Wimax administraties

administraties, belastingen, bedrijfsadviezen

Blog

Goed debiteurenbeleid belangrijk voor uw onderneming – deel 2

Goed debiteurenbeleid belangrijk voor uw onderneming – deel 2

In alle bedrijven is het voeren van een goed en duidelijk debiteurenbeleid belangrijk. Bij kleine ondernemingen en eenmanszaken zijn de risico’s echter iets groter. Zij zijn vaak afhankelijk van bepaalde opdrachtgevers of klanten en een onbetaalde factuur kan bij hen de cashflow in gevaar brengen. Het voeren van een goed debiteurenbeleid is dus van groot belang.

Verschillende stappen
In ons vorige blog kwam al de eerste stap binnen het debiteurenbeleid naar voren, namelijk het zorgen voor een duidelijke en schriftelijke opdrachtbevestiging. De volgende twee stappen zijn het volgen van het betaalgedrag en eventueel een ingebrekestelling.

Betaalgedrag
De tweede stap binnen een goed debiteurenbeleid is het volgen van de betalingen van al uw debiteuren. Het is verstandig om hiervoor een vast moment in te plannen, bijvoorbeeld een vaste ochtend in de week. Op die manier zorgt u ervoor dat het altijd relatief weinig werk is en dat u snel ziet wanneer een debiteur te laat is met de betaling. Is de betalingstermijn overschreden, stuur dan meteen een schriftelijke herinnering. Volgt hierop geen actie, pleeg dan een vriendelijk telefoontje met uw klant en spreek hierin af dat de factuur binnen twee weken voldaan wordt.

Ingebrekestelling
Helpen een eerste herinnering, een telefoontje en een tweede schriftelijke herinnering niet? Dan is het helaas toch zover gekomen dat u moet overgaan tot een schriftelijke ingebrekestelling die u aangetekend verstuurd. Daarmee geeft u de klant nog twee dagen de kans om via een spoedoverboeking de factuur te voldoen. Kondig ook meteen aan dat als er niet betaald wordt, u de factuur door zult moeten sturen naar een incassobureau. De extra kosten hiervan zijn uiteraard voor de klant.

Debiteurenbeleid
Volgt u de volgende stappen, dan volgt u een goed debiteurenbeleid. Aarzel ook zeker niet om over te gaan tot het inschakelen van een incassobureau als er geen andere optie meer is. Op die manier wordt duidelijk dat u uw zaken en uw debiteurenbeleid serieus neemt.

Goed debiteurenbeleid belangrijk voor uw onderneming – deel 1

Goed debiteurenbeleid belangrijk voor uw onderneming – deel 1

Klanten of opdrachtgevers die niet betalen vormen een groot risico voor het voortbestaan van kleine ondernemingen en zzp’ers. Het is voor eenmanszaken en andere kleine ondernemingen daarom ook belangrijk om een goed debiteurenbeleid te voeren. Op die manier houdt u meer grip op uw zakelijke financiën en kan er veel schade voorkomen worden.

Risico’s
Zonder een goed debiteurenbeleid hebt u te maken met verschillende risico’s. Betaalt de klant niet, dan loopt u inkomsten mis en kan uw cashflow in gevaar komen. Start u echter een incassoprocedure, dan loopt u het risico om een klant kwijt te raken. Beide opties klinken u natuurlijk niet heel aantrekkelijk in de oren. Met een goed debiteurenbeleid is het mogelijk deze risico’s te vermijden.

Goed debiteurenbeleid
Wat houdt een goed debiteurenbeleid nu precies in? Een goed debiteurenbeleid bestaat in het kort uit de volgende stappen: voor opdrachtbevestiging zorgen, betaalgedrag volgen en ingebrekestelling. Natuurlijk laat u het niet graag zo ver komen dat u daadwerkelijk een klant voor de rechter moet dagen. Daarom zijn de eerste twee stappen ook zo belangrijk voor het debiteurenbeleid.

Opdrachtbevestiging
Een goed debiteurenbeleid begint met een schriftelijke opdrachtbevestiging. Hierin spreekt u af wat u levert en tegen welke prijs. Het is aan te raden om in de opdrachtbevestiging te verwijzen naar uw algemene voorwaarden. Veel ondernemers vinden het lastig om zelf algemene voorwaarden op te stellen, daarom kunt u bij brancheorganisaties terecht voor gestandaardiseerde versies. Door de opdracht schriftelijk vast te leggen en naar uw voorwaarden te verwijzen, hebt u altijd iets om op terug te vallen als de klant niet betaalt.

De eerste stap binnen een goed debiteurenbeleid is dus het zorgen voor een duidelijke en schriftelijke opdrachtbevestiging. In ons volgende blog komen de volgende twee stappen van het debiteurenbeleid aan de orde, namelijk het betaalgedrag volgen en een eventuele ingebrekestelling.

Webwinkels maken vaak weinig winst

Webwinkels maken vaak weinig winst

Steeds meer mensen die voor zichzelf willen beginnen, kiezen voor het starten van webwinkels. Het starten van een webshop is relatief eenvoudig en daardoor is het aantal webwinkels in Nederland enorm gestegen. Het wordt daardoor echter steeds lastiger om een succesvolle webwinkel te starten.

Bijverdienste
Voor veel mensen met webwinkels is hun winkel ook niet meer dan een bijverdienste. Het is ontstaan als een uit de hand gelopen hobby of iemand is de shop gestart als bijverdienste naast een baan of een studie. Voor hen is winstgevendheid van de webwinkels niet erg belangrijk. Zij willen gewoon de kosten er uit hebben en er iets aan overhouden.

Fulltime webwinkels scoren beter
Uit onderzoek blijkt dat er groot verschil zit tussen webwinkels die fulltime of parttime gerund worden. Fulltime webwinkeliers steken meer geld, tijd en denkwerk in de webwinkels en dit levert in veel gevallen ook veel hogere omzetten op. Terwijl bij de parttime webwinkeliers 34 tot 38 procent nog nooit winst heeft gemaakt, ligt dit aantal bij de fulltimers op slechts 15 procent. Zij doen het dus beduidend beter.

Slechte overlevingskansen
De overlevingskansen voor webwinkels zijn dan ook slecht te noemen. Webwinkels zijn in de eerste drie jaar eigenlijk nooit winstgevend en dit leidt ertoe dat slechts 41 procent van de webwinkels het langer uithoudt dan vier jaar. Doordat er steeds meer webwinkels bijkomen, is de concurrentie ook moordend en is het erg moeilijk om u te profileren. Het is erg lastig om nieuwe klanten te bereiken en om te groeien als bedrijf. Hoewel het dus erg gemakkelijk is om webwinkels op te zetten, is het erg lastig om deze ook daadwerkelijk winstgevend te maken en er van te kunnen leven.

Maak gebruik van de kleine ondernemersregeling

Maak gebruik van de kleine ondernemersregeling

Als startende ondernemer hebt u natuurlijk genoeg kosten en vaak ligt de winst nog laag. Iedere financiële meevaller is dan welkom. Hebt u een lage omzet, dan kunt u gebruik maken van de kleine ondernemersregeling.

Wat is de kleine ondernemersregeling?
De kleine ondernemersregeling is een belastingvoordeel op het gebied van de omzetbelasting. Zoals gezegd kunt u als zzp’er hiervoor in aanmerking komen als u een lage omzet hebt. Het is mogelijk om een korting te krijgen, maar het is zelfs mogelijk dat u door de kleine ondernemersregeling helemaal geen omzetbelasting hoeft te betalen.

Wat zijn de eisen met betrekking tot de kleine ondernemersregeling?
Natuurlijk moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen om gebruik te kunnen maken van de kleine ondernemersregeling. Deze regeling is te gebruiken door iedere zzp’er die op jaarbasis minder dan 1883 euro aan omzetbelasting hoeft af te dragen. Hoeft u minder dan 1345 euro af te dragen, dan hoeft u dit via de kleine ondernemersregeling helemaal niet te betalen. Ligt het bedrag tussen de 1345 en 1883 euro, dan krijgt u een korting.

Investeren en anticiperen
Met het oog op de kleine ondernemersregeling is het dus verstandig om goed in de gaten te houden hoeveel omzetbelasting u op jaarbasis verschuldigd bent. Komt u net boven de hierboven genoemde bedragen uit, dan kan het gunstig zijn om in december nog een investering in uw bedrijf te doen. Door de voorbelasting drukt u het totaal verschuldigde bedrag naar beneden en kan het zijn dat u toch net onder de grens komt. Dit kan u dus een mooi fiscaal voordeeltje opleveren.

Uitstel voor betalen omzetbelasting is mogelijk

Uitstel voor betalen omzetbelasting is mogelijk

Het overkomt iedere zzp’er wel eens dat de omzetbelasting al betaald moet worden terwijl uw factuur nog niet door uw debiteur voldaan is. U kunt daarom uitstel aanvragen bij de belastingdienst.

Betalingsproblemen
Iedere zzp’er heeft wel eens te maken met debiteuren die (te) laat betalen. Dit hoeft niet meteen problemen voor uzelf te geven, maar dit kan natuurlijk wel het geval zijn. U moet immers ook gewoon uw financiële verplichtingen, zoals het betalen van de omzetbelasting, nakomen. Staat u voor het probleem dat veel debiteuren tegelijk te laat betalen, maar u al wel omzetbelasting af moet dragen? Dan kunt u bij de belastingdienst uitstel van betaling aanvragen.

Uitstel van omzetbelasting
Via de belastingtelefoon kunt u de belastingdienst verzoeken om uitstel van het betalen van de omzetbelasting. Hierbij gelden uiteraard wel een aantal voorwaarden. Zo mag uw totale belastingschuld niet hoger zijn dan 20.000 euro en kunt u geen telefonisch uitstel aanvragen voor aanslagen met een boete. Ook dient u de vorige twee aangiften tijdig te hebben gedaan en hebt u geen dwangbevel ontvangen.

Nadeel van uitstel omzetbelasting
Op het eerste gezicht lijkt dit natuurlijk een heel gunstige optie. U betaalt uw omzetbelasting later en zo krijgt u de kans om eerst de openstaande facturen te innen voordat u moet betalen. Het is echter belangrijk om te weten dat u over de omzetbelasting dan wel rente dient te betalen. Dit is voor uw bedrijf natuurlijk helemaal niet gunstig. Het is daarom altijd aan te raden om ervoor te zorgen dat uw debiteuren u op tijd betalen, zodat u niet in betalingsproblemen komt en gewoon op tijd uw omzetbelasting kunt voldoen.

Zwanger als zzp’er? Vraag een uitkering aan

Zwanger als zzp’er? Vraag een uitkering aan

Als zzp’er kunt u op heel veel sociale uitkeringen geen beroep doen. Zo zult u bijvoorbeeld zelf een verzekering moeten regelen voor het geval u arbeidsongeschikt raakt. Hierdoor wordt vaak vergeten dat er wel een regeling bestaat voor vrouwelijke ondernemers die zwanger zijn.

Doorwerken
Veel vrouwelijke ondernemers die zwanger zijn werken zo lang mogelijk door en gaan zo snel mogelijk weer aan de slag. Zij doen alles om te voorkomen dat ze veel inkomsten mislopen. Maar niet iedereen die zwanger is kan tot aan de bevalling doorwerken en ook niet iedereen kan na een bevalling meteen weer aan de slag gaan.

WAZO
In de Wet Arbeid en Zorg is vastgelegd dat ook vrouwelijke zelfstandigen recht hebben op een uitkering als zij zwanger zijn en in de periode na de bevalling. Deze uitkering wordt ZEZ genoemd, Zelfstandig en Zwanger regeling. Net als andere sociale uitkeringen kunt u ook voor deze regeling terecht bij het UWV.

Hoogte van de uitkering
De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van het aantal uren dat u in het voorafgaande jaar in uw onderneming gestoken hebt. Net als voor de belastingdienst geldt ook hier het criterium van 1225 uur. Hebt u dit gehaald in het jaar voordat u zwanger was, dan krijgt u maximaal honderd procent van het bruto minimumloon uitgekeerd. Hebt u minder gewerkt, dan hangt de uitkering af van de winst die u in het voorgaande jaar behaald hebt. U kunt ten minste 16 weken van de ZEZ gebruik maken, dus zowel de laatste weken dat u zwanger bent als de eerste weken na de bevalling hoeft u zich niet druk te maken over uw inkomsten.

Familiegeld in bedrijf brengen

Familiegeld in bedrijf brengen

Wilt u een eigen bedrijf starten, dan hebt u hier natuurlijk geld voor nodig. Een van de financieringsvormen waar u voor kunt kiezen is het inbrengen van familiegeld in het bedrijf. Op welke manier kunt u familiegeld in uw bedrijf brengen?

Familiegeld en een lening
Heeft uw onderneming minimaal vijfduizend euro nodig en wilt u dit met familiegeld oplossen? Dan is het verstandig om dit te doen in de vorm van een lening. Het meest gunstig is het om dit te doen in de vorm van een achtergestelde lening. Dit betekent dat uw familielid achter in de rij staat bij een eventueel faillissement. De bank zal een dergelijke injectie van familiegeld zien als een versterking van het eigen vermogen en daardoor bereidwilliger zijn zelf ook te investeren. Zorg er wel voor dat u altijd goede afspraken maakt over aflossingstermijn en rente, zodat het door de belastingdienst niet als een schenking gezien wordt.

Familiegeld en aandelen
Ligt de kapitaalbehoefte groter, bijvoorbeeld een aantal tienduizenden euro’s, dan is de beste optie om te kiezen voor een injectie van familiegeld in de vorm van aandelen. Belangrijk hierbij is dat het economisch en juridisch eigendom van de aandelen goed gescheiden wordt.

Familiegeld en fondsen
Hebt u een bedrag nodig van een half miljoen tot een miljoen euro, dan is het oprichten van een fonds een goed idee. De kosten hiervan zijn echter vrij hoog, waardoor het alleen interessant is als er een relatief hoge kapitaalbehoefte is. Voor het fonds moet een bv opgericht worden en de bv gaat vervolgens obligaties uitgeven die niet aan derden verkocht kunnen worden. Hierbij kunt u familiegeld in het bedrijf brengen zonder dat familieleden inspraak krijgen in het bedrijf.

Schakel hulp in
Op een goede manier familiegeld in uw bedrijf brengen is niet eenvoudig. Wilt u zeker weten dat alle afspraken goed vastgelegd zijn en dat alles juridisch en fiscaal goed geregeld is, schakel dan altijd de hulp van een accountant in.

Financier uw bedrijf met een schenking

Financier uw bedrijf met een schenking

Wilt u een eigen bedrijf starten, dan hebt u hier natuurlijk geld voor nodig. Een van de financieringsvormen waar u voor kunt kiezen is een schenking. Hoe pakt u dit nu fiscaal en juridisch gezien het beste aan?

Schenking in de vorm van een contant geldbedrag
Wil iemand uit uw familie een contante schenking doen voor uw onderneming, dan is het verstandig om de transactie tussen de privépersonen te houden. Schenken bijvoorbeeld uw ouders uw onderneming geld, dan ziet de belastingdienst dit als een kapitaalstorting en hierover moet veel belasting betaald worden. Tussen privépersonen zijn er echter bepaalde fiscale vrijstellingen. U kunt de schenking dan vervolgens zelf in het bedrijf inbrengen.

Schenking in de vorm van een lening
Ouders kunnen er ook voor kiezen om te investeren in het bedrijf van een van de kinderen door middel van een lening tegen een extra lage rente. Deze lage rente is in feite ook een schenking, u bent immers veel voordeliger uit dan bij de bank. Let bij deze vorm van schenking wel op dat de belastingdienst een minimumrentetarief hanteert dat familieleden elkaar in rekening moeten brengen. Zit het tarief hieronder, dan wordt de lening als schenking beschouwd en krijgt u weer te maken met de extra belasting.

Schenking in de vorm van financial lease
U kunt er ook voor kiezen om een schenking in de vorm van een financial lease aan te gaan. Hierbij betaalt het bedrijf jaarlijks een bepaald bedrag voor het gebruik van bijvoorbeeld machines. Het bedrijf is eigenaar van de machines, maar de ouders treden als financier op. Doordat het bedrijf gebruik kan maken van investeringsaftrek, levert deze constructie dus fiscaal voordeel op.

Hulp van accountant
Al deze financieringsvormen zijn redelijk ingewikkelde constructies. Het is belangrijk dat de plannen goed uitgewerkt worden en dat alles goed op papier staat. U wilt immers niet dat er familieruzies door ontstaan of zelfs juridische procedures. Bovendien wilt u natuurlijk graag zeker weten dat u alles fiscaal en juridisch goed geregeld heb. Werk de plannen daarom altijd uit met uw accountant.

Eigen bedrijf financieren met privévermogen

Eigen bedrijf financieren met privévermogen

Wilt u een eigen bedrijf starten, dan hebt u hier natuurlijk geld voor nodig. Een van de financieringsvormen waar u voor kunt kiezen is het gebruik van privévermogen. Dit brengt echter risico’s met zich mee, aangezien u dan niet alleen zakelijk maar ook privé in grote problemen kunt komen als de zaken slecht gaan. Hoe beperkt u de risico’s?

Betrek uw partner
Hebt u een levenspartner, betrek deze dan altijd bij de beslissing om een deel van het privévermogen te gebruiken voor het bedrijf. Uw partner kan u kritische vragen stellen en helpen bij het inschatten van de risico’s. Kunt u uw partner overtuigen van het nut van het investeren van privévermogen in uw onderneming, dan is de volgende stap om er voor te zorgen dat het familiekapitaal goed afgeschermd wordt door bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden. U wilt immers niet al uw privé bezittingen kwijt zijn als uw zaak failliet gaat.

Transacties goed vastleggen
Zorg ervoor dat het privévermogen dat u in uw onderneming steekt altijd goed vastgelegd wordt. Dit kan door een overeenkomst op te stellen, waarmee aangetoond kan worden welk bedrag aan privévermogen u in uw zaak geïnvesteerd hebt. Het is hierbij aan te raden om, net als bij andere investeerders, een bepaald rentepercentage vast te leggen.

Houd u aan gemaakte afspraken
Het is belangrijk dat u zich ook daadwerkelijk houdt aan de afspraken die vastgelegd zijn wat betreft het geïnvesteerde privévermogen. Hebt u in de overeenkomst een rente van 2 procent per jaar vastgelegd, dan moet u dit ook daadwerkelijk weer naar uw privévermogen overmaken. Doet u dit niet, dan boet de overeenkomst aan waarde in.

Aflossen
Veel ondernemers vergeten om het geïnvesteerde privévermogen ook daadwerkelijk weer af te lossen. Om de risico’s van persoonlijke financiële schade te beperken, is het belangrijk dat u echt overgaat tot het aflossen van het geïnvesteerde privévermogen.

Ondernemen naast uw baan

Ondernemen naast uw baan

Wilt u graag gaan ondernemen, maar bent u bang dat u niet zult slagen? Dan kunt u ook eerst klein beginnen door te ondernemen naast uw vaste baan. Steeds meer mensen in Nederland kiezen voor deze optie. Het biedt u natuurlijk de zekerheid van een vast inkomen, maar het heeft ook verschillende nadelen.

Werkgever op de hoogte brengen
Wilt u naast uw vaste baan gaan ondernemen, dan is het in de eerste plaats in de meeste gevallen verstandig om uw baas hiervan op de hoogte te stellen. Ook al brengt het uw werk niet in gevaar en vist u niet in dezelfde vijver, uw baas hoort het ongetwijfeld liever van uzelf dan dat hij of zij het via een ander moet horen.

Discipline
Ondernemen naast uw baan betekent natuurlijk extra werkdruk en het vraagt veel discipline. Wilt u van uw onderneming een succes maken, dan is het belangrijk dat u hier tijd voor vrij maakt, ook als u moe bent door het werken voor uw baas. Niet iedereen heeft de discipline om zich dan nog met het ondernemen bezig te houden. Voor sommige mensen is het daarom ook teveel om deze twee zaken met elkaar te combineren.

Belasting
Gaat u voltijd ondernemen, dan kunt u van verschillende belastingvoordelen gebruik maken. U kunt dan denken aan de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek. Hiervoor moet u echter 1225 uur per jaar in uw eigen onderneming staan, een urenaantal dat u nauwelijks zult kunnen behalen als u ook een vaste baan heeft. U zult daarom uw inkomsten op moeten geven als resultaat overige werkzaamheden, wat betekent dat u relatief veel belasting over deze inkomsten betaalt.

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.