Wimax administraties

administraties, belastingen, bedrijfsadviezen

Alle berichten door op Leon

Boekhouding ZZP. Hoe pak je dat aan?

Het is duidelijk, de ZZP’er is zich aan het vermenigvuldigen. Het is absoluut een opmars. Maar doordat deze rechtsvorm steeds populairder wordt komen ook steeds meer startende zzp’ers te zitten met vragen. Bijvoorbeeld over boekhouding. Waar moet je op letten als ZZP’er in het bijzonder?

Zelf doen of uitbesteden?

De eerste vraag is natuurlijk wie deze boekhouding voor zijn of haar rekening gaat nemen. Ga je dit zelf doen, bijvoorbeeld met computersoftware? Neem je een professioneel bedrijf in de arm? Of ga je sommige dingen zelf bijhouden en andere zaken uitbesteden? Het is natuurlijk heel stoer om alles zelf te willen doen. Maar wees op uw hoede voor hoogmoed. Het kan al snel vrij ingewikkeld worden en misschien moet u rekening houden met zaken waar u geen weet van heeft. Bovendien is het natuurlijk uiterst tijdrovend. U bent zo uren kwijt met alles netjes in de boeken zetten. Daar zit u als ondernemer natuurlijk niet op te wachten.

De gulden middenweg

Als beginner heeft u uiteraard niet vanzelfsprekend alle vrijheid. Vaak is het moeilijk om de eerste paar jaar door te komen en dan kun je natuurlijk alle financiële middelen gebruiken. Om meteen een boekhoudkantoor in de arm te nemen dat alles regelt kan dan kostbaar zijn. Gelukkig zijn hier wel oplossingen voor te bedenken. U kunt bijvoorbeeld ook enkele zaken invullen met software en dan slechts een deel door een boekhoudkantoor laten uitvoeren. Daar kunnen uiteraard afspraken over gemaakt worden. Het is dan zaak dat u een administratiekantoor vindt die u deze gelegenheid geeft. Houdt de communicatie kort en kom samen tot redelijke afspraken om met behulp van software de boekhouding goed maar toch betaalbaar te houden.

Gezonde boekhouding zzp

Zo is het toch mogelijk om een gezonde boekhouding zzp de verzekeren. Spreekt u ook eens met andere zzp’ers om te informeren naar hoe zij deze zaken regelen. U kunt als startende ondernemers veel aan elkaar hebben.

Bruto jaarinkomen van de ZZP’er. Hoe reken je dat uit?

Bruto jaarinkomen van de ZZP’er. Hoe reken je dat uit?

Veel ZZP’ers lopen vroeg of laat tegen de vraag aan wat hun bruto jaarinkomen is. Er wordt ergens gevraagd in een spreadsheet om je bruto jaarinkomen even in te vullen, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een maximale hypotheek. De meeste mensen kijken op hun loonstrook en ze weten het, voor ZZP’ers geldt dit niet. Maar hoe bereken je dan het bruto jaarinkomen van een ZZP’er?

Feitelijk gaat het hier om de vraag wat nu eigenlijk de winst is van de zelfstandige zonder personeel. Dat valt uit te rekenen op basis van omzet, zonder btw, waar de zakelijke kosten van zijn afgetrokken.

Dit komt na de som dan neer op de bruto winst. Dat is in box 1 mee te nemen. Naast inkomen, of “winst uit onderneming”, zijn er nog een aantal andere aftrekposten. Dit zijn bijvoorbeeld startersaftrek, zelfstandigenaftrek, winstbox vrijstellingen en ook aftrekposten in verband met een eigen huis.

Buiten de ondernemingsfaciliteiten zijn er vaak ook privé aftrekposten zoals giften, aftrek eigen woning, eventuele lijfrente i.p.v. FOR of premies periodieke uitkering i.v.m. invaliditeit, ziekte of ongeval.

Download nu de gratis Voorbeeldberekening Bruto Jaarinkomen van de ZZP’er!

Wij hebben een voorbeeldberekening gemaakt, die u kunt gebruiken als leidraad bij het opstellen van uw eigen berekening. Als u hieronder uw emailadres invult mailen wij u gratis het excel bestand met het voorbeeld van een fiscale berekening voor ZZP’ers.

Wat vindt de Belastingdienst van meer uitgaven dan inkomsten?

Wat vindt de belastingsdienst van meer uitgaven dan inkomsten?
in wezen komt het er op neer dat wanneer je net begint als ondernemer, je aanloopverzliezen kent. Deze kun je verrekenen met winsten in de toekomst en winsten uit het verleden. Die kunnen respectievelijk “carry back” en “carry forward” genoemd worden.

Als er sprake is van aanloopverliezen of om een andere reden, dan valt dit met inkomsten uit het verleden te verrekenen. Ook met toekomstige inkomsten is dit mogelijk. Bovendien bestaat er de mogelijkheid van “middeling”, het verspreiden van inkomsten over een aantal jaren. U kunt er voor kiezen de middeling verspreid over 3 jaar te doen. Het is dan mogelijk dat u belastingteruggave ontvangt, vanwege het feit dat inkomtenverdeling nu over 3 jaar uitgevoerd wordt. Bovendien is er een drempel wat betreft het terugbetalen van niet gelden. Dit is vrij gebruikelijk bij de Belastingdienst.

 

 

Een bedrijfsruimte delen met zelfstandigen zonder personeel. Hoe doe je dat?

Hoe kan je ee bedrijfsruimte delen met zelfstandigen zonder personeel?
In wezen wordt er een huurovereenkomst aangegaan met degene die de ruimte verhuurt. Dit biedt een aantal opties.

U zou kunnen kiezen voor deze constructie: Een van de zelfstandigen zonder personeel wordt aangewezen als hoofdhuurder. Vervolgens worden de overigen als onderhuurders aangemerkt. U moet dan onderling afspreken wie welke rol op zich neemt. Wat ook kan: Vermeldt op de huurovereenkomst de namen van de betrokkenen en stel onder elkaar een contract op. In dat contract wordt dan vastgelegd wat de afspraken zijn over in- en uittreding. Dit kan ook als kostenmaatschap geduid worden. Het is een constructie die advocaten bijvoorbeeld gebruiken en het kan ook werken als men bedrijfsruimte wilt huren.

Kengetallen en de eenmanszaak

Met vraagt zich wel eens af op welke kengetallen men moet letten in het geval van de eenmanszaak.

Heeft u een eenmanszaak? In dat geval is er sprake van “winst uit onderneming.” Deze staat vermeld in box 1. Een eenmanszaak met een “urencriterium” (1.225 uur per jaar) kan zich beroepen op bepaalde ondernemersfaciliteiten. Bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek. De “startersaftrek” geldt alleen voor de eerste 3 jaar. U kunt dan aanspraak maken op “winstboxvrijstellingen.” Dit zijn een aantal kengetallen waar u zeker op dient te letten.

Als de som is gemaakt komt het er dan op neer dat als er sprake is van winst rond de twintigduizend euro er geen belasting afgedragen hoeft te worden. U dient alleen wel voor de zorgverzekeringswet een bepaald bedrag af te geven.

Fiscaal zijn dit dan de kengetallen die voor de eenmanszaak het meest van belang zijn.

Hoe zit het met administratie bij tweedehands goederen op een webshop?

Mensen vragen zich vaak af hoe het precies zit met de administratie van tweedehands goederen bij een webshop.

De administratie met betrekking tot tweedehands goederen bij een webshop is niet wezenlijk anders dan bij een gewone winkel in tweedehands goederen.

Het werkt als volgt: mensen kopen tweedehands spullen van particulieren en mensen gaan weer verkopen aan particulieren. Het verschil daartussen heet ‘marge’ en over de marge moet btw betaald gaan worden. Verder, als je in een tweedehands goederenshop nieuwe producten koopt, dan is het hetzelfde als in het normale systeem. Dat betekent: u koopt nieuwe producten in waarop btw zit die u weer kunt aftrekken en u verkoopt de producten waarbij u de btw moet betalen. Het verschil daartussen wordt dan per saldo afgerekend bij de Belastingdienst.

 

Haagse ondernemer krijgen belastingmeevaller

Burgers en ondernemers uit Den Haag krijgen in 2014 een gedeeltelijke verlaging van de belasting. De OZB, de onroerendezaakbelasting, daalt met 33 procent. Met name ondernemers zullen hiervan profiteren. Recent werd de OZB voor beginnende ondernemers al van de baan gedaan.

Maar niet alleen de ondernemers zullen een verlaging van de belasting zien, ook huishoudens kunnen hierop flink besparen. Zo zal de gemeentelijke afvalstofheffing dalen met één procent. De inwoners van Den Haag behoren hiermee tot de regio met de allerlaagste woonlasten van heel Nederland. Dit stelt Boudewijn Revis, wethouder van Financiën in de Hofstad. De begroting werd jongstleden dinsdag aan de Gemeenteraad gepresenteerd.

Crisis

Volgens Revis is het belangrijk dat in tijden van economische crisis de ondernemers en burgers een financiële meevaller wel kunnen gebruiken. Door bepaalde ondernemers, zoals café- winkel- of kantooreigenaren, minder te belasten wordt in de ogen van de Haagse wethouder de economie flink gestimuleerd. Dit zou uiteindelijk betekenen dat de stedelijke economie weer op gang komt. Hierdoor komt de stad sterker uit de crisis, zo denkt Revis.

Lokale gemeenten

De Haagse wethouder zegt het ernstig te vinden dat Nederland momenteel door een flinke crisis gaat. Volgens Revis leven er in Den Haag alleen al 20.000 mensen van de bijstand. Dat aantal is flink gegroeid ten opzichte van eerdere jaren. Zo hebben veel jongeren moeite met het vinden van een baan. Revis is trots dat zijn gemeente als één van de weinige in Nederland de burgers voorziet van een lastenverlaging. Veel gemeentes willen niet aan deze maatregel omdat dit ten kosten gaat van de inkomsten van de gemeentekas. Het aantal maatregelen dat bij de lokale gemeentes toeneemt en de dalende inkomsten is juist bij hen een doorn in het oog. Des opvallender is het dus dat de Den Haag juist daarom de lasten wilt verlagen.

Mkb-Ondernemers krijgen Oranjefonds

Een nieuw stimuleringsfonds voor kleine en middelgrote bedrijven moet ondernemers een extra boost geven. Bedrijfjes die plannen hebben om te groeien en te investeren, kunnen binnenkort aankloppen bij een speciaal stimuleringsfonds. Geld, kennis en contracten zijn hier beschikbaar.

OOK, zoals dit nieuwe stimuleringsfonds heet, staat voor Ondernemend Oranje Kapitaal en is opgericht door diverse pensioenfondsen, ondernemers, bedrijven en grootaandeelhouders.  Jan Hommen, een ING-topman, is de initiatiefnemer van het fonds.

Deelname

Wie een bijdrage van 100.000 euro kan leveren voor het fonds, kan deelnemen. Er is al voor tientallen miljoenen euro’s toegezegd door ondernemers. De doelstelling van het fonds is om bij de start van 2014 over een budget te beschikken van meer dan honderd miljoen euro. Mkb-ondernemers kunnen een aanvraag indienen voor ten minste 250.000 euro. Ondernemers en fondsbeheerders zullen zich vervolgens buigen over de aanvraag en een beslissing nemen.

Zeggenschap

Het gaat hier om risicodragend kapitaal en het succes is dus niet verzekerd. In ruil voor het geven van geld aan krijgen ondernemers de een vorm van zeggenschap in het fonds. Het rendement wordt geschat op tien tot vijftien procent. Financiële instellingen en vastgoed zijn uitgesloten van het fonds.

Klagen

Kleine en middelgrote bedrijven klagen al jarenlang over de financiële beperkingen om hun ambities waar te maken. Banken willen wel krediet verstrekken, maar verschaffen geen risicodragend kapitaal. Met het oprichten van dit fonds hopen zij in dit probleem te voorzien.

Daarbij komt het voordeel nog eens voor kleine en middelgrote bedrijven dat ze op deze manier voldoende financieringsbronnen heeft, zoals geld voor investeerders of het eigen vermogen. Zo wordt het voor banken ook een stuk aantrekkelijker om een lening te verstrekken aan ondernemers.

ZZP’ers in financieel zwaar weer

Het zijn zware tijden voor de zelfstandigen. Uit onderzoek van Myler blijkt dat 32 procent moeite heeft met het betalen van de uitgaven. Indien de zelfstandigenaftrek vervalt, dienen ZZP’ers gebruik te maken van spaargeld. Iets waar veel freelancers flink tegen op zien.

Het onderzoek werd gehouden onder ruim 2000 ZZP’ers. In het onderzoek gaven ze aan gemiddeld een omzet te draaien van 92.481 euro. Dat is 1,3 procent lager ten opzicht van een jaar eerder.

Zelfstandigenaftrek

In Mylers onderzoek komt met name de zelfstandigenaftrek naar voren. Er wordt beweerd dat het eventueel wegvallen van deze aftrek verstrekkende gevolgen zal hebben voor de zelfstandigen. Mochten ze niet meer gebruik kunnen maken van de zelfstandigenaftrek, dienen ze gebruik te maken van hun spaargeld. Iets wat veel ZZP’ers niet graag doen. Al is het nog lang niet zeker dat deze maatregel ook daadwerkelijk wordt doorgevoerd door het kabinet. Uit het laatste nieuws bleek dat de coalitie overweegt om geen vijfhonderd, maar driehonderd miljoen euro te bezuinigen op de fiscale voordelen van de ZZP’ers. Mocht dit laatste kloppen, zou dat wel eens de redding kunnen zijn het gros van de zelfstandigen.

Tarieven

Myler merkt dat de tarieven onder flinke druk bivakkeren. Een kleine tachtig procent van de ondervraagden zegt hiermee te kampen. Dit mag op zijn minst opvallend genoeg worden, want in juni bleek nog van 38.000 offertes dat de tarieven flink waren gestegen. Natuurlijk is dit niet gelijk aan het exacte bedrag dat freelancers verdienen, maar als de tarieven dan daadwerkelijk onder druk staan, kan dat leidden tot een flinke verscherping van de artikelen.

Geen loondienst

Ondanks de financiële malaise voor veel ZZP’ers geeft nog geen tien procent aan dat ze weer onder een baas in loondienst willen werken. Het gros is dus niet ontevreden over zijn of haar bestaan als zelfstandige.

Geen crisis voor ZZP’ers

Nederlanders mogen dan steen en been klagen over de crisis in het land, ZZP’ers hebben hier een stuk minder last van. Nog steeds gaan de zelfstandigen zonder personeel op vakantie. Zelfs meer dan de gemiddelde Nederlanders. Dus ja, is er eigenlijk wel crisis?

Uit onderzoek is gebleken dat meer dan negentig procent van de ZZP’ers één of meerdere keren per jaar erop uit trekt om eens lekker van de zon te genieten. In totaal gaan ze 2,72 keer per jaar op vakantie en gemiddeld duurt deze vakantie een kleine drie weken. Dit ligt fors hoger dan het landelijke gemiddelde. Daar gaat ‘slechts’ tweederde jaarlijks een keer op reis.

Het onderzoek werd gehouden door Vliegtickets.nl. Volgens een woordvoerder van de site is het duidelijk zichtbaar dat de ZZP’er minder last heeft van de crisis dan de doorsnee Nederlander. Het onderzoek werd gehouden in samenwerking met ZZP Barometer, waarvoor 1732 ZZP’ers en freelancers in ons land werden ondervraagd.

Toch moet er wel een kleine kanttekening geplaatst worden bij de ZZP’ers die op vakantie gaan. Zo gaat de helft op vakantie omdat hij of zij dit doet voor een opdracht. En als ze de opdracht niet kunnen doen omdat ze op vakantie zijn, dan speelt iets meer dan dertig procent de opdracht door naar een collega-ondernemer.

De gemiddelde ZZP’ers besteedt in 2013 2984 euro aan zijn vakantie.  Toch stelt iets meer dan veertig procent van de ondervraagden dat het budget voor de vakantie onder druk staat door de heersende crisis. Zo wordt er bezuinigd op de accommodatie, de duur van de vakantie, de afstand en welke activiteiten er tijdens de vakantie op het programma staan. Dat ZZP’ers slim zijn blijkt wel uit het gegeven dat ze veel gebruik maken van de kortingsacties die door veel websites worden aangeboden.


1 2

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.