Aftrekposten voor zzp’ers – de zelfstandigenaftrek

Aftrekposten ZZP'er

Iedereen moet belasting betalen, dat is een ding wat zeker is. Maar het is natuurlijk niet verstandig om meer te betalen dan nodig is. Voor zzp’ers bestaan er verschillende aftrekposten. Het is zeker aan te raden om hierop te letten bij het doen van uw belastingaangifte en hiervan gebruik te maken. Wij zetten de verschillende aftrekposten in de komende blogs voor u op een rijtje, vandaag de zelfstandigenaftrek.

Deel van ondernemersaftrek
De zelfstandigenaftrek is een van de aftrekposten die beschikbaar zijn voor alle ondernemers, de zogenaamde ondernemersaftrekposten. Om hier aanspraak op te kunnen maken, is het belangrijk dat u gezien wordt als ondernemer voor de inkomstenbelasting, dat u voldoet aan het urencriterium en dat u het betreffende kalenderjaar niet de AOW-leeftijd bereikt hebt.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting
Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek, dient u door de belastingdienst gezien te worden als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Niet iedere zzp’er voldoet aan de criteria hiervoor. In het kort komt het er op neer dat uw bedrijf een bron van inkomsten is en dat u actief deelneemt aan het economische verkeer. Daarbij speelt ook mee dat u zelfstandig kunt bepalen wat u met uw bedrijf doet en hoe u werkt, dat u reclame maakt voor uw werkzaamheden, dat u financieel risico loopt en dat u voldoende opdrachtgevers hebt. Ook het aantal uren dat u in uw bedrijf steekt speelt mee.

Urencriterium
Om recht te hebben op de zelfstandigenaftrek is het van belang dat u aan het urencriterium voldoet. Eerder schreven wij hier al uitgebreid over. In het kort komt het er op neer dat u minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming dient te besteden en dat u meer dan vijftig procent van uw arbeidstijd besteedt aan uw eigen bedrijf.

Hoe groot is de zelfstandigenaftrek?
Als u aan de eisen voor de zelfstandigenaftrek voldoet, bedraagt de jaarlijkse aftrekpost 7280 euro. Hebt u minder winst gemaakt en komt u niet aan dit bedrag, dan mag u in de komende negen jaar de resterende zelfstandigenaftrek gebruiken. Hebt u in het betreffende kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt, dan hebt u recht op vijftig procent van de zelfstandigenaftrek.

In ons volgende blog bespreken we een andere ondernemersaftrekpost, namelijk de startersaftrek.

Ruth Drewel

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.