Het urencriterium – deel 3

Het urencriterium

Voor iedere ondernemer is het urencriterium van belang. Het bepaalt namelijk of u recht hebt op bepaalde fiscale aftrekposten. Ieder jaar dient u minimaal 1225 uur voor uw eigen bedrijf te werken. In onze vorige blogs kwam al aan de orde dat het urencriterium alleen van belang is als u door de Belastingdienst gezien wordt als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Ook kwamen de fiscale voordelen aan de orde waar u gebruik van kunt maken en welke werkzaamheden meetellen voor het urencriterium. In dit laatste deel meer over het bijhouden van de gewerkte uren en de regels in het geval van ziekte of zwangerschap.

Bijhouden van de urenadministratie
Het is belangrijk dat u bij een inspectie van de Belastingdienst aan kunt tonen dat u daadwerkelijk voldoen hebt aan het urencriterium. Om dit aan te kunnen tonen, is het handig om over een goede urenadministratie te beschikken. Hierin laat u zien hoeveel uur u besteed hebt aan welke werkzaamheden. Dit moet bovendien toetsbaar zijn, de relatie tussen de genoteerde uren met de werkzaamheden moet duidelijk zijn. Een te algemene urenadministratie voldoet dus niet als bewijs.

Ziekte en zwangerschap
Uren die u ziek bent geweest tellen niet mee voor uw urencriterium. Het gaat hierbij dus echt alleen om de daadwerkelijk gewerkte uren en niet de uren die u aan uw werk had kunnen besteden. Bij zwangerschap zijn de regels anders. U mag dan voor maximaal zestien weken de niet gewerkte uren meetellen voor uw urencriterium.

Uitzonderingen voor starters
In ons eerste blog over het urencriterium kwam al naar voren dat u ook in uw eerste jaar 1225 uur gewerkt moet hebben om aan het criterium te voldoen. Voor starters geldt echter wel de uitzondering dat zij niet hoeven te voldoen aan de eis dat meer dan vijftig procent van de totale arbeidstijd aan de eigen onderneming moet worden besteed. Start u vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan moet u ieder jaar minstens 800 uur aan het werk zijn voor uw onderneming.

Simone

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Wimax administratiekantoor gebruik gemaakt van cookies.