige blog gaven we al de tips om nooit iets toe te zeggen via de telefoon en altijd alle gemaakte afspraken helder op papier te laten zetten. Ook het onderzoeken van de aanbieder via zoekmachines en sociale media kunnen u helpen om acquisitiefraude op te speuren. Vandaag twee volgende tips om acquisitiefraude tegen te gaan.

Tip 4: lees de kleine lettertjes
Het is een beetje een open deur, maar toch is het belangrijk om hier nog eens te vermelden: lees altijd de kleine lettertjes voordat u akkoord gaat met een contract. Zo voorkomt u dat u per ongeluk tekent voor zaken die u niet afgesproken had. Bekende trucs zijn om kosten vaag te houden, maar in de kleine lettertjes te vermelden dat het om een maandelijks bedrag gaat of om het te doen voorkomen alsof u tekent voor één advertentie, terwijl het in feite gaat om een verplichting van meerdere maanden. Zijn de algemene voorwaarden vaag en zijn het er veel? Dan zou u te maken kunnen hebben met acquisitiefraude. Teken nooit als u niet alle voorwaarden begrijpt.

Tip 5: maak gebruik van budgetten
Dit is niet zozeer een tip om acquisitiefraude te herkennen, maar wel een tip om te voorkomen dat u meer uitgeeft aan zaken dan u zou willen. Als u vooraf een budget hebt vastgesteld voor bijvoorbeeld adverteren, dan helpt dit u om nee te zeggen tegen aandringende verkopers. Zo voorkomt u dat u meer geld uitgeeft dan u zou willen.

Er zijn nog meer zaken die u kunnen helpen bij het onderscheid maken tussen een serieuze aanbieding en acquisitiefraude. Hierover leest u meer in ons volgende blog.

Pas op voor acquisitiefraude – deel 1

Pas op voor acquisitiefraude – deel 1

In het verleden was acquisitiefraude gemakkelijk te herkennen. De mailtjes waren slecht geschreven, waardoor u snel door had dat er iets niet in de haak was. Fraudeurs gaan nu echter veel gewiekster te werk, mailtjes zien er professioneel uit en telefoontjes klinken betrouwbaar. Hoe kunt u nu toch voorkomen dat u te maken krijgt met acquisitiefraude?

Tip 1: zeg nooit iets toe via de telefoon
Veel acquisitiefraude verloopt tegenwoordig via de telefoon. De telemarketeers die zich hier mee bezighouden komen betrouwbaar over en ze zijn zeer vasthoudend. Bovendien refereren ze vaak aan zogenaamd eerder gemaakte afspraken en aan instanties zoals de politie of de gemeente. Bedenk goed dat een toezegging per telefoon rechtsgeldig is! Zeg daarom nooit telefonisch iets toe en geef degene die u belt geen gegevens. Vraag altijd om een aanbieding op papier. Dit geeft u de kans om alles rustig door te nemen en de aanbieder te controleren. Het is in dit kader ook altijd verstandig om u te laten registreren in het bel-me-niet register.

Tip 2: onderzoek de aanbieder
Krijgt u een mooie aanbieding? Zoek dan altijd op internet de betreffende aanbieder op, kijk of deze geregistreerd staat en of u eerder contact met hen hebt gehad. Acquisitiefraude kunt u ook voorkomen door de fraudehelpdesk te raadplegen en door na te gaan of er op sociale media iets over de betreffende partij wordt gezegd.

Tip 3: laat alles op papier zetten
Of u nu via de telefoon benaderd wordt of via de post, laat eerst alle afspraken goed op papier zetten voordat u ergens mee akkoord gaat. Duidelijke afspraken zijn altijd belangrijk en een betrouwbare onderneming zal het geen probleem vinden om alles helder voor u op papier te zetten. Partijen die acquisitiefraude willen plegen, zullen in veel gevallen op dit moment afhaken.

Er zijn nog meer zaken die u kunnen helpen bij het onderscheid maken tussen een serieuze aanbieding en acquisitiefraude. Hierover leest u meer in ons volgende blog.


Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.