Zwanger als zzp’er? Vraag een uitkering aan

Als zzp’er kunt u op heel veel sociale uitkeringen geen beroep doen. Zo zult u bijvoorbeeld zelf een verzekering moeten regelen voor het geval u arbeidsongeschikt raakt. Hierdoor wordt vaak vergeten dat er wel een regeling bestaat voor vrouwelijke ondernemers die zwanger zijn.

Doorwerken
Veel vrouwelijke ondernemers die zwanger zijn werken zo lang mogelijk door en gaan zo snel mogelijk weer aan de slag. Zij doen alles om te voorkomen dat ze veel inkomsten mislopen. Maar niet iedereen die zwanger is kan tot aan de bevalling doorwerken en ook niet iedereen kan na een bevalling meteen weer aan de slag gaan.

WAZO
In de Wet Arbeid en Zorg is vastgelegd dat ook vrouwelijke zelfstandigen recht hebben op een uitkering als zij zwanger zijn en in de periode na de bevalling. Deze uitkering wordt ZEZ genoemd, Zelfstandig en Zwanger regeling. Net als andere sociale uitkeringen kunt u ook voor deze regeling terecht bij het UWV.

Hoogte van de uitkering
De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van het aantal uren dat u in het voorafgaande jaar in uw onderneming gestoken hebt. Net als voor de belastingdienst geldt ook hier het criterium van 1225 uur. Hebt u dit gehaald in het jaar voordat u zwanger was, dan krijgt u maximaal honderd procent van het bruto minimumloon uitgekeerd. Hebt u minder gewerkt, dan hangt de uitkering af van de winst die u in het voorgaande jaar behaald hebt. U kunt ten minste 16 weken van de ZEZ gebruik maken, dus zowel de laatste weken dat u zwanger bent als de eerste weken na de bevalling hoeft u zich niet druk te maken over uw inkomsten.

Simone

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.