Herken de voortekenen van een faillissement – deel 2

Voortekenen faillissement

Als ondernemer loopt u altijd het risico dat uw bedrijf failliet gaat. Natuurlijk krijgt niemand graag te maken met een faillissement. Toch gaat het helaas vaak fout. Hoe kunt u nu voorkomen dat dit u ook gebeurt? Door de voortekenen van een faillissement te herkennen en hierop te reageren. Veel faillissementen blijken namelijk dezelfde oorzaken te hebben. In ons vorige blog kwamen al twee voortekenen aan de orde, namelijk het verliezen van de focus op uw corebusiness en het opstellen van te rooskleurige begrotingen. In dit blog twee volgende voortekenen.

Voorteken 3: harde groei
Natuurlijk is het heel erg fijn als uw bedrijf een enorme groei doormaakt, maar vreemd genoeg blijkt dit juist regelmatig tot een faillissement te leiden. Hoe kan dit nu? Dit heeft te maken met het feit dat uw onderneming helemaal niet ingesteld is op deze enorme groei. U hebt er niet het personeel voor, waardoor iedereen eigenlijk achter de feiten aan blijft lopen. Ook de administratie wordt een stuk groter wanneer er van een zeer grote groei sprake is. Met andere woorden, uw bedrijf lijkt dan heel succesvol te zijn, maar in feite ontstaat er steeds meer chaos achter de schermen. Om te voorkomen dat groei uiteindelijk tot een faillissement leidt, is het verstandig om hulp in te schakelen of de groei in te perken door minder klanten aan te nemen. Dit lijkt heel tegennatuurlijk, maar om een faillissement te voorkomen kan uw bedrijf beter langzamer groeien.

Voorteken 4: niet meegaan met de nieuwste technologieën
We leven in een tijd waarin de ontwikkelingen op technologisch gebied ontzettend snel gaan. Sommige ondernemers hebben het te druk met het draaiende houden van hun bedrijf om zich te verdiepen in de mogelijkheden die de nieuwste snufjes hen kunnen bieden. Dit kan echter uiteindelijk tot een faillissement leiden. Bedrijven die niet met hun tijd meegaan, zien vaak klanten een voor een wegvallen en er weinig nieuwe klanten voor terug komen. Om een faillissement te voorkomen is het dus belangrijk om op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen en die ontwikkelingen die nuttig voor uw bedrijf zijn toe te passen.

In ons volgende blog leest u meer over de voortekenen van een naderend faillissement en hoe u een faillissement kunt voorkomen.

Ruth Drewel

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.