Afschrijven: hoe gaat het in zijn werk? – deel 2

Ieder bedrijf gebruikt bedrijfsmiddelen die na verloop van tijd minder waard worden. Denkt u maar eens aan uw computer, auto, machines of gebouwen. Deze waardevermindering maakt u in de boekhouding zichtbaar door middel van afschrijven. In ons vorige blog schreven we over wat afschrijven is, welke bedrijfsmiddelen afgeschreven moeten worden en welke methodes er zijn voor afschrijven. In dit blog leest u meer over het berekenen van de afschrijving, uitzonderingen en speciale regels voor startende ondernemers.

Afschrijvingskosten berekenen
Ieder jaar mag u een bepaald bedrag afschrijven, maar hier zit wel een maximum aan verbonden. Dit maximale bedrag berekent u aan de hand van de aanschafkosten, de restwaarde en de vermoedelijke gebruiksduur. De aanschafkosten bestaan uit de kostprijs, de aankoopkosten en installatiekosten verminderd met eventuele kortingen en subsidies. De restwaarde is de geschatte waarde van het bedrijfsmiddel op het moment dat u het middel niet meer kunt gebruiken voor uw onderneming. Bij de gebruiksduur kunt u uitgaan van de technische levensduur, als het bedrijfsmiddel versleten is, of de economische levensduur, wat inhoudt dat het middel economisch niet meer van nut is voor uw bedrijf. Het maximale bedrag dat u ieder jaar mag afschrijven, berekent u door de restwaarde af te trekken van de aanschafprijs en dit bedrag te delen door de gebruiksduur.

Uitzonderingen
Zoals met veel regels het geval is, bestaan er ook bij het afschrijven uitzonderingen. Zo telt de maximale waarde niet als u een bedrijfsmiddel maar een deel van het jaar gebruikt hebt. Hebt u het bijvoorbeeld in oktober gekocht, dan mag u maar voor drie maanden afschrijven. U maakt dezelfde berekening als hierboven, maar deelt het eindbedrag door twaalf en vermenigvuldigt dan met drie. Een andere uitzondering is dat u soms willekeurig mag afschrijven, u bepaalt dan zelf hoe en wanneer u afschrijft. Het afschrijven van gebouwen en goodwill is ook aan bepaalde regels gebonden, uw boekhouder kan u hier meer over vertellen.

Startende ondernemers
Voor startende ondernemers geldt ook dat zij gebruik mogen maken van de willekeurige afschrijving. Dit geldt echter alleen als de onderneming een eenmanszaak, VOF of maatschap is en als de ondernemer recht heeft op bijzondere zelfstandigenaftrek voor starters.

Simone

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.