Een bedrijfsruimte delen met zelfstandigen zonder personeel. Hoe doe je dat?

Hoe kan je ee bedrijfsruimte delen met zelfstandigen zonder personeel?
In wezen wordt er een huurovereenkomst aangegaan met degene die de ruimte verhuurt. Dit biedt een aantal opties.

U zou kunnen kiezen voor deze constructie: Een van de zelfstandigen zonder personeel wordt aangewezen als hoofdhuurder. Vervolgens worden de overigen als onderhuurders aangemerkt. U moet dan onderling afspreken wie welke rol op zich neemt. Wat ook kan: Vermeldt op de huurovereenkomst de namen van de betrokkenen en stel onder elkaar een contract op. In dat contract wordt dan vastgelegd wat de afspraken zijn over in- en uittreding. Dit kan ook als kostenmaatschap geduid worden. Het is een constructie die advocaten bijvoorbeeld gebruiken en het kan ook werken als men bedrijfsruimte wilt huren.

Leon

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.